Young Living Seed to Seal®


Normen die verder gaan dan normen

Inkoopproces

Wetenschap

Normen

Miljoenen mensen wereldwijd hebben de voordelen van pure essentiële oliën die op natuurlijke wijzen uit planten gewonnen worden, ontdekt. We wijden ons volledig aan het bewerkstelligen en behouden van de ultieme, toonaangevende norm voor producten van essentiële oliën. Voor ons is het belangrijk dat de niet-onderhandelbare benchmarks voor het leveren van een product waarmee onze leden zich geweldig voelen vooral veelzijdig en veeleisend zijn. We zijn er trots op dat we een uitgebreide lijst van essentiële oliën en producten gebaseerd op essentiële oliën en plantaardige ingrediënten kunnen bieden die jou het beste van de natuur leveren middels de normen van ons Seed to Seal programma.
Young Living omarmt een uitgebreide kwaliteitscontrolestandaard om ervoor te zorgen dat onze producten voordoen aan strikte specificaties. Seed to Seal is onze normenset die ervoor zorgt dat met elke pure essentiële olie en elk Young Living product dat je gebruikt, je geniet van de voordelen van onze wereldwijde bronnen, leiderschap binnen de industrie en meer dan twee decennia innovatie. Het resultaat? Een puur eindproduct waarvan je zeker weet dat het ontwikkeld is met bewuste Sourcing, Science en Standards - de drie pilaren van Seed to Seal.

Als leider binnen de beweging van essentiële oliën baant Young Living de weg voor elk ander bedrijf in essentiële oliën om processen te verbeteren die onze planeet beschermen en die resulteren in de hoogste kwaliteitsnormen.

Inkoopproces

Niet alle essentiële oliën worden op dezelfde wijze verkregen. Young Living zal nooit bewust synthetische producten, verontreinigers of goedkope vullers toevoegen of gebruikmaken van onethische productiepraktijken. Chief Supply Officer van Young Living, Lauren Walker, bewaakt het proces van het inkopen van producten bij zorgvuldig geselecteerde eigen boerderijen, partnerboerderijen en gecertificeerde Seed to Seal leveranciers en test ze uitgebreid. Indien onze uitvoerige testen aantonen dat een product niet aan onze standaarden voldoet, dan kopen we het niet in of we weigeren de partij.
Partnerschapsbeginselen
We kopen onze oliën in bij onze eigen boerderijen, partner-boerderijen en gecertificeerde Seed to Seal leveranciers. Dit maakt het mogelijk om bewust in te kopen en met respect voor lokale gemeenschappen en ecosystemen. We keuren en selecteren onze gelijkgestemde leveranciers volgens vijf principes: Bestaande Relaties, Seed to Seal Specificaties, Bindende Overeenkomsten, Strikte Testen en Voortdurende Controles. Lees er hier meer over.
Formulering en Productie
Onze hoogwaardige oliën en ingrediënten verdienen de juiste faciliteiten en formules. Ons uitgebreide distributiecentrum in Spanish Fork, Utah, is een uiterst modern complex waar we de allerbeste productieprocessen hanteren om de essentiële oliën, ingrediënten en producten te testen en om het innovatieve aanbod waar jij zoveel van houdt te formuleren en te produceren.
Onderbouwing Door Derde Partij
We kiezen ervoor om alleen met partners te werken die we vertrouwen, maar zelfs met dat vertrouwen laten we wereldwijde experts, derde partijen, onze normen valideren. Dit helpt ervoor te zorgen dat inferieure of onethisch ingekochte ingrediënten niet in jouw handen terechtkomen.
Inkoopnormen

De Young Living Essential Oils Inkoopnorm helpt ervoor te zorgen dat een hoog kwaliteitsniveau en authenticiteit van essentiële oliën wordt bewerkstelligd en tegelijkertijd verantwoorde productie en bedrijfsvoering in alle stappen van de toeleveringsketen.

Young Living werkt met SCS Global, leider op het gebied van milieu- en duurzaamheidscertificeringen, auditing, testen en het ontwikkelen van normen, om de Young Living Essential Oils Inkoopnorm te ontwikkelen.

Toeleveringsketen:De Young Living Essential Oils Inkoopnorm is van toepassing op alle stappen van de Young Living essentiële olie-toeleveringsketen, inclusief de boerderijen, wildplukken, verwerkingsinstallaties (bijv. distilleerderijen), en de eigen Young Living faciliteiten. Het omvat de eigen Young Living boerderijen, partner-boerderijen en gecertificeerde Seed to Seal leveranciers.

Details m.b.t. de Inkoopnorm: Young Living en alle andere partners dienen te voldoen aan de hoogste normen:

• Controle

• Landbouwmethoden

• Oogsten & Verzamelen

• Extractie- & Distillatiemethoden

• Testen

• Traceerbaarheid

• Opslag & Botteling

Wetenschap

Wetenschap is de steunpilaar van wat we doen bij Young Living. Onze getrainde wetenschappers passen geavanceerde methoden toe om nieuwe producten te ontwikkelen en om de kwaliteit van al onze producten te garanderen. Zowel ons R&D als onze Quality-teams, onder leiding van Chief Science Officer Dr. Michael Buch, werken in gloednieuwe labs met de meest geavanceerde wetenschapsinstrumenten.
Toonaangevende Wetenschap
Onze productkwaliteit start in de velden, maar wordt bewezen in onze gloednieuwe labs. Ons uitgebreide R&D en kwaliteitsprogramma beschikt over meer dan 50 uiterst goed getrainde, zeer bekwame wetenschappers die geavanceerde testmethoden hanteren om ervoor te zorgen dat elk product voldoet aan onze torenhoge normen.
Testen door een derde partij
Het testen van producten vindt niet alleen plaats in onze twee in-house labs. Young Living werkt ook samen met meer dan twaalf toonaangevende, onafhankelijke en geaccrediteerde laboratoria met zeer vakkundige en getrainde wetenschappers die gespecialiseerd zijn in geavanceerde producttesten.
Innovatieve Productontwikkeling
Ons R&D team helpt Young Living met het inzetten van geavanceerde wetenschap om unieke, toonaangevende producten te ontwikkelen. Dit team voert ook ultramoderne onderzoeken uit om productclaims en productgebruik te onderbouwen. Puurheid en werkzaamheid zijn de cruciaal voor Young Living. Het R&D team ontwikkelt stelselmatig nieuwe testmethoden om de kwaliteit van onze producten te bewaken.
Strikte, Onwrikbare Kwaliteit

Kwaliteit begint op de boerderij en wordt bewezen in onze laboratoria. Door onze strikte, onwrikbare kwaliteitsbenchmarks zijn we in staat om de puurste, eerlijkste en effectiefste ingrediënten te identificeren.

Onze kwaliteitscontroleteam zet een groep van natuurkundige, scheikundige en microbiologische wetenschappers in om de exacte onderdelen en eigenschappen te meten van onze essentiële oliën middels testen. Elke test wordt meerdere malen herhaald tijdens het kwaliteitsproces. Het testen begint op onze boerderijen en gaat voortdurend door tot aan de eindfase voordat het product naar onze klanten wordt verstuurd.

Ons team van zeer getrainde, zeer vakkundige wetenschappers voert hypermoderne testen uit, inclusief, maar niet alleen:

• Densitometrie

• Viscometrie

• Refractometrie

• Polarimetrie

• Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)

• Inductively Coupled Plasma-Atomic Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

• Gaschromatografie (GC)

• High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

• Fourier-Transformatie Infrarood Spectroscopie

• Geautomatiseerde Micro-Telling

• Desintegratie

• pH

• Microscopie

• Ontvlambaarheid

• Vlampunt

• Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

• Chirale Chromatografie

• Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS)


Terwijl onze labs al deze testen kunnen uitvoeren, maken we ook regelmatig gebruik van labs van derde partijen naast onze interne testen. Al deze laboratoria werken met zeer vakkundige en getrainde wetenschappers.

Normen

Onderdeel van ons rentmeesterschap is verantwoord ondernemen - van het duurzaam inkopen van planten, tot lokale community's verder helpen en voldoen aan milieuwetgeving en andere reguleringen. Chief Legal & Compliance Officer, Matthew French, geeft leiding aan het Wereldwijde Nalevingsprogramma en zorgt ervoor dat Young Living pure producten levert waarop jij kunt vertrouwen en die bijdragen aan een hoger doel.
Eersteklas Standaarden
Goedkope essentiële oliën zijn vaak synthetisch, gemanipuleerd of onethisch ingekocht. Daarom kiezen wij ervoor om samen te werken met leveranciers waarvan we weten dat ze pure essentiële oliën en ethische en legale ingrediënten produceren. Dit beleid stelt een zeer hoge duurzaamheidsnorm.
Wereldwijd Nalevingsprogramma

Omdat we zo toegewijd zijn aan het ethisch en juridisch verantwoord ondernemen, van inkoop tot productie van essentiële oliën, tot marketing en verkoop van onze producten, hebben een wereldwijd nalevingsprogramma ontwikkeld dat een aantal verplichte beleidsmaatregelen en voorschriften samenvat. De volgende lijst bevat een aantal van deze beleidsmaatregelen en voorschriften die omschreven zijn in het Wereldwijde Nalevingsprogramma:

• Young Living Code of Conduct

• Young Living Werknemershandboek

• Young Living Beleid en Procedures

• Young Living Anti-corruptiebeleid

• Young Living Milieunalevingsbeleid

• Lacey Act Nalevingsprogramma

•Young Living Reis- en Onkostenbeleid

•Direct Selling Association (DSA) Ethische Code

Groene Marktleider
Onze inspanningen gaan verder dan een gewetensvolle distributieketen. Young Living's toewijding voor verantwoord ondernemen houdt ook het volgende in: herbebossing van geoogste bomen; recycling op de Young Living kantoren; en de bouw van ons gloednieuwe, LEED-gecertificeerde hoofdkantoor in Lehi, Utah.
Lacey Act Nalevingsprogramma

Ons Lacey Act Nalevingsprogramma is niet alleen allesomvattend, het is ook de allereerste in de sector van essentiële oliën dat is gecontroleerd en geaccepteerd door de overheid. Het is de 'gouden standaard' onder de nalevingsprogramma's. We zijn er trots op dat we er alles aan hebben gedaan om dit te bewerkstelligen en hierin een stap verder zijn dan onze concurrenten. We hebben de beste juridische experts ter wereld aangesteld om ons constant te adviseren over de nieuwste wetten en ons te informeren over hoe we deze zo goed mogelijk kunnen toepassen op onze belangrijkste bedrijfsbehoeftes.

Ons team werkt al voor meer dan een jaar samen met onze eigen boerderijen, partner-boerderijen en gecertificeerde Seed to Seal leveranciers en de overheid aan de ontwikkeling van dit nieuwe programma.

We werken ook constant samen met milieu-experts van over de hele wereld om ons te adviseren over de bescherming van kwetsbare landschappen en planten.

Het Lacey Act Nalevingsprogramma bestaat uit vijf algemene stappen die, wanneer deze worden opgevolgd, ervoor zorgen dat onze essentiële oliën, producten en partners alle wetgeving en regulering in de rechtsgebieden waarin we zaken doen, naleven.

Deze vijf stappen zijn:

Educatie van de Leverancier

Alle leveranciers de basisvereisten van de Lacey Act bieden.

Evaluatie van de Leverancier

Bepalen welke producten ingekocht dienen te worden en met welke leverancier wordt samengewerkt door evaluatie van 'productrisico'- en 'leveranciersrisico'-factoren.

Certificatie van de Leverancier

Na het geven van training over de Lacey Act en ons Nalevingsprogramma eisen we van onze leveranciers dat ze de Young Living Lacey Act Nalevingscertificering uitvoeren.

Risico-analyse

Als onderdeel van de certificatie wordt elke leverancier en elk plantproduct ingedeeld in een risicocategorie die het niveau van benodigde goedkeuringen bepaald om samen te werken met, of plantproducten in te kopen voor, Young Living. Zowel leveranciers als plantproducten worden onafhankelijk beoordeeld.

Auditing/Toezicht

Gebaseerd op de risicofactoren heeft Young Living een voortdurende auditing- en toezichtprogramma ontwikkeld. Het nieuwe Lacey Act Nalevingsprogramma is ontwikkeld voor alle individuen en organisaties binnen de toeleveringsketen.


Dit 'gouden standaard'-programma legt de basis voor de sector en laat zien hoe toegewijd Young Living is om de beweging van essentiële oliën te leiden door middel van het beschermen van kwetsbare landschappen en planten.

We nodigen je uit om onze producten de ontdekken en om met eigen ogen het verschil te zien die onze concrete normen maken.