Partnerství

Nadace Urban Zen

Nadace Urban Zen zahrnuje tři klíčové iniciativy:
zlepšování pocitu duševní pohody
ochrana kultur
posilování postavení dětí
Iniciativa nadace Urban Zen v oblasti duševní pohody se snaží o změnu současného paradigmatu zdravotní péče tak, aby do ní byla zahrnuta integrativní medicína a podpora obhajoby práv pacienta.
„Nejde o striktní prosazování jednoho přístupu, ale o jejich vzájemné skloubení,“ říká zakladatelka nadace Urban Zen a světoznámá módní návrhářka Donna Karanová, která se poprvé setkala s východním léčitelstvím před několika lety v době, kdy jejímu manželovi diagnostikovali rakovinu.

Kombinováním západní lékařské vědy a východních léčebných postupů, jako jsou aromaterapie, jóga nebo masáže, se nadace snaží obrátit pozornost zpět na pacienty a léčit je s takovým zanícením, jako léčíme jejich choroby.

Společnost Young Living se na iniciativě v oblasti duševní pohody podílí od roku 2007, kdy jsme byli vyzváni k účasti na prvním Fóru duševní pohody. Společnost Young Living se také účastnila Fóra výživy v roce 2009, a to v rámci svého trvalého závazku vzdělávat veřejnost v klíčových otázkách zdravotní péče a důležitosti výživy v prevenci nemocí.

Viceprezident společnosti Young Living Essential Oils pro prodej a marketing Doug Corrigan na fóru informoval o tom, jak může zásadní pochopení významu výživových doplňků pomoci lidem ušetřit jejich peníze. Doug poučil účastníky o esenciálních živinách, důsledcích jejich nedostatku a o realitě skrývající se za masově vyráběnými přírodními výrobky. Doug se připojil k panelu lékařů, profesorů, autorů a celebrit, aby mohl dále šířit poznatky o výživě. Panelové diskuze se účastnili:
Dr. Mehmet Oz
Rodney Yee
Kris Carrová
Dr. Woodson Merrell
Donna Karanová
Sonja Nuttallová
Dr. Jamie Naughtright
Jill Pettijohnová
Colleen Saidman Yeeová
Prostřednictvím svého vůbec prvního Integrativního terapeutického programu dělá nadace Urban Zen velké pokroky v oblasti kombinování západní medicíny a holistických, alternativních terapií, jako jsou aromaterapie, jóga, reiki, léčebné masáže a výživa.

Integrativní terapeutický program Urban Zen

Holistický přístup nadace Urban Zen k péči o pacienta je objasněn v rámci Integrativního terapeutického programu Urban Zen (UZIT); je to nejmodernější program v rozsahu 500 hodin, který se zaměřuje na zařazení alternativních terapií do tradičního západního způsobu péče o pacienta.

Program UZIT vzdělává zdravotní pracovníky a zastánce wellness ve východních léčebných postupech, jako jsou jógová terapie, aromaterapie, reiki, léčebné masáže a výživa, aby mohli léčit lidi trpící bolestmi, úzkostmi, nevolnostmi, nespavostí, zažívacími problémy a vyčerpáním.
Zpřístupnění tohoto odkazu uživatelům neznamená, že společnost Young Living souhlasí s obsahem daného odkazu. Společnost Young Living poskytuje tento odkaz pouze pro informační účely.