Partnerství

Tibetan TB Project

Po svém posledním výletu do Tibetu si Ingrid Dilleyová a tibetský mnich Thupten Dadak uvědomili zdravotní krizi, které musí čelit tibetští uprchlíci. Když Ingrid a Thupten zjistili, že Tibeťané žijící v exilu mají jednu z nejvyšších měr výskytu tuberkulózy (TBC) na světě, upozornili společnosti Young Living na projekt Tibetan TB.Prostřednictvím tohoto projektu poskytuje společnost Young Living tibetským utečencům čisticí výrobky Thieves®, vzdělává je v problematice wellness a doufá, že zabrání dalším problémům způsobeným šířením této potenciálně smrtelné nemoci.

Ve svém článku „Tibet’s Other Fight: Tuberculosis“ (Další boj Tibetu: tuberkulóza) uveřejněném 28. března 2009 v časopise Wisconsin State Medical Journal uvádí Dr. Zorba Paster několik alarmujících statistik o Tibeťanech infikovaných TBC:
Ve Spojených státech dostanou TBC čtyři lidé ze 100 000.
V Indii dostane TBC 130 lidí ze 100 000.
Tibeťané v exilu trpí TBC v počtu 800 lidí ze 100 000.
Léčba TBC stojí pouhých 25 USD v šestiměsíčním cyklu.
Dr. Paster poukazuje na to, že při správném vyšetření a léčbě lze ve většině případů vzniku TBC zabránit. Aby pomohl ukončit tuto epidemii, založil za spolupráce Dr. Richarda Chaissona a Johnse Hopkinse projekt Tibetan TB.
Zpřístupnění tohoto odkazu uživatelům neznamená, že společnost Young Living souhlasí s obsahem daného odkazu. Společnost Young Living poskytuje tento odkaz pouze pro informační účely.