2019 Diamond Retreat Často kladené otázky

Kvalifikace

Jaké jsou kvalifikace na pobyt Diamond Retreat?
Navštivte prosím stránku o kvalifikaci na pobyt Diamond Retreat.
Co když jsem za hodnost Diamond nebo vyšší už byl/a placen/a, ale tohle je poprvé, co hodnosti Diamond nebo vyšší dosahuji tři měsíce v řadě?
Přesto, že jste dříve hodnosti Diamond dosáhli a byli jste za ni placeni, jste pozváni zúčastnit se v závislosti na tom, kdy se poprvé kvalifikujete na hodnost Diamond po tři po sobě následující měsíce. Například, Joan na hodnost Diamond poprvé postoupila v září 2017. Tří po sobě následujících měsíců však dosáhla až v únoru, březnu a dubnu 2018. Protože tří po sobě následujících měsíců na hodnosti Diamond dosáhla poprvé během kvalifikačního období pro pobyt Diamond Retreat 2019, bude jako nový člen s hodností Diamond pozvána na pobyt Diamond Retreat 2019.
Co když všechny mé tři kvalifikační měsíce nespadnou do kvalifikačního období?
Budete pozváni zúčastnit se události v závislosti na kvalifikačním období, do kterého spadá váš třetí kvalifikační měsíc. Například, Peter postoupil na hodnost Diamond v prosinci 2017. Potom byl znovu placen za hodnost Diamond v lednu a únoru 2018. Protože jeho třetí po sobě následující měsíc na hodnosti Diamond spadá do současného kvalifikačního období, bude jako člen s novou hodností Diamond pozván na pobyt Diamond Retreat 2019 i přes to, že se jeho první dva po sobě následující měsíce vyskytly v předchozím kvalifikačním období.
Pokud se kvalifikuji na to, aby mi byly zaplaceny veškeré výlohy, co to pokrývá?
​ Společnost Young Living zaplatí členům s hodností Diamond a Crown Diamond cenu letenek v turistické třídě a členům Royal Crown Diamond cenu letenek v obchodní třídě, aby se zúčastnili pobytu Diamond Retreat. Společnost Young Living také členům s hodností Diamond nebo vyšší pokryje cenu ubytování, určitou stravu a aktivity během události. Vedlejší výdaje, jako je strava během cestování a poplatky letecké společnosti za zavazadla, jsou zodpovědností účastníka.
Tento rok se nemohu zúčastnit. Co mohu udělat?
Pokud se na pobyt uznání kvalifikujete, ale nejste schopni zúčastnit se ho, můžete si vaši kvalifikaci jednou odložit na příští pobyt té samé hodnosti.

Abyste požádali o odložení, napište před koncem dalšího kvalifikačního období e-mail na europeanrecognition@youngliving.com . Uveďte vaše jméno, členské číslo, hodnost a důvod pro odložení.


Odložení nebudou udělena bez řádného oznámení a nejsou automatická. Musíte nám oznámit, pokud se neplánujete zúčastnit, jinak o účast na tomto pobytu uznání přijdete. Druhé odložení nebude povoleno.


Kvalifikovaní členové mohou jejich pobyt uznání odložit pouze jednou za hodnost. Pokud si pobyt odložíte, obdržíte pozvání e-mailem, abyste se zaregistrovali na příští pobyt po tom, co budou určeni noví členové, kteří se kvalifikovali.

Registrace

Jak se na pobyt Diamond Retreat zaregistruji?
Pokud se kvalifikujete, obdržíte e-mail s informacemi o vaší kvalifikaci a odkazem na registrační stránku. Registrace se otevírá 6. února a uzavírá 15. února.
Jak se mohu podívat na podrobnosti mé registrace nebo je změnit?
Na podrobnosti vaší registrace se můžete podívat a změnit je na naší webové stránce registrace na pobyt. Na webové stránce klikněte na „Už jste zaregistrováni?“ > „Upravit“ > „Informace pro vás a jakékoli vaše hosty“.

Veškeré změny musí být dokončeny do 15. února.

Jaké jsou storno podmínky?
Vstupenky zrušené méně než 30 dní před událostí budou podléhat 50% poplatku za zrušení. Za zrušení učiněná více než 30 dnů před událostí budou vráceny veškeré peníze.

Hosté

Co když s sebou budu chtít vzít mého spoluvlastníka nebo jiného hosta?
Zúčastnit se může pouze jeden člen na účet, ale spoluvlastníka nebo obchodního partnera si s sebou můžete vzít jako vašeho hosta.*

Členové, kteří mají nově hodnost Diamond, mohou pozvat jednoho hosta, kterému budou zaplaceny všechny výdaje, což zahrnuje cenu letenky, určitou stravu, ubytování a pozemní přepravu. Pokud má host hodnost nižší než Diamond, nebude se moci zúčastnit školení.


Ti, kteří se na hodnost Diamond nebo vyšší opětovně kvalifikovali, mohou pozvat jednoho kvalifikovaného hosta*, kterému bude uhrazen procentní podíl ceny pobytu v závislosti na tom, po kolik měsíců kvalifikovaný člen dosáhl během kvalifikačního období hodnosti Diamond nebo vyšší. Pro více informací se podívejte na tabulku kvalifikace na pobyt.


*Kvalifikovaným hostům musí být nejméně 18 let, aby se mohli zúčastnit.

Nedávno se mi narodilo miminko. Mohu s sebou na pobyt Diamond Retreat vzít kojence?
Účastníkům je povoleno vzít s sebou kojence. Účastníci musí zaplatit náklady navíc spojené s přivezením jejich kojence.
Mohu s sebou na pobyt Diamond Retreat vzít mé děti?
Ano, můžete s sebou vzít děti. Účastníci jsou však zodpovědní za organizaci a platbu letenek, pozemní dopravy, hotelového ubytování a jídla pro jakékoli hosty navíc k jednomu kvalifikovanému hostovi. Dárková taška bude poskytnuta pouze jednomu kvalifikovanému hostovi a nebude k dispozici pro další hosty.
Mohu převést vstupenku mého hosta na jiného hosta?
Ano. Abyste změnili informace vašeho hosta, navštivte prosím naši webovou stránku registrace na pobyt a přihlaste se do vaší registrace. Po přihlášení klikněte na „Upravit“ > „Informace pro vašeho hosta“. Veškeré změny musí být dokončeny do 15. února.

Doprava

Kdy mám dorazit nebo odjet?
Naplánujte si prosím, abyste dorazili kdykoli v pondělí 8. dubna a odjeli kdykoli v sobotu 13. dubna.
Co když v Seville budu chtít strávit více času?
Váš pobyt v Seville si můžete prodloužit a společnost Young Living pokryje cenu letenky, pokud se cena letenky nezvýší. Společnost Young Living pokryje cenu pozemní dopravy, určitou stravu a hotelové ubytování pouze během události.
Mohu si zarezervovat své vlastní lety?
Pokud si přejete zarezervovat své vlastní lety, napište prosím e-mail na travelrequests@youngliving.com do 15. února a před rezervací, abyste obdrželi výši vašeho příspěvku na úhradu nákladů. Suma na úhradu nákladů může pokrýt část ceny nebo celkovou cenu vašeho letu.

Protože úhrada nákladů vámi zarezervovaných letů bude provedena 10–12 týdnů po události, vřele vám doporučujeme využít cestovní agenturu, abyste omezili zpoždění úhrady, které zakusíte, pokud si zarezervujete vaše vlastní letenky. Pokud cestujete s hostem, kancelář Christopherson Travel může pomoci také s rezervací letenek vašeho hosta. Při žádosti o příspěvek na úhradu nákladů prosím uveďte vaše město odletu. Společnost Young Living neuhradí cenu vašich letenek zakoupených za věrnostní body letecké společnosti.

V jaké třídě jsou letenky na pobyt Diamond Retreat? Mohu si je změnit na vyšší třídu?
Členové s hodností Diamond and Crown Diamond a jejich hosté poletí v turistické třídě. Členové s hodností Royal Crown Diamond a jejich hosté poletí v obchodní třídě. Pokud si je budete chtít změnit na vyšší třídu, bude to na vaše vlastní náklady.

Hotely

Mohu se svým známým sdílet pokoj?
Kvalifikovaní obdrží svůj vlastní pokoj. Hosté svůj vlastní pokoj neobdrží a budou sdílet pokoj s kvalifikovaným, který je pozval.
V jakém hotelu budu bydlet? Máte mé informace o potvrzení hotelu?
Všichni účastníci budou ubytováni v Melia Sevilla Hotel. Informace o potvrzení hotelového pokoje vám budou zaslány e-mailem během měsíce před pobytem.
Mohu si zarezervovat svůj vlastní hotelový pokoj?
Pro období události si nemůžete zarezervovat svůj vlastní hotelový pokoj.
Co když si můj pobyt v Seville budu chtít prodloužit?
Za hotelové ubytování mimo období 8.–13. dubna budete muset zaplatit. Pokud byste si chtěli prodloužit váš pobyt v Melia Sevilla Hotel, můžete využít exkluzivní ceny Young Living vztahující se na tři dny před událostí a na tři dny po ní v závislosti na dostupnosti. Abyste požádali o prodloužený pobyt, musíte vaši žádost odeslat do 15. února za použití formuláře pro žádost o hotel na pobytu Diamond Retreat .* Společnost Young Living také pokryje cenu pozemní dopravy, určitou stravu a hotelové ubytování pouze během události.
Mohu provést speciální žádost o ubytování?
Veškeré speciální žádosti o ubytování v Melia Sevilla Hotel musí být odeslány prostřednictvím tohoto formuláře . Žádosti budou vyřizovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Lze-li vaší žádosti lze vyhovět, obdržíte po 15. únoru e-mail od týmu podpory Diamond s instrukcemi, jak postupovat.*
Je možné zvážit následující speciální žádosti:

Prodloužený pobyt: Pokud byste si chtěli prodloužit váš pobyt v hotelu, můžete využít exkluzivní ceny Young Living vztahující se na tři dny před událostí a na tři dny po ní v závislosti na dostupnosti. O další dny prosím požádejte za použití našeho formuláře pro žádost o hotel na pobytu Diamond Retreat .

Další pokoje: V závislosti na dostupnosti můžete požádat a zaplatit za další pokoje během pobytu. O další pokoje prosím požádejte za použití formuláře pro žádost o hotel na pobytu Diamond Retreat .

Vezměte prosím na vědomí: Z důvodu omezené dostupnosti nebude na pobytu Diamond Retreat 2019 možné požádat o lepší pokoj.


*Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu omezení dostupnosti v hotelu se společnost Young Living pokusí vyhovět žádostem, ale nezaručuje je.

Rozmanité

Co bych si měl/a přivézt?
Až si budete balit na událost, ujistěte se, že si vezmete následující věci společně s jakýmikoli běžnými cestovními potřebami:
Koktejlové oblečení pro uvítací a rozlučkovou večeři včetně svrchního oblečení
Pohodlnou vycházkovou obuv a oblečení na prohlídku destilerie a sklizeň cistu
Jak se událost přiblíží, vyhlížejte další informace o balení.
Budou během pobytu k dispozici tlumočnické služby?
Tlumočnické služby budou na události poskytnuty v závislosti na potřebách účastníků. O tlumočnické služby nebo sluchátka pro nedoslýchavé prosím zažádejte během procesu registrace.

Zaměstnanci společnosti Young Living poskytnou během události jakékoli požadované tlumočnické služby.