2019 Diamond Retreat

Přidejte se k nám na pobyt Diamond Retreat 2019 v okouzlující Seville ve Španělsku! Vy a váš host budete mít možnost zúčastnit se jedinečných aktivit a několika speciálních překvapení, které nebudete chtít zmeškat! Tento rok poznají naši členové s hodností Diamond, kteří se pobytu zúčastní, pilíř využití zdrojů našeho závazku kvality Seed to Seal společnosti Young Living na destilerii Vida de Seville, která je jedním z našich nejnovějších přírůstků v naší rozrůstající se rodině partnerských farem a destilerií. Z první ruky tam uvidíte, jak spolupracujeme s partnerskými farmami, abychom zajistili čistotu a sílu našich esenciálních olejů.

Pobyt Diamond Retreat je přístupný členům s hodností Diamond, Crown Diamond a Royal Crown Diamond, kteří dosáhli hodnosti Diamond nebo vyšší po dobu minimálně tří po sobě následujících měsíců v období 1. února 2018 – 31. ledna 2019.

Kvalifikace

Vedoucí, kteří mají nově hodnost Diamond
Členové, kteří mají nově hodnost Diamond, jsou zváni, aby se plně hrazeného pobytu Diamond Retreat zúčastnili s jedním kvalifikovaným hostem.* Člen musí poprvé dosáhnout hodnosti Diamond po minimálně tři po sobě následující měsíce během kvalifikačního období.
Vedoucí, kteří zůstávají na hodnosti Diamond, Crown Diamond a Royal Crown Diamond
Členové, kteří v minulosti splnili požadavky na pobyt Diamond Retreat, se mohou rozhodnout, že se pobytu zúčastní. Společnost Young Living uhradí členovi a jednomu kvalifikovanému hostovi* procentní podíl ceny výletu, včetně cesty, v závislosti na počtu měsíců, ve kterých si v předchozím kvalifikačním období člen zachoval svou placenou hodnost Diamond nebo vyšší. Tato možnost závisí na dostupnosti pobytu. Pro podrobnosti se podívejte na tabulku kvalifikace.

*Kvalifikovanému hostovi musí být nejméně 18 let, aby se mohl zúčastnit. Hosté, kteří jsou členy s hodností nižší než Diamond, se na události nebudou moci zúčastnit školení.

Počet měsíců, po které se člen kvalifikoval % ceny pobytu Diamond Retreat, které zaplatí společnost Young Living
0–2 0%
3 25%
4 30%
5 40%
6 50%
7 60%
8 70%
9 75%
10 85%
11 90%
12 100%
Informace a zásady pobytu Diamond Retreat
Kvalifikace začnou znovu na začátku každého kvalifikačního období. Pokud člen postoupí na vyšší hodnost, ale neudrží si ji, na pobyt uznání se může stále kvalifikovat tak, že bude za tuto hodnost placen po tři po sobě následující měsíce. Třetí po sobě následující měsíc během kvalifikačního období určí nárok na účast. Pro příklady kvalifikace klikněte zde.
Pokud se členové v jednom roce kvalifikují na dva nebo více pobyty uznání, budou pozváni, aby se zúčastnili každého pobytu, na který se kvalifikují.

Člen musí být aktivní a mít u společnosti Young Living dobrou pověst, aby získal odměnový výlet.
Účast na pobytu nelze převést ani vyměnit za peněžní nebo jinou odměnu.

Jakékoli značkové vybavení darované kvalifikovaným je k dispozici pouze účastníkům události.

Pokud se kvalifikovaní nejsou schopni pobytu v daném roce zúčastnit, mohou jejich pobytový zážitek odložit na pobyt té samé hodnosti v následujícím roce. Pro odložení na následující rok napište prosím e-mail na europeanrecognition@youngliving.com. Žádost o odložení musí být podána před událostí a před tím, než skončí kvalifikační období. Pro další podrobnosti se prosím podívejte do části Často kladené otázky.

Společnost Young Living je rodinnou společností, a proto chápeme, že budou chtít členové možná vzít na pobyt děti. Uvědomte si prosím, že byť je to povoleno, společnost Young Living nepřizpůsobí aktivity, stravu, ubytování, dopravu ani denní péči pro děti.

Z tohoto odměnového pobídkového výletu možná budete muset zaplatit daň. Doporučujeme, abyste se svým osobním daňovým poradcem prodiskutovali důsledky tohoto výletu, neboť souvisí s vaším podnikáním Young Living a vaší osobní daňovou situací. Společnost Young Living vám na požádání ráda poskytne podrobnosti o výletu.
Storno podmínky
Vstupenky zrušené méně než 30 dní před událostí budou podléhat 50% poplatku za zrušení. Za zrušení učiněná více než 30 dnů před událostí budou vráceny veškeré peníze.

Potřebujete-li vaši registraci zrušit po rezervaci letu, budete zodpovědní za koupi své vlastní letenky, až se pobytu Diamond Retreat zúčastníte v budoucnu.

Pro více informací o kvalifikacích a často kladených otázkách klikněte zde, nebo napište e-mail na europeanrecognition@youngliving.com.

Pro další otázky týkající se události prosím napište e-mail na events@youngliving.com, nebo kontaktujte podporu Diamond.