Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a firmei Young Living Europe B.V.

1. Informații generale cu privire la colectarea de date personale
Young Living Europe B.V. (YOUNG LIVING) acordă o importanță deosebită protejării informațiilor tale cu caracter personal. Această politică de confidențialitate descrie cum YOUNG LIVING (”noi,” ”al nostru”) folosește și protejează informațiile personale colectate prin https://www.youngliving.com/ ("Website-ul YOUNG LIVING").
Datele personale sunt toate datele care pot fi conectate cu tine, cum ar fi titlul, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa ta de IP, etc. Datele tale personale vor fi procesate doar în concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (”GDPR”) și de asemenea cu alte dispoziții ale Uniunii și ale legilor naționale de protecție a datelor, în vigoare.

Colectarea și folosirea datelor personale are loc doar după ce îți dai acordul cu privire la aceasta sau după ce procesarea datelor este permisă prin lege. Următoarele dispoziții te informează cu privire la tipul, definiția și scopul colectării și procesării datelor tale personale.

În cazul în care am folosit furnizori de servicii prin contract pentru funcții individuale ale serviciilor noastre sau îți folosim datele cu scopuri publicitare sau de analize, te vom informa mai jos, în mod detaliat despre tranzacțiile respective. În momentul de față, te informăm despre criteriile specificate și de durata de stocare. De asemenea, îți spunem drepturile tale cu privire la procesarea datelor.

Această politică de confidențialitate se aplică doar website-ului nostru YOUNG LIVING. În cazul în care ești redirecționat/ă prin link-uri de la website-ul nostru YOUNG LIVING la website-uri ale părților terțe, te rugăm să te informezi acolo cu privire la prelucrarea datelor tale.
2. Informațiile de contact ale persoanei responsabile și ale ofițerului de protecție a datelor
Persoana responsabilă, în conformitate cu legea GDPR și cu alte legi aplicabile de protecție a datelor ale Uniunii Europene (”Operatorul de date”) este YOUNG LIVING. Dacă ai întrebări, sugestii sau critici cu privire la confidențialitatea website-ului nostru, te rugăm să contactezi:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

E-mail: serviciuclienti@youngliving.com
Pentru orice subiect cu privire la date poți contacta ofițerul nostru de protecție a datelororicând cu orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor. El poate fi contactat la adresa de mai sus sau la e-mailul de mai jos:

E-Mail: DPO@youngliving.com
3. Explicațiile privind temeiurile juridice și durata de stocare
3.1 Baza legală pentru procesarea datelor personale

Atâta timp cât obținem aprobarea pentru procesarea datelor personale, Articolul 6 (1) propoziția 1 (a) din GDPR este baza legală pentru procesarea datelor personale. Orice aprobare poate fi anulată de către tine cu efect în viitor.

Când procesarea datelor personale este necesară pentru a onora un contract cu tine sau compania ta, Articolul 6(1) 1 (b) GDPR este baza legală adecvată. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare care sunt relevante pentru acțiunile precontractuale.

Atâta timp cât procesarea datelor tale personale este necesară pentru a onora una din obligațiile noastre legale, Articolul 6 (1) (1) (c) din GDPR servește ca bază legală.

Dacă procesarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre or ale unei părți terțe și interesele tale, drepturile și libertățile tale fundamentale nu depășesc interesul nostru legitim, atunci Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR servește ca bază legală pentru procesare.

3.2 Durata de stocare și eliminare a datelor
Datele personale colectate, procesate și stocate de noi sunt păstrate doar atât cât este nevoie pentru scopul specific al stocării. Dacă scopul stocării nu mai este valabil, datele tale vor fi șterse și procesarea lor va fi restricționată.

Însă, pe lângă asta, reglementările europene, legile naționale în vigoare sau alte reglementări ar putea necesita stocarea mai îndelungată a datelor procesate de noi. Dacă aceste perioade de reținere expiră, vom șterge sau vom restrânge procesarea.
4. Drepturile tale
Atâta timp cât procesăm datele tale personale, ești ”persoana vizată” din punctul de vedere al legii GDPR. Ca persoană vizată ai următoarele drepturi față de YOUNG LIVING:

4.1 Dreptul la informare privind procesarea

În orice moment în cadrul domeniului de aplicare a dispozițiilor legale, poți solicita informații de la noi cu privire la datele tale personale procesate de noi. Dacă este cazul, ai dreptul să soliciți informații despre amploarea procesării datelor (vezi articolul 15 din legea GDPR ).

4.2. Dreptul la rectificare
Ai dreptul la corectare și/sau completare a datelor tale de către YOUNG LIVING dacă datele tale personale procesate de noi sunt incorecte sau incomplete (vezi articolul 16 din GDPR).


4.3. Dreptul la restricționarea procesării datelor

În anumite condiții poți solicita restricționarea procesării datelor tale personale (vezi articolul 18 din legea GDPR).

4.4. Dreptul la ștergerea datelor

Poți cere ca datele personale referitoare la tine să fie șterse fără întârzieri nejustificare de către YOUNG LIVING, în cazul în care sunt îndeplinite anume condiții. Dreptul la ștergerea datelor nu există dacă procesarea datelor este necesară (vezi articolul 17 din legea GDPR).

4.5. Dreptul de a fi informat

Dacă ți-ai susținut dreptul de rectifica, șterge sau limita procesarea datelor tale de către YOUNG LIVING, YOUNG LIVING va notifica toți beneficiarii către care au fost comunicate datele tale personale, de corectarea sau ștergerea datelor sau limitarea procesării, înafară de cazul în care acest lucru este imposibil sau presupune un efort disproporționat (vezi articolul 19 din legea GDPR).


4.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele de identificare cu caracter personal furnizate de tine către YOUNG LIVING, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat. Pe lângă asta, ai dreptul de a transfera aceste date altei companii fără niciun impediment din partea firmei YOUNG LIVING, către care au fost furnizate aceste date, dacă condițiile pentru acest transfer sunt îndeplinite (vezi articolul 20 din legea GDPR).


4.7 Dreptul la opoziție
Ai dreptul, oricând, să te opui procesării datelor tale personale în conformitate cu Articolul 6 (1) (f) din GDPR legate de situația ta ( vezi articolul 21 (1) din GDPR). Consecvența opoziției este faptul că YOUNG LIVING nu va mai procesa datele tale personale, înafară de cazul în care YOUNG LIVING poate dovedi faptul că are motive legitime și imperioase care depășesc interesele, drepturile și libertățile tale, pentru procesare, sau dacă procesarea deservește afirmația, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță.

Dacă datele tale personale sunt procesate cu scopul de marketing direct, ai dreptul de a te opune oricând procesării datelor tale personale cu scopul unei astfel de publicități (vezi articolul 21 (2) din GDPR).


Ne poți informa de opoziția ta la următoarea adresă:

Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands

E-Mail: serviciuclienti@youngliving.com
4.8. Dreptul de a revoca declarația de consimțământ a procesării datelor
Dacă ne-ai furnizat o declarație de consimțământ a protecției datelor, o poți revoca oricând (vezi articolul 7 din GDPR). Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea procesării datelor efectuată până la data revocării.

4.9. Dreptul de a te plânge unei autorități de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei căi de atac administrative sau judiciare, vei avea dreptul de a te plânge unei autorități de supraveghere, în special în statul tău membru de reședință, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă tu crezi că procesarea datelor tale personale este o încălcare a legii GDPR (vezi articolul 77 din GDPR).


5. Vizitarea website-ului YOUNG LIVING și crearea de fișiere jurnal
De fiecare dată când vizitezi website-ul YOUNG LIVING, sistemul nostru colectează date și informații din sistemul computer-ului tău, în mod automat. În special, următoarele date sunt colectate:
Informații despre tipul de browser folosit de tine
Informații despre sistemul tău de operare
Informații despre furnizorul tău de internet
adresa ta de IP
Timpul și data vizitei tale pe site-ul nostru
Informații despre website-ul prin care sistemul tău vizitează website-ul nostru
Informații despre website-ul accesat de sistemul tău prin website-ul nostru.
Datele tale personale colectate, menționate mai sus vor fi stocate în fișierele jurnal din sistemul nostru. Stocarea acestor date împreună cu alte date personale nu are loc în principiu.
Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este articolul 6 (1) (1) (f) din GDPR. Avem un interes legitim în colectarea și stocarea temporară a acestor informații pentru că stocarea temporară a adresei de IP de către sistem este necesară pentru a permite furnizarea website-ului către computer-ul tău.
Stocarea în fișierelor jurnal este făcută pentru a garanta funcționalitatea website-ului. Pe lângă asta, aceste date sunt folosite pentru a ne optimiza website-ul și pentru a garanta securitatea sistemelor tehnologice de informații. O evaluare a fișierelor tale jurnal cu scopuri publicitare nu are loc. Excepție fac informațiile pe care le colectăm despre setările browser-ului tău. Acestea includ verificarea setării de limbă din browser-ului pentru a afișa versiunea adecvată a limbii pe website-ul YOUNG LIVING.

Din momentul în care aceste informații nu mai sunt necesare pentru scopul menționat aici, datele sunt șterse sau anonimizate, astfel încât atribuirea cu tine să nu mai fie posibilă. Dacă datele sunt stocate în fișierele jurnal, datele vor fi șterse după șapte zile.
6. Comanda inițială (înregistrarea pentru distribuitori și clienți)
6.1. Procesarea datelor de către YOUNG LIVING

Pentru a-ți plasa prima comandă pe website-ul YOUNG LIVING, te poți înregistra pe website-ul YOUNG LIVING și poți crea un profil de utilizator. În primul rând, alege dacă vrei să devii un (viitor) distribuitor sau client al YOUNG LIVING. Pe lângă asta, putem procesa următoarele date de la tine, în timpul înregistrării:
Numele tău
Entitatea ta juridică (companie, asociat unic, persoană fizică)
Adresa ta
Țara de origine a ta sau a companiei tale
Limba ta
Adresa ta de e-mail
Numărul tău de telefon
Detaliile tale de plată
Numărul tău de TVA (doar de la distribuitori)
Vârsta ta
Parola ta
Un PIN
Indicația faptului că un membru înregistrat te-a solicitat, precizând un ID de sponsor sau de enroller.
După ce ți-ai introdus detaliile în șablon, YOUNG LIVING va crea un cont de utilizator pentru tine și îți va oferi un ID personalizat. Noi folosim, stocăm și procesăm aceste date deoarece sunt necesare pentru formarea, structurarea sau modificarea raportului contractuale între tine și YOUNG LIVING și pentru folosirea și facturarea serviciilor aferente.

Bazele legale pentru procesarea de date menționată mai sus, de pe website-ul YOUNG LIVING sunt următoarele paragrafe din legea GDPR: articolul 6 (1) (1) (b) și (f). Ștergem datele tale în momentul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul menționat și nu există perioade contractuale sau de păstrare obligatorii. În cazul de față această perioadă nu înseamnă mai mult de 10 ani.

6.2 Transmiterea de date către părțile terțe

Dacă ești un client cu amănuntul care a accesat website-ul YOUNG LIVING printr-un website MyYL, îți vom oferi informații pe website-ul MyYL cu privire la produsele adăugate de tine în coșul de cumpărături. Este posibil că anumite informații furnizate de tine în timpul înregistrării să fie disponibile distribuitorilor noștri autorizați cu scopul calculării comisioanelor. De exemplu, ei pot vedea ce produse ai cumpărat și când, și de asemenea, numele tău.
Baza legală pentru procesarea de către YOUNG LIVING a datelor menționate mai sus, este articolul 6(1) (1) (f) din GDPR. YOUNG LIVING are un interes legitim în procesarea datelor deoarece distribuitorii primesc comisioane pe baza vânzărilor intermediate de ei.

Vom șterge datele tale în momentul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul menționat și nu există perioade contractuale sau de păstrare obligatorii
7. Buletin informativ
7.1 Publicarea buletinelor informative
În momentul în care creezi un cont de client, ai oportunitatea de a te abona la un buletin informativ gratuit. Dacă consimți la acest lucru, buletinul nostru informativ te va ține la curent cu ultimele uleiuri și produse de îngrijire de la YOUNG LIVING, evenimentele și excursiile YOUNG LIVING și cu fermele noastre marca YOUNG LIVING. În acest proces, datele furnizate de tine când te abonezi la buletinul informativ, sunt trimise către noi prin interfața de utilizator. Aceste date sunt, de obicei:

Adresa ta de e-mail
Numele tău
Numele companiei tale
În mod opțional, date suplimentare sunt procesate atâta timp cât menționezi aceste date.
Avem nevoie de adresa ta de e-mail pentru a-ți trimite buletinul informativ și pentru a putea să îți identificăm și să îți verificăm consimțământul.

De asemenea îți vom stoca adresele tale de IP și momentele în care te-ai înregistrat și ți-ai confirmat înregistrarea. Scopul acestei proceduri este pentru a avea o evidență a înregistrării tale, și, dacă este necesar, să te informăm de posibilitatea unei utilizări necorespunzătoare a datelor tale personale. Baza legală este articolul 6 (1) (1) (f) din GDPR.

Vom șterge datele tale în momentul în care te dezabonezi de la buletinul informativ sau în momentul în care acest abonament este anulat de noi. Poți anula oricând abonarea la buletinul informativ prin revocarea consimțământului tău cu efect în viitor. Fiecare buletin informativ trimis către tine are un link care îți permite să te dezabonezi într-un mod simplu. De asemenea poți trimite un e-mail la serviciuclienti@youngliving.com sau un mesaj la persoana responsabilă numită mai sus.
7.2 Transmiterea către părți terțe

7.2. Buletinele noastre informative sunt distribuite de către MailChimp, un furnizor de servicii de curierat al firmei Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA (”MailChimp”). Folosim serviciile furnizorului MailChimp pentru procesarea datelor solicitate.
MailChimp va folosi datele care se află sub protecția unui pseudonim, care au fost redirecționate către el, i.e. fără ca acestea să fi fost alocate vreunui utilizator, cu scopul de a optimiza și a-și îmbunătăți serviciile, e.g. pentru optimizarea tehnică a livrării și a prezentării buletinelor informative sau cu scopuri statistice. Însă, MailChimp nu folosește datele celor abonați la buletinul informativ pentru a-i contacta personal pe beneficiari sau pentru a trimite datele unor părți terțe.

De asemenea, MailChimp procesează informațiile tale personale în Statele Unite ale Americii, supuse principiilor Scutului de confidențialitate dintre EU și US: https://www.privacyshield.gov/EU-US, și prin asta oferă garanția respectării standardelor europene de confidențialitate.

MailChimp este folosit pe baza intereselor noastre legitime în concordanță cu articolul 6 (1) (1) (f) din GDPR. Dacă te dezabonezi sau îți revoci consimțământul, noi le cerem celor de la MailChimp să îți șteargă datele.

Poți verifica politica de confidențialitate a MailChimp aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
8. Contactul cu YOUNG LIVING
8.1. Procesarea datelor de către YOUNG LIVING

Am listat mai multe adrese de e-mail-uri pe website-ul nostru, pe care le poți folosi pentru a ne contacta, în funcție de natura cererii tale. Dacă ne trimiți un e-mail, vom salva adresa ta de e-mail și alte informații furnizate de tine.

Baza legală pentru acest lucru este articolul 6 (1) (1) (b) și (f) din GDPR, deoarece contactul poate fi o inițiere contractuală, iar YOUNG LIVING are un interes legitim în procesarea datelor tale personale pentru a-ți putea răspunde. Datele vor fi șterse în momentul în care nu mai sunt necesare pentru scopul colectării lor, iar ștergerea lor nu va fi în conflict cu vreo obligație contractuale sau legale de arhivare. Conversația este terminată în momentul în care se poate deduce din circumstanțe că chestiunea în discuție a fost rezolvată.

În momentul în care ne vei trimite mesajul tău, următoarele date vor fi stocate:
adresa ta de IP
Data la care ne-ai contactat
Aceste date personale procesate în timpul procesului de depunere sunt procesate cu intenția de a prevenii utilizarea necorespunzătoare a e-mail-ului și pentru a garanta securitatea sistemelor noastre tehnologice de informații. Datele tale personale adiționale colectate în timpul procesării de trimitere vor fi șterse cel târziu după șapte zile. Datele sunt folosite în mod exclusiv pentru procesarea conversației. Baza legală pentru procesarea datelor este Articolul 6(1) (1) (b) și (f) din GDPR.
8.2. Livechat (procesat de către părți terțe)
Oferim un chat live numit Boldchat pe website-ul YOUNG LIVING, pe care îl poți folosi să intri în contact cu serviciul de clienți al YOUNG LIVING. Chat-ul live este gestionat de LogMeIn și datele sunt redirecționate către serviciul nostru pentru membri, prin Boldchat. Firma LogMeIn poate fi contactată la LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, Bloodstoney Road, Sir John Rogerson`s Quay, Dublin 2, Ireland (”Boldchat”). Boldchat este un serviciu online interacțional pentru clienți care oferă o serie de caracteristici de înaltă performanță, unelte de suport și comunicare și interfețe de programare a aplicațiilor, și permite angajaților de la serviciul de clienți să contacteze și să îi ajute pe vizitatorii website-ului YOUNG LIVING. Dacă alegi această opțiune, doar numele tău va fi introdus și transmis prin interfața de introducere. Date adiționale vor fi transmise doar dacă le menționezi în chat sau sunt listate mai jos.

Dacă folosești chat-ul, Boldchat colectează datele generate de folosirea chat-ului. Acestea sunt fie introduse de tine sau de alții care folosesc chat-ul împreună cu tine, sau sunt create de infrastructură (de exemplu, durata sesiunii, folosirea webcam-urilor, informația conexiunii, etc.). De asemenea, Boldchat colectează informații despre jurnale și despre consum, despre felul în care chat-ul este accesat și folosit, incluzând informații despre dispozitivul pe care acel chat este folosit, adrese de IP, date referitoare la locație, setări de limbă, sistemul de operare folosit, identificatorii de dispozitiv și alte date referitoare la diagnostic pe care Boldchat le folosește pentru a-și susține serviciile.

Boldchat îți poate transfera datele către țări terțe unde nu există un nivel adecvat de protecție a datelor sub legea GDPR. Firma Boldchat a fost supusă principiilor Scutului de confidențialitate dintre UE și US pentru transmiterea Boldchat către Statele Unite și a folosit întotdeauna clauzele contractuale standard ale UE. Mai multe informații pot fi găsite aici: https://www.logmeininc.com/en/gdpr/gdpr-compliance

Baza legală pentru procesarea datelor este Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR. Procesarea datelor personale în interfața de introducere a programului de chat este numai pentru procesarea mai rapidă și mai bună a cererii tale. Îmbunătățirea serviciilor noastre pentru clienți este în interesul nostru. Datele vor fi șterse în momentul în care nu mai sunt necesare pentru scopul colectării lor, iar ștergerea lor nu va fi în conflict cu vreo obligație contractuală sau legală de arhivare. Conversația este terminată în momentul în care se poate deduce din circumstanțe că chestiunea în discuție a fost rezolvată.
Mai multe informații despre Boldchat pot fi găsite aici: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.


8.3. Transmiterea de date către alte companii YOUNG LIVING

Datele introduse de tine în forma de contact pot fi redirecționate către companiile YOUNG LIVING, atâta timp cât conținutul cererii tale este în mod tematic și regional legat de ele (procesare de date solicitate). Însă, YOUNG LIVING va rămâne primul tău port de escală și poți continua să îți exersezi drepturile față de YOUNG LIVING. O listă a companiilor afiliate poate fi găsită aici: https://www.youngliving.com/en_US/company/contactus/international.

YOUNG LIVING poate transfera datele către țări din afara Spațiului Economic European (”EEA”), încluzând Statele Unite ale Americii. Acesta este numai în cazul în care companiile noastre YOUNG LIVING sunt în mod tematic afectate de cererea ta. Însă, YOUNG LIVING va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că un nivel adecvat de protecție a datelor, este menținut. De exemplu, dacă YOUNG LIVING transmite datele tale în Statele Unite ale Americii, se iau măsuri adiționale, cum ar fi respectarea unor acorduri de transmitere a datelor cu importator de date care se supune legilor europene, după caz.

Baza legală pentru redirecționarea datelor către companiile YOUNG LIVING este articolul 6(1) (1) (a) (b) și (f) din GDPR. Dacă cererea ta conține un element străin, YOUNG LIVING are un interes legitim în implicarea companiilor YOUNG LIVING pentru a putea procesa cererea ta. Îți vom șterge datele tale în momentul în care acestea nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sau nu sunt obligații contractuale sau legale.

9. Folosirea modulelor cookie
Pe lângă datele menționate mai sus, când folosești website-ul nostru YOUNG LIVING, diferite tipuri de module cookie sunt folosite și stocate pe computer-ul tău. Modulele cookie sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe computerul sau pe dispozitivul tău mobil când vizitezi website-ul nostru YOUNG LIVING. Obținem diferite tipuri de informație prin folosirea modulelor cookie. Folosim următoarele tipuri de module cookie:
Modulele cookie sunt necesare pentru ca website-ul nostru să poată funcționa în mod adecvat. De exemplu, plin folosirea modulelor cookie noi putem afla dacă ai mai vizitat website-ul nostru.
Prin folosirea modulelor cookie, îți vom furniza servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără modulele cookie.
Prin setarea unui modul cookie, informațiile și ofertele de pe website-ul nostru, de exemplu, pot fi optimizate după necesitățile utilizatorului. Modulele cookie ne permit, după cum am menționat deja, să te recunoaștem pe website-ul nostru. Scopul acestea recunoașteri este pentru a facilita utilizarea ta pe website-ul nostru.
Modulele cookie pot de asemenea să fie folosite la analizarea utilizării website-ului, e.g. pentru a afla numărul de utilizatori care vizită website-ul și unde se poate îmbunătăți website-ul. Însă, această analiză nu determină nicio legătură între tine și statisticile generate de datele colectate. În momentul în care vom folosi modulele cookie pentru analiza website-ului vom declara acest lucru.
Noi folosim datele colectate de modulele cookie atâta timp cât este necesar pentru anumite scopuri.

Modulele cookie sunt stocate pe computer-ul tău. Poți decide oricând dacă dorești să ștergi modulele cookie de pe computer-ul tău. Prin setările din browser-ul tău, poți decide dacă datele transmise către noi de modulele cookie din computerul tău ar trebui oprite, limitate sau chiar complet șterse. Dacă dezactivezi toate modulele cookie pentru website-ul nostru, s-ar putea să nu fie posibil să folosești toate funcțiile website-ului.

Următoarea listă oferă mai multe informații cu privire la oprirea sau gestionarea setărilor modulelor cookie în browser-ul folosit de tine:
10. Folosirea programului Google Analytics
Website-ul nostru YOUNG LIVING folosește Google Analytics, un serviciu online de statistici oferit de către Google. Firma Google poate fi contactată la Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics folosește ”modulele cookie". Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computer-ul tău și care permit analiza utilizării de către tine a website-ului YOUNG LIVING. Informația generată de aceste module cookie despre utilizarea de către tine a website-ului YOUNG LIVING este de obicei transmisă către Google și stocată de ei pe servere în Statele Unite. Anonimizarea adresei de IP este efectuată pe website-ul YOUNG LIVING pentru ca adresa ta de IP să fie trunchiată de dinainte în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte țări contractante ale Acordului din Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale o adresă completă de IP va fi trimisă către un server Google în US și trunchiată ulterior. În numele operatorului website-ului nostru YOUNG LIVING, Google va folosi această informație pentru a evalua utilizarea de către tine a website-ului YOUNG LIVING, pentru a compila rapoartele cu privire la activitatea pe website-ul YOUNG LIVING și pentru a furniza alte servicii care au legătură cu website-ul YOUNG LIVING și utilizarea online a YOUNG LIVING. Adresa de IP furnizată de browser-ul tău ca parte a programului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date de la Google.

Pentru cazurile excepționale în care datele personale sunt transferate în US, Google respectă Scutul de confidențialitate dintre UE și US. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

O justificare pentru folosirea programului Google Analytics este oferită în concordanță cu Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR, din cauza faptului că YOUNG LIVING are un interes legitim în procesarea datelor. Folosim analiza Google pentru a analiza și a îmbunătăți utilizarea website-ului nostru YOUNG LIVING.

Poți preveni depozitarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a programului software din browser-ul tău; însă, ține cont de faptul că în acest caz s-ar putea să nu fie posibil să folosești toate funcțiile website-ului YOUNG LIVING. Pe lângă asta, poți preveni colectarea datelor generate de modulul cookie și care au legătură cu utilizarea de către tine a website-ului YOUNG LIVING (incluzând adresa ta de IP) și procesarea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului browser-ului disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
De asemenea, poți preveni colectarea datelor prin setarea unui modul cookie de opt-out. Dacă ai dori să previi în viitor colectarea datelor tale personale în momentul în care vizitezi acest website YOUNG LIVING, te rugăm să faci clic aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vom procesa datele tale doar atât cât este necesar pentru scopul colectării lor (în cazul acesta statistici și evaluarea lor). Datele trimise către noi și legate de aceste module cookie, identificatorul de utilizator unic (e.g. ID-ul utilizatorului) sau promovarea ID-urilor vor fi șterse automat după 14 luni. Ștergerea datelor a căror perioadă de păstrare a fost atinsă este făcută în mod automat o dată pe lună. Mai multe informații despre Condițiile de utilizare și confidențialitate, te rugăm să vizitezi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html .
11. Folosirea programului Google Maps
Website-urile YOUNG LIVING folosesc uneori programul Google Maps, un serviciu de hărți operat de Google Inc., (”Google”). Firma Google poate fi contactată la Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Aceasta ne va permite să îți arătăm hărți interactive direct pe website-ul YOUNG LIVING și să îți oferim o utilizare avantajoasă a hărților.

Vizitând partea website-ului YOUNG LIVING unde sunt oferite serviciile de orientare, Google este informat că ai accesat acea pagină din website-ul YOUNG LIVING. Pe lângă asta, următoarele date vor fi comunicate către Google:
adresa ta de IP
Data și ora cererii tale
Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
Conținutul cererii (pagină concretă)
Statutul de acces/ Codul de stare HTTP
Fiecare cantitate de date transferată
Website-ul de la care provine cererea
Tipul tău de browser
Sistemul tău de operare și interfața sa
Limba ta și versiunea software din browser-ul tău
Acest lucru este făcut indiferent dacă Google primește un cont de utilizator la care ești conectat sau nu. În momentul în care ești conectat la Google, datele tale vor fi atribuite direct contului tău. Dacă nu dorești ca datele tale să fie asociate cu profilul tău de pe Google, trebuie să te deconectezi înainte de a activa butonul. Google îți stochează datele ca profile de utilizare și le folosește cu scopul promovării, cercetării de piață și/sau proiectării personalizate de website-uri. O astfel de evaluare va fi efectuată în special (chiar și pentru utilizatorii deconectați) pentru a oferi publicitate la cerere și pentru a-i informa pe ceilalți utilizatori ai rețelei sociale de activitățile tale pe website-ul YOUNG LIVING. Ai dreptul de a te opune formării acestor profiluri de utilizator, și pentru a-ți putea exersa acest drept trebuie să îți direcționezi obiecția către Google.

Poți deactiva cu ușurință programul Google Maps, evitând astfel transferul de date către Google: Dezactivează JavaScript în browser-ul tău. Trebuie însă să evidențiem faptul că nu vei putea să accesezi hărțile în acest caz.

De asemenea, Google îți procesează informațiile personale în Statele Unite ale Americii, supusă principiilor Scutului de confidențialitate dintre UE și US: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

O justificare pentru folosirea programului Google Maps este oferită în concordanță cu Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR, deoarece în cazul de față YOUNG LIVING are un interes legitim în procesarea datelor. Noi folosim programul Google Maps pentru a-ți oferi un program de hărți. Noi îți vom procesa datele doar atât cât este necesar pentru scopul colectării acestora.
Pentru mai multe informații cu privire la scopul și domeniul de aplicare al colectării și procesării de date de către Google, te rugăm să consulți Politica de confidențialitate a Google. De asemenea, poți găsi mai multe informații despre drepturile tale și despre setările de confidențialitate, aici: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .
12. Link-uri și plug-in-uri pentru rețelele de socializare
12.1. Informații generale

Noi folosim următoarele link-uri pentru rețelele de socializare, link-uri care te direcționează de pe website-ul YOUNG LIVING către profilurile de social media YOUNG LIVING. Un simplu link către site-ul respectiv ale rețelelor de socializare este disponibilă. Ca rezultat, când vizitezi website-ul YOUNG LIVING, niciun schimb sau transfer de date personale nu va avea loc către acel furnizor de rețele de socializare- înafară de cazul în care acel schimb sau transfer de date este descris în detaliu mai jos. Numai când faci clic pe link-ul respectiv care deschide un pop-up, și apoi când introduci datele tale de acces pentru rețeaua de socializare (sau dacă ești deja conectat/ă), datele sunt procesate exclusiv de către acele rețele de socializare.

Poți controla ce date împărtășești pe rețelele de socializare prin setările de confidențialitate care sunt disponibile pe majoritatea platformelor de socializare. Pentru mai multe informații despre cum să personalizezi setările tale de confidențialitate, și despre cum website-urile de social media folosesc datele tale de identificare cu caracter personal, vezi următoarele:

12.2. Facebook
Noi avem legătură cu Facebook (”Facebook”). Facebook este operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Link-ul este indicat de logo-ul Facebook. Din momentul în care faci clic pe link, o conexiune va fi formată între browser-ul tău web și Facebook. Natura, dimensiunea, scopul colectării și procesării datelor tale personale de către Facebook, și drepturile și opțiunile de a proteja confidențialitatea utilizatorului, pot fi găsite în politica de confidențialitate a Facebook-ului (https://www.facebook.com/about/privacy))

12.3. Twitter

Noi avem legătură cu Twitter ("Twitter"), un serviciu al Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Link-ul este indicat de logo-ul Twitter. Fiecare clic pe logo-ul Twitter de pe website-ul YOUNG LIVING va cauza browser-ul tău web să se conecteze la server-ul Twitter. Detalii despre manevrarea datelor tale de către Twitter și despre drepturile și opțiunile tale pentru a proteja datele tale personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a Twitter (https://twitter.com/privacy#update )).

12.4. LinkedIn

Noi avem legătură cu LinkedIn Corporation Network (”LinkedIn”). Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Link-ul este identificat de către logo-ul LinkedIn. Dacă faci clic pe link, browser-ul tău web se va conecta cu server-ul LinkedIn. Politica de confidențialitate a LinkedIn este disponibilă la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica modulelor cookie a LinkedIn este disponibilă la: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

12.5. Instagram

De asemenea, folosim un link către Instagram pe website-ul nostru YOUNG LIVING, care este furnizat de către Instagram LLC. ("Instagram"), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Link-ul este marcat de logo-ul Instagram în forma unei ”camere foto Instagram” Dacă faci clic pe logo-ul Instagram, browser-ul tău se va conecta în mod direct cu serverele Instagram. Scopul și domeniul de aplicare al colectării și procesării de date și folosirea datelor de către Instagram și drepturile tale și opțiunile de setare pentru a-ți proteja confidențialitatea ta, pentru a afla toate acestea, te rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

12.6. Google+

Noi avem legătură cu rețeaua Google+, operată de Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Link-ul este vizibil prin logo-ul Google+. Fiecare clic pe logo-ul Google+ de pe website-ul YOUNG LIVING va cauza browser-ul tău web să se conecteze la server-ul Google+. Pentru mai multe informații cu privire la scopul și domeniul de aplicare al colectării și procesării de date de către Google, te rugăm să consulți Politica de confidențialitate a Google. De asemenea, poți găsi mai multe informații despre drepturile tale și despre setările de confidențialitate, aici: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

12.7. Pinterest

Oferim un link către rețeaua de socializare a Pinterest operată de Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Odată ce faci clic pe link, o conexiune va fi formată între browser-ul tău web și Pinterest. Pentru mai multe informații despre scopul, domeniul de aplicare, procesarea și folosirea datelor de către Pinterest, și drepturile și modurile în care îți este protejată confidențialitatea, vezi Declarația de confidențialitate a Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

12.8. DISQUS

Pe website-ul nostru YOUNG LIVING, folosim sistemul de comentarii DISQUS operat de către DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA ("DISQUS"). DISQUS îți permite să te conectezi, fie prin propriul tău cont de utilizator DISQUS sau printr-un cont actual de utilizator de pe Facebook, Twitter și Google+. Dacă ai conectată caracteristica DISQUS pe contul tău de social media prin website-ul nostru YOUNG LIVING, acești furnizori de servicii vor colecta și vor procesa informațiile cu privire la utilizarea caracteristicilor DISQUS. Te rugăm să ții cont de informațiile de confidențialitate ale acelui furnizor. Chiar și comentariile anonime ca și invitat sunt posibile, dar anumite caracteristici nu vor fi disponibile.

DISQUS trimite adresa de e-mail și de IP a utilizatorului folosite în momentul în care se introduce un comentariu pe website-ul YOUNG LIVING. Folosim această informație doar cu scopul de a te contacta în legătură cu utilizarea ta a DISQUS, de exemplu, dacă avem întrebări despre comentariile tale ca utilizator. Divulgarea neautorizată către părțile terțe nu are loc.

Dacă un utilizator a unui website care are incorporat DISQUS scrie un comentariu, acel comentariu va fi transmis către DISQUS în SUA împreună cu datele sale de utilizator. Pentru aceasta, DISQUS se supune Scutului de confidențialitate dintre UE și US: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Frameworkși de aceea oferă o garanție de respectare a standardele europene de protecție a datelor.

Atâta timp cât ți-ai dat consimțământul, articolul 6 (1) (1) (a) din GDPR este baza legală pentru procesarea datelor tale de către DISQUS. Orice aprobare poate fi anulată de către tine cu efect în viitor. DISQUS este folosită pe baza intereselor noastre legitime în concordanță cu Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR.
Noi îți ștergem datele în momentul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul menționat și nu există perioade contractuale sau de păstrare obligatorii.
Politica de confidențialitate a DISQUS poate fi găsită aici: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy


12.9 vimeo

Pentru includerea clipurilor video în website-ul YOUNG LIVING, folosim, printre altele, vimeo, operat de vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (”vimeo”).
Când vei vizita clipurile video tip vimeo de pe website-ul nostru YOUNG LIVING, vei fi conectată/ă la serverele vimeo din SUA. Acestea vor trimite anumite informații către vimeo. Acestea pot fi de exemplu:

adresa ta de IP
informații despre browser-ul tău, e.g. setările tale de limbă.
informații despre modulele cookie folosite și setate de vimeo
Informații despre website-ul prin care vizitezi platforma vimeo și pe care navighezi după ce urmărești un clip video pe vimeo
vimeo stochează module cookie pe dispozitivul tău, în special transmițătorul Google Analytics (vezi secțiunea 10 a acestei politici de confidențialitate). Acesta este transmițătorul propriu al vimeo, la care noi nu avem acces. Poți opri folosirea programului Google Analytics prin alegerea instrumentelor de opt-out pe care Google le oferă pentru anumite browsere de internet. De asemenea, utilizatorii pot preveni colectarea de către Google a datelor generate prin Google Analytics, date care au legătură cu utilizarea website-ului de către utilizatori (incluzând adresa ta de IP) și procesarea acestor date de către Google prin folosirea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link pentru descărcare și instalare:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pe lângă aceasta, vimeo permite utilizarea anumitor funcții, cum ar fi rating-ul și trimiterea mai departe a clipurilor video. Aceste caracteristici sunt oferite doar de către vimeo și furnizorii săi terți, de aceea îți recomandăm să revizuiești cu atenție politicile lor de confidențialitate înainte de a le folosi funcțiunile. YOUNG LIVING nu cunoaște conținutul datelor colectate de vimeo sau de părțile sale terțe și nu are nicio influență asupra utilizării lor. Această utilizare va transmite către serverul vimeo pe care din website-urile noastre le-ai vizitat. Dacă ești conectat/ă ca și membru vimeo, vimeo alocă această informație contului tău personal de utilizator. Când folosești un plug-in, cum ar fi clicul pe butonul de start al unui video, această informație ți se alocă contului tău de utilizator. Poți preveni această asociere prin deconectarea de la contul tău de utilizator vimeo înainte de folosirea website-ului nostru și ștergerea modulelor cookie corespunzătoare.

vimeo îți transferă datele în SUA. vimeo poate împărtăși infomațiile tale cu alții. Aceștia sunt e.g. afiliați, parteneri de afaceri și filiale de publicitate care, în schimb, folosesc tehnologii de urmărire pe website-ul vimeo.

O justificare pentru folosirea programului vimeo este oferită în concordanță cu prima propoziție din Articolul 6(1) (1)(a) și (f) din GDPR. Îți poți da permisiunea către YOUNG LIVING înainte de a viziona clipul video. Orice aprobare poate fi anulată de către tine cu efect în viitor. Pe lângă asta, YOUNG LIVING are un interes legitim, deoarece noi dorim să folosim clipuri video pentru a-ți introduce uleiurile, produsele și filozofia YOUNG LIVING.
Pentru mai multe informații cu privire la procesarea de date și confidențialitatea pe platforma vimeo, vizitează https://vimeo.com/privacy.
12.10 YouTube

De asemenea folosim conținut integrat (clipuri video) de la compania YouTube LLC, ("YouTube") 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, o companie a Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, pe website-ul nostru YOUNG LIVING. CA 94043, USA. Când accesezi website-ul YOUNG LIVING cu astfel de conținut, vei fi conectat/ă la serverele YouTube și conținutul va fi afișat pe website prin notificarea browser-ului tău. Aceasta va raporta către serverul Youtube care dintre website-urile YOUNG LIVING au fost vizitate de tine. Dacă ești conectat/ă ca și membru YouTube, YouTube alocă această informație contului tău personal de utilizator. Poți preveni astfel de asocieri prin deconectarea de la contul tău de utilizator YouTube înainte de vizitarea website-ului nostru YOUNG LIVING.

De asemenea, YouTube îți procesează informațiile personale în Statele Unite, supuse principiilor Scutului de confidențialitate dintre UE și US: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

O justificare pentru folosirea programului YouTube este oferită în concordanță cu prima propoziție din Articolul 6(1) (1) (a) și (f) din GDPR. Îți poți da permisiunea către YOUNG LIVING înainte de a viziona clipul video. Orice aprobare poate fi anulată de către tine cu efect în viitor. Pe lângă asta, YOUNG LIVING are un interes legitim, deoarece noi dorim să folosim clipuri video pentru a-ți introduce uleiurile, produsele și filozofia YOUNG LIVING. Folosim YouTube pentru a-ți oferi conținut video. Noi îți vom procesa datele doar atât cât este necesar pentru scopul colectării acestora.

Politica de confidențialitate a YouTube este disponibilă la: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .
13. Transmiterea către părțile terțe
13.1. Informații generale

În general, vom transfera datele tale personale către furnizorii de servicii, partenerii de afaceri, companiile afiliate și alte părți terțe în cadrul legilor de protecție a datelor în vigoare.
Este posibil ca noi să dezvăluim date de identificare cu caracter personal furnizorilor de servicii autorizați de noi și să le cerem să efectueze (procesarea datelor) servicii în numele nostru. Acești furnizori de servicii pot fi companii afiliate ale YOUNG LIVING sau furnizori externi de servicii. Făcând asta, noi observăm legile europene și naționale de protecție a datelor, în vigoare. Furnizorii de servicii respectă instrucțiunile noastre și sunt supuși unor restricții contractuale stricte în legătură cu procesarea datelor. În conformitate cu aceste instrucțiuni, procesarea este permisă doar atât cât este necesar pentru a efectua servicii în numele nostru sau pentru a respecta cerințele legale. Noi decidem în avans ce drepturi și obligații au furnizorii noștri de servicii cu privire la datele personale.

Vom divulga informații personale către o parte terță dacă este impus de lege sau de un proces legal sau pentru a oferi și a gestiona produsele și serviciile noastre. Este posibil să ni se solicite să furnizăm informații forțelor de ordine sau altor autorități. Dacă împărtășirea informațiilor este necesară pentru cooperare și pentru furnizarea serviciilor de către YOUNG LIVING, sau dacă consimți, putem divulga informația. De asemenea, când auditurile sunt în desfășurare, dezvăluirea de informații este, de obicei, de neevitat.

Este posibil ca noi să dezvăluim informații personale, cum ar fi numele tău, informații de contact și istoricul comenzilor, sponsorului sau upline-ului tău Young Living, pentru ca acea persoană să te poată ajuta și susține în creșterea afacerii tale.

13.2. Uleiurile esențiale YOUNG LIVING

Colaborăm îndeaproape cu sediul central global al firmei de uleiuri esențiale YOUNG LIVING ("Sediul central"), care poate fi contactat la YOUNG LIVING Essential Oils, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Atâta timp cât datele tale sunt procesate acolo, sediul nostru central va putea accesa acele date doar ca parte a instrucțiunilor noastre (procesarea comenzilor). Cei de la sediul nostru central iau, de asemenea, măsuri tehnice stricte pentru a-ți proteja informațiile personale. Sediul nostru central nu va divulga informațiile tale personale către părți terțe, înafară de cazul în care divulgarea este necesară pentru a furniza anumite servicii sau dacă sediul nostru central trebuie să respecte legea supus unui guvern valid și cu caracter obligatoriu- sau instrucțiunilor unei autorități de reglementare. Datele transmise sunt limitate la minimul necesar.

Sediul nostru central este situat în SUA, de aceea datele tale sunt procesate înafara Spațiului Economic European. Am luat măsuri adiționale datorită acestui fapt, cum ar fi procesarea datelor în conformitate cu legile europene și acorduri de transmitere.

Baza legală pentru procesarea datelor tale este Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR. Scopul acestei procesări de date este pentru a-ți furniza, pe cât posibil, cel mai bun serviciu și cele mai bune oferte ale produselor noastre. Îți salvăm datele doar atât cât este necesar pentru scopul colectării acestora.

Mai multe informații despre confidențialitatea sediului central pot fi găsite aici: https://www.youngliving.com/en_US/company/privacy

13.3. Salesforce

Young Living stochează și folosește datele furnizate de tine pe website, în sistemele firmei salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich Germany ("Salesforce") cu scopul de a folosi programul de gestionare a relației cu clienții ("CRM"). Salesforce poate accesa aceste date doar ca parte a instrucțiunilor noastre (procesarea comenzilor). De asemenea, Salesforce ia măsuri tehnice riguroase pentru a-ți proteja informațiile personale. Salesforce nu va divulga informațiile tale personale către părți terțe, înafară de cazul în care divulgarea este necesară pentru a furniza anumite servicii sau dacă Salesforce trebuie să respecte legea supus unui guvern valid și cu caracter obligatoriu sau instrucțiunile unei autorități de reglementare. Datele transmise sunt limitate la minimul necesar.

Baza legală pentru procesarea datelor tale este Articolul 6(1) (1) (f) din GDPR. Scopul acestei procesări de date este pentru ca Salesforce să ne susțină în gestionare a relației cu clienții.

Durata de stocare a datelor depinde de cerințele legale referitoare la depozitare.

Pentru mai multe informații referitoare la politicile de confidențialitate de la Salesforce, vizitează: https://www.salesforce.com/company/privacy/

14. Standardele de securitate a datelor
Young Living a implementat standarde de securitate fizice, tehnice și administrative adecvate pentru a proteja informațiile personale de la dispariție, utilizare abuzivă, modificare sau distrugere. Furnizorii noștri de servicii și afiliații noștri au o obligație contractuală de a proteja confidențialitatea informațiilor personale. Pe lângă asta, ei nu pot folosi datele pentru scopuri neautorizate de noi.
15. Amendamentele acestei politici de confidențialitate
Este posibil ca noi să actualizăm această politică de confidențialitate din când în când. De aceea, îți recomandăm să citești această politică de confidențialitate în mod regulat pentru a înțelege practicile noastre privind confidențialitatea. Această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată pe data de 24 mai 2018.