Lacey Act Compliance Program

Het Lacey Act Compliance Program is niet alleen allesomvattend, maar ook het eerste in de industrie dat gecontroleerd en geaccepteerd is door de overheid. Het is de 'gouden standaard' en we zijn er trots op dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen door een stap verder te gaan dan onze concurrenten. We hebben de beste juridische experts in de arm genomen om ons constant te adviseren over de nieuwste wetten en ons te informeren over hoe we deze op de juiste manier moeten toepassen.

Ons team werkt al ruim een jaar samen met onze eigen boerderijen, partnerboerderijen, gecertificeerde Seed to Seal leveranciers en de overheid aan de ontwikkeling van deze richtlijnen.

Daarnaast werken we constant samen met milieu-experts die ons adviseren over de bescherming van kwetsbare landschappen en planten.

Het Lacey Act Compliance Program bestaat uit vijf onderdelen die ervoor zorgen dat onze etherische oliën, producten en partners voldoen aan de wetgeving en regulering in alle betreffende rechtsgebieden.

Deze vijf onderdelen zijn:

Educatie van de leverancier

Leveranciers maken kennis met de basisvereisten van het Lacey Act Compliance Program.

Evaluatie van de leverancier

Er wordt bepaald welke producten ingekocht dienen te worden en met welke leverancier samengewerkt gaat worden door verschillende factoren (productrisico en leveranciersrisico) te evalueren.

Certificatie van de leverancier

Er wordt training gegeven over het Lacey Act Compliance Program. Na de training moeten leveranciers aantonen dat ze het certificaat behaald hebben.

Risicoanalyse

Als onderdeel van de certificatie wordt elke leverancier en ieder plantenproduct ingedeeld in een risicocategorie. Deze categorie bepaalt welke goedkeuringen er nodig zijn voor samenwerking met Young Living. Zowel de leveranciers als de plantenproducten worden onafhankelijk beoordeeld.

Auditing/toezicht

Young Living heeft richtlijnen voor auditing en toezicht ontwikkeld op basis van de risicofactoren. Het Lacey Act Compliance Program is ontwikkeld voor alle individuen en organisaties in de leveringsketen.

Deze 'gouden standaard' is de basis voor onze industrie en laat zien hoe Young Living zich inzet voor de bescherming van kwetsbare landschappen en planten.