Lacey Act Nalevingsprogramma

Ons Lacey Act Nalevingsprogramma is niet alleen allesomvattend, het is ook de allereerste in de sector van essentiële oliën dat is gecontroleerd en geaccepteerd door de overheid. Het is de 'gouden standaard' onder de nalevingsprogramma's. We zijn er trots op dat we er alles aan hebben gedaan om dit te bewerkstelligen en hierin een stap verder zijn dan onze concurrenten. We hebben de beste juridische experts ter wereld aangesteld om ons constant te adviseren over de nieuwste wetten en ons te informeren over hoe we deze zo goed mogelijk kunnen toepassen op onze belangrijkste bedrijfsbehoeftes.

Ons team werkt al voor meer dan een jaar samen met onze eigen boerderijen, partner-boerderijen en gecertificeerde Seed to Seal leveranciers en de overheid aan de ontwikkeling van dit nieuwe programma.

We werken ook constant samen met milieu-experts van over de hele wereld om ons te adviseren over de bescherming van kwetsbare landschappen en planten.

Het Lacey Act Nalevingsprogramma bestaat uit vijf algemene stappen die, wanneer deze worden opgevolgd, ervoor zorgen dat onze essentiële oliën, producten en partners alle wetgeving en regulering in de rechtsgebieden waarin we zaken doen, naleven.

Deze vijf stappen zijn:

Educatie van de Leverancier

Alle leveranciers de basisvereisten van de Lacey Act bieden.

Evaluatie van de Leverancier

Bepalen welke producten ingekocht dienen te worden en met welke leverancier wordt samengewerkt door evaluatie van 'productrisico'- en 'leveranciersrisico'-factoren.

Certificatie van de Leverancier

Na het geven van training over de Lacey Act en ons Nalevingsprogramma eisen we van onze leveranciers dat ze de Young Living Lacey Act Nalevingscertificering uitvoeren.

Risico-analyse

Als onderdeel van de certificatie wordt elke leverancier en elk plantproduct ingedeeld in een risicocategorie die het niveau van benodigde goedkeuringen bepaald om samen te werken met, of plantproducten in te kopen voor, Young Living. Zowel leveranciers als plantproducten worden onafhankelijk beoordeeld.

Auditing/Toezicht

Gebaseerd op de risicofactoren heeft Young Living een voortdurende auditing- en toezichtprogramma ontwikkeld. Het nieuwe Lacey Act Nalevingsprogramma is ontwikkeld voor alle individuen en organisaties binnen de toeleveringsketen.


Dit 'gouden standaard'-programma legt de basis voor de sector en laat zien hoe toegewijd Young Living is om de beweging van essentiële oliën te leiden door middel van het beschermen van kwetsbare landschappen en planten.