Bridge to Gold

Maak kennis met

BRIDGE TO GOLD

INTERNATIONAAL OVERZICHT

Vanaf 1 april krijgen in aanmerking komende Silvers de kans om een GRATIS Aroma Complete-collectie te verdienen. Het is de ultieme beloning en ontworpen om distributeurs die Silver hebben behaald te helpen Gold te bereiken.

Dit is wat je moet weten over Bridge to Gold:

Datum: Bridge to Gold gaat op 1 april 2020 in alle markten van start.

Deelname: Bridge to Gold is bedoeld voor alle distributeurs (zie onderstaande uitzonderingen)* die na 1 april 2020 voor het eerst Silver behalen.

Doel: Bridge to Gold beloont en motiveert Silvers terwijl ze de overstap van parttime (Silver) naar fulltime (Gold) maken en een solide basis voor hun bedrijf opbouwen.

Zo kom je in aanmerking: Distributeurs moeten aan de volgende eisen voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een Bridge to Gold-beloning:

– Bouw twee nieuwe vertakkingen van elk 1000 OGV op, in aanvulling op de vertakkingen die nodig zijn voor Silver.
– Behaal minimaal 22.500 OGV, dat is halverwege het volume vereist voor Silver (10.000 OGV) en Gold (35.000 OGV).
– Voldoe binnen zes maanden nadat je voor het eerst Silver behaald hebt aan bovenstaande eisen.

Beloning: Silvers die aan alle Bridge to Gold-eisen voldoen, ontvangen een Aroma Complete-collectie. Iedere collectie bevat oliën gericht op de lokale Young Living-markt.

Verdere informatie? Bridge to Gold is een aanvulling op de normale commissie. Men hoeft niet deel te nemen aan dit programma om voor het behalen van een rang (bijvoorbeeld Gold) erkend te worden. Leden hoeven geen Silver Bound-bonus te behalen om in aanmerking te kunnen komen voor de Aroma Complete-collection. Het behalen van die bonus geeft leden echter een voordeel voor Bridge to Gold.

Bridge to Gold-reset: Leden waarvan Silver de hoogst behaalde rang is na 1 april (zie onderstaande uitzonderingen) krijgen de unieke kans om eenmalige reset voor Bridge to Gold toe te passen. Dit betekent dat alle actieve leden - ongeacht hoe lang ze al lid zijn van Young Living - kans maken op een gratis Aroma Complete-collectie. Deze leden hebben vanaf 1 april zes maanden de tijd om aan de vertakkingseisen en OGV-eisen van het programma te voldoen.

Voorbeeld 1: Carla behaalt in oktober 2019 voor het eerst Silver en heeft in maart een OGV van 15.250. Ze heeft naast de twee vertakkingen voor Silver één extra vertakking van 1000 OGV. Ze heeft vanaf 1 april 2020 zes maanden de tijd om een tweede vertakking van 1000 OGV (in aanvulling op de andere vertakking van 1000 OGV) op te bouwen en een totaal OGV van 22.500 te bereiken.

Voorbeeld 2: Lisette behaalde zes jaar geleden Silver en heeft sindsdien een grote organisatie opgebouwd. Ze heeft in maart een OGV van 75.000. Ze heeft meerdere vertakkingen, maar heeft nog niet eerder de juiste structuur voor Gold opgebouwd. Ze heeft vanaf 1 april 2020 zes maanden de tijd om naast de twee vertakkingen voor Silver twee extra vertakkingen van elk 1000 OGV op te bouwen en de Bridge to Gold-beloning teverdienen.

*Sommige leden komen niet in aanmerking voor de reset:

– Leden (vanaf 1 april) die eerder Gold hebbenbehaald
– Leden (vanaf 1 april) die een OGV van 22.500 en twee extra vertakkingen van minimaal 1000 OGV hebben behaald (in aanvulling op de vertakkingseisen voor Silver)

Veelgestelde vragen

V. Wanneer begint het Bridge to Gold-programma?
A. Het programma begint op 1 april 2020.


V. Wie kan deelnemen aan Bridge to Gold?
A. Bridge to Gold is beschikbaar voor Young Living-leden ("leden") die actief zijn, voor het eerst de betaalde rang van Silver behalen OF die op 1 april 2020 als hoogst behaalde rang Silver hebben behaald, voor 1 april 2020 nog niet eerder Gold hebben behaald, nog niet eerder twee aanvullende vertakkingen van minimaal 1000 Organisation Group Volume, "OGV", (in aanvulling op de twee vertakkingen vereist voor Silver) en een totaal OGV van 22.5000 in dezelfde maand hebben behaald.

V. Hoe sluit Bridge to Gold aan op het bestaande erkenningsprogramma?
A. Bridge to Gold is een programma dat een aanvullende beloning biedt aan bedrijfsopbouwers. Deelname is niet vereist.

V. Waarom verdwijnt Elite Express?
A. Elite Express werkte goed, maar na feedback van leden hebben we besloten een nieuw programma op te zetten dat beter past bij de behoeften van leden.

V. Tot wanneer kan ik in aanmerking komen voor Elite Express-beloningen?
A. Je kunt tot 31 maart 2020 in aanmerking komen voor Elite Express-beloningen. Express Rewards- punten blijven geldig tot 30 juni 2020. Ongebruikte Express Rewards-punten worden na deze datum ongeldig verklaard.

V. Ontvang ik een boete als ik niet deelneem aan Bridge to Gold?
A. Nee. Deelname aan dit programma is vrijwillig. Men hoeft niet deel te nemen aan dit programma om te kunnen profiteren van het compensatieplan van Young Living.

V. Wanneer begint de kwalificatieperiode?
A. De kwalificatieperiode begint in de maand nadat men voor het eerst Silver heeft behaald. Bijvoorbeeld: Als men in mei Silver behaalt, begint de kwalificatieperiode voor Bridge to Gold in juni en heeft men tot het einde van november (zes volledige maanden) om te voldoen aan de Bridge to Gold-eisen.

V. Moet ik mijn pre-kwalificerende rang gedurende de kwalificatieperiode behouden, net zoals in Elite Express?
A. Nee. Het behouden van Silver is niet vereist. Om in aanmerking te komen voor een Bridge to Gold- beloning dient men in één maand te voldoen aan de drie kwalificatie-eisen.

V. Wanneer ontvang ik de beloning?
A. De Aroma Complete-collectie wordt samengesteld door jouw lokale markt. Je ontvangt de beloning binnen ongeveer dertig dagen na de commissiedatum. De bevestiging van kwalificatie vindt plaats rond de twintigste van de maand volgend op de kwalificatie.

V. Moet ik belasting betalen over de beloning?
A. Alle commissies worden weergegeven in het commissie-overzicht in het Virtuele kantoor. Je bent als YL-distributeur zelf verantwoordelijk voor het betalen van belasting en BTW over verkopen en commissies.

V. Is de beloning in alle markten hetzelfde?
A. Iedere Aroma Complete-collection bevat etherische oliën die afgestemd zijn op de lokale markt. Houd er rekening mee dat de oliën in de Aroma Complete-collectie bepaald worden door vraag en aanbod.

V. Als ik Gold voor het einde van de kwalificatieperiode behaal, kom ik dan automatisch in aanmerking voor een beloning?
A. Nee. Om in aanmerking te komen voor een Bridge to Gold-beloning dient men in één maand te voldoen aan de drie kwalificatie-eisen. Gold vereist drie vertakkingen van elk 6000 OGV; het is dus mogelijk om Gold te behalen, maar niet in aanmerking te komen voor Bridge to Gold. Bridge to Gold vereist namelijk twee extra vertakkingen van elk 1000 OGV, bovenop de vereiste vertakkingen voor Silver (twee vertakkingen van elk 4000 OGV).

V. Wat als ik al Gold of hoger heb bereikt?
A. Als je Gold of hoger hebt bereikt, kom je niet in aanmerking voor deelname aan Bridge to Gold. Je kunt het programma echter wel promoten onder je teamleden zodat je team verder kan groeien en je organisatie succesvoller kan worden.

V. Waar kan ik terecht met vragen over Bridge to Gold?
A. Vragen over Bridge to Gold kunnen gestuurd worden naar bridgetogold@youngliving.com.

Programmaregels