Postup na vyšší hodnosti

Každý měsíc společnost Young Living Corporate & Members stále roste a rozšiřuje náš vliv. Je to kvůli úsilí našich členů a ochotě sdílet tento dar se světem, že měníme tolik životů. Oslavte úspěch našich členů.
* Pozice Pokroky jsou uvedeny pouze po dobu jednoho měsíce. Pokroky aktuálního postavení jsou zveřejněny do konce měsíce následujícího po ukončení daného období provize 20. dne následujícího po měsíci postupu.