Afrika

Farma a destilerie Amazi Amahle – Kapské Město, Jihoafrická republika

Farma a destilerie Amazi Amahle, která má ředitelství v kopcích Witwatersrand v Jihoafrické republice, spolupracuje s místními pěstiteli v celé oblasti, aby vyrobila některé z nejoblíbenějších olejů společnosti Young Living. Toto partnerství poskytuje hodnotnou instruktáž a zdroje, které menší farmy potřebují k výrobě vysoce kvalitních esenciálních olejů, přičemž také vyvíjí úsilí svědomitě jednat s lidmi, půdou a zdroji.
OLEJE A PLODINY Z TÉTO FARMY: