Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 6. listopadu 2020

Young Living Europe B.V. („Young Living“) přisuzuje ochraně vašich osobních informací velkou důležitost. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Young Living („my“, „nás“ a „naše“) používá a chrání vaše osobní informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek, aplikací a dalších forem elektronické komunikace (dohromady „webové stránky Young Living“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytnou informace o tom, jak zpracováváme vaše informace, s kým tyto informace sdílíme (pokud vůbec) a jak nás kontaktovat, máte-li otázky.

Poznámka pro Brand Partnery:
Jako Brand Partner společnosti Young Living můžete představovat společného správce informací ve společnosti Young Living, co se týče osobních informací shromážděných od vašich zákazníků a podřízené větve.  Pro více informací o vaší povinnosti chránit soukromí s ohledem na tyto jednotlivce se prosím podívejte na naše Zásady osvědčených postupů o ochraně osobních údajů.

JAK SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME INFORMACE

Pokaždé, když navštívíte webové stránky Young Living, náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace ze systému vašeho počítače. Shromažďujeme o vás zejména následující údaje:

 • Typ vašeho prohlížeče
 • Operační systém
 • Poskytovatel internetového připojení
 • IP adresa
 • Datum a čas vaší návštěvy našich stránek
 • Informace o webové stránce, ze které váš systém vstoupí na naši webovou stránku
 • Informace o webových stránkách, na které váš systém získal přístup prostřednictvím naší webové stránky

Tyto údaje jsou uloženy v souborech našeho systému, odděleně od dalších osobních informací uchovávaných společností Young Living. Ukládáme soubory, abychom zajistili funkčnost a optimalizaci webových stránek a bezpečnost našich systémů informačních technologií. Vaše soubory nevyhodnocujeme pro marketingové účely s výjimkou informací shromážděných z nastavení vašeho prohlížeče.  Toto zahrnuje přezkoumání jazykového nastavení ve vašem prohlížeči k zobrazení odpovídající jazykové verze webových stránek Young Living. Pokud tyto informace už nejsou potřeba pro funkčnost našich webových stránek, smažeme nebo anonymizujeme vaše soubory, takže už dále nebude možné přisoudit vám je.

VYTVOŘENÍ ÚČTU YOUNG LIVING

Když zadáváte objednávku prostřednictvím webových stránek Young Living, máte možnost se zaregistrovat jako Brand Partner nebo jako maloobchodní zákazník a vytvořit si profil uživatele. Během registrace zpracujeme vaše následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Právnická osoba
 • Adresa
 • Národnost
 • Jazyk
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Informace o platební kartě / bankovním účtu
 • Vaše identifikační číslo DPH (pouze Brand Partneri)
 • Identifikační číslo (IČO)
 • Věk / datum narození
 • Heslo
 • PIN
 • Údaje o tom, zda vás zaregistrovaný Brand Partner požádal, abyste se zaregistroval/a jako Brand Partner nebo maloobchodní zákazník. (Pokud ano, žádáme identifikační číslo sponzora a identifikační číslo registrátora tohoto Brand Partner).

Po tom, co zadáte vaše údaje do registračního formuláře, společnost Young Living pro vás vytvoří uživatelský účet a poskytne vám identifikační číslo člena. Tyto registrační údaje zpracováváme, abychom umožnili, pozměnili a vytvořili smluvní vztah mezi vámi a společností Young Living a také z důvodu fakturace a souvisejících služeb.
Po vytvoření vašeho účtu o vás můžeme dále shromažďovat další informace, včetně:

 • Datum zahájení/ukončení
 • Pohlaví
 • Nákup a historie objednávek
 • Podrobnosti o výdajích/cestování
 • Stravovací požadavky
 • Průkaz totožnosti s fotografií / číslo řidičského průkazu
 • Lékařské informace
 • Informace o zákaznících
 • Podepsaná smluvní ujednání
 • Záznam o nepřítomnosti / sledování času
 • Historie nákupního košíku
 • Distribuční kanály (nadřízená a podřízená větev)
 • Provize a bonusy
 • Hodnocení výkonnosti
 • Status Brand Partner
 • Hodnost
 • Brand Partnerova marketingová komunikace a tvrzení o produktech
 • Disciplinární řízení
 • Účast na událostech a kampaních
 • Politická příslušnost a činnosti

PŘIHLÁŠENÍ SE K ODBĚRU NAŠEHO ZPRAVODAJE

Když si vytvoříte Brand Partner účet, máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného zpravodaje, abyste byli v obraze, co se týče posledních produktů Young Living, událostí a pobytů a informací o farmách Young Living. Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, budeme shromažďovat následující informace:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Jméno právnické osoby
 • IP adresa
 • Datum a čas registrace
 • Souhlas s odebíráním zpravodaje

Tyto informace shromažďujeme, abychom měli záznam o vaší registraci a, pokud je to nezbytné, informovali vás o možném zneužití vašich osobních údajů. Tyto osobní informace smažeme, pokud odhlásíte odebírání zpravodaje, nebo pokud je odebírání ukončeno z naší strany. Odebírání můžete kdykoli odhlásit kliknutím na „Odhlásit“ na konci každého zpravodaje, nebo zasláním e-mailu na adresu DPO@youngliving.com.

KOMUNIKACE SE SPOLEČNOSTÍ YOUNG LIVING

Obdržíme-li od vás e-mailovou komunikaci, můžeme o vás shromažďovat následující informace:

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Datum a čas komunikace
 • Obsah komunikace

Tyto informace shromažďujeme, abychom umožnili konverzaci, kterou jste s námi započali, abychom zamezili zneužití našich e-mailových služeb a abychom zajistili bezpečnost našich systémů informačních technologií.
Na webových stránkách Young Living také nabízíme službu Live Chat nazývanou Boldchat, která vám umožňuje kontaktovat představitele Zákaznické podpory Young Living. Boldchat je interaktivní zákaznická služba na bázi webové stránky spravovaná společností LogMeIn, která poskytuje efektivní funkce, podporu a komunikační nástroje a API a umožňuje zaměstnancům služeb kontaktovat a pomáhat návštěvníkům webových stránek Young Living. Informace, které poskytnete na Boldchatu, jsou zasílány přímo našim představitelům Zákaznické podpory. Mezi tyto informace patří:

 • Jméno a příjmení
 • IP adresa a/nebo identifikátor zařízení
 • Video
 • Operační systém
 • Doba trvání návštěvy
 • Obsah komunikace
 • Doba trvání návštěvy
 • Nastavení jazyka
 • Údaje o zeměpisné poloze
 • Informace o připojení, protokolové soubory a další diagnostické údaje

DALŠÍ POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ:

Kromě konkrétních použití popsaných výše můžeme použít vaše osobní informace za různými účely:

 • Poskytnout vám produkty a služby
 • Zpracovat platby a vyřídit objednávky
 • Vypočítat a zpracovat slevy, výdělky a bonusy
 • Určit a sledovat status Brand Partnera a hodnosti
 • Poskytnout vám informace o propagačních akcích, průzkumy, dotazníky a další marketingové materiály
 • Komunikovat o a poskytnout účast na speciálních událostech, programech uznání, propagačních akcích, průzkumech nabídek, specializovaných skupinách a průzkumu trhu
 • Podpořit provozování podnikání našich Brand Partnerů a maloobchodních zákazníků
 • Hodnotit, vyvíjet, spravovat a vylepšovat naše produkty, služby a další provozování podnikání
 • Zachovat bezpečnost a zabezpečení našich produktů a služeb a zamezit zneužívání nebo klamavé reklamě
 • Chránit před, rozpoznat a zabránit podvodu a další trestné činnosti, tvrzení a další právní odpovědnosti
 • Zajistit soulad s platnými právními předpisy a zásadami společnosti Young Living, postupy a smlouvami, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů
 • Komunikovat s vámi o vašem účtu a transakcích, změnách našich zásad a dalších administrativních záležitostech

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Při zpracování osobních informací se můžeme odvolávat na následující právní základ:

 • Souhlas: S vašimi osobními informacemi můžeme manipulovat na základě vašeho souhlasu.  Od vašeho souhlasu můžete kdykoli ustoupit kontaktováním DPO@youngliving.com
 • Smluvní závazky: S vašimi osobními informacemi můžeme manipulovat, abychom splnili smluvní závazky vůči vám, nebo abychom na vaši žádost podnikli kroky před uzavřením smlouvy.
 • Právní závazky: S vašimi osobními informacemi můžeme manipulovat za účelem souladu s příslušnými právními závazky.
 • Oprávněné obchodní zájmy: S vašimi osobními informacemi můžeme manipulovat za účelem toho, abychom vám poskytli produkty a služby a uskutečnili naše oprávněné obchodní zájmy.

 

S KÝM SDÍLÍME INFORMACE

Společnost Young Living neprodává vaše osobní informace třetím stranám. Můžeme však sdělit osobně identifikovatelné informace našim dceřinným a přidruženým společnostem, externím poskytovatelům služeb, včetně našich marketingových partnerů, zpracovatelů plateb, stránek ukládání dat v cloudu, webových analytik, poskytovatelů internetového připojení, zprostředkovatelů vyřizování objednávek a dalších zpracovatelů třetí strany (jako je infrastruktura cloud, aplikace a platformy v kanceláři a obecně třetí strany, které nám pomáhají vykonávat naše smluvní závazky s Brand Partnery a zákazníky), aby naším jménem vykonaly služby zpracování údajů. Přičemž dodržujeme příslušné národní a mezinárodní nařízení o ochraně údajů. Osobní informace můžeme také sdělit třetí straně, jak vyžaduje zákon, nebo abychom poskytli nebo spravovali naše produkty a služby.
Pokud jste Brand Partner Young Living, můžeme také sdílet vaše osobní informace s Brand Partnery vaší nadřízené a podřízené větve za účelem spravování prodeje, distribuce produktů a informací a poskytování zpráv o vašich aktivitách dalším Brand Partnerům Young Living. Marketingovou komunikaci přijímanou od vaší nadřízené větve můžete zrušit přímým kontaktováním Brand Partnerů vaší nadřízené větve.

GOOGLE MAPY

Některé webové stránky Young Living využívají Google Mapy API, službu map spravovanou Googlem Inc. („Google“). To nám umožňuje zobrazit vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách Young Living a poskytuje vám praktické použití funkcí map. Navštívením webových stránek Young Living, na kterých jsou poskytovány služby map, obdrží Google informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku našich webových stránek Young Living. Dále budou Googlu sděleny následující osobní informace:

 • IP adresa
 • Datum a čas požadavku
 • Časové pásmo
 • Obsah žádosti
 • Stav přístupu / HTTP stavový kód
 • Každé odeslané množství údajů
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Jazykové preference

Když jste do Googlu přihlášeni, vaše údaje budou přiřazeny přímo vašemu účtu Google. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google uchovává vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklam, průzkumu trhu a/nebo webového designu na zakázku. Takové vyhodnocení bude uskutečněno především (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy podle potřeby a k informování dalších uživatelů sociální sítě o aktivitách na našich webových stránkách Young Living. Služby Google Map můžete deaktivovat a zamezit přenesení údajů do Googlu zablokováním JavaScript ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme však, že v tom případě nebudete schopni používat funkci map webových stránek. Pro více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů Googlem se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů Google.

COOKIES

Když používáte naše webové stránky Young Living, různé typy cookies jsou použity a uloženy ve vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem zařízení, aby webovým stránkám sdělily, kdo jste. Prostřednictvím nastavení ve vašem prohlížeči můžete zvolit, zda cookies zablokujete, omezíte nebo smažete. Bez cookies však nebudete moci provést spoustu základních funkcí požadovaných k vytvoření a zpracování objednávky na našich webových stránkách. Z tohoto důvodu vám doporučujeme nechat cookies aktivované. Pro více informací ohledně našeho používání cookies se prosím podívejte do našich Zásad používání souborů cookie.

ODKAZY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky Young Living mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které nespravujeme. Kliknete-li na odkaz na webovou stránku třetí strany, budete přesměrováni na jejich webovou stránku. Nad těmito webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu, nemůžeme ochránit vaše osobní údaje a vřele vám doporučujeme, abyste se podívali na zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Naše webové stránky také poskytují prvky sociálního sdílení, včetně odkazů na Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+, Pinterest, Vimeo, YouTube a Disqus, které vám umožňují přístup na vaše účty sociálních sítí, abyste sdíleli kroky, které podnikáte na vašich webových stránkách, s vašimi přáteli nebo s veřejností v závislosti na nastavení sociálního sdílení na vašem účtu. Pro více informací o těchto prvcích sociálního sdílení prosím navštivte Zásady ochrany osobních údajů příslušných subjektů, nebo klikněte na odkazy výše.

JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE

Společnost Young Living zavedla odpovídající fyzické, technické a administrativní normy zabezpečení k ochraně osobních informací před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo zničením. Naši poskytovatelé služeb a přidružené společnosti jsou smluvně zavázáni chránit důvěrnost osobních informací a nesmějí používat údaje pro účely, které neschválíme.
Přestože děláme vše pro to, abychom chránili vaše osobní informace, nelze poskytnout záruku, že jakýkoli přenos údajů přes internet nebo jakoukoli bezdrátovou síť, je 100% bezpečný. Výsledkem toho, jak usilujeme o ochranu vašich osobních identifikačních informací, uznáte, že existují omezení bezpečnosti a soukromí nedílně spjaté s internetem, které jsou mimo naši kontrolu, a že bezpečnost, integritu a soukromí jakýchkoli informací a údajů vyměněných mezi vámi a námi prostřednictvím našich webových stránek nelze zaručit. Plňte prosím vaši úlohu ohledně ochrany vašich osobních informací tím, že budete uchovávat vaše heslo k účtu v bezpečí a důvěrné, budete se odhlašovat z vašeho účtu po použití sdíleného počítače a pravidelně budete kontrolovat váš počítač pro skenování virů, škodlivých softwarů a špehovacích softwarů.

MEZINÁRODNÍ PŘEVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní informace můžeme převést do jiných zemí mimo Evropskou unii pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.  Podnikneme veškeré přiměřeně nutné kroky, abychom zajistili, že je s vašimi informacemi zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Neproběhne žádný převod osobních informací organizaci nebo zemi, pokud není zajištěna dostatečná kontrola.

POLITIKA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše informace smažeme, jakmile už nejsou dále nezbytné pro dané účely, za kterými byly získány, a jakmile neexistují žádná příslušná smluvní nebo zákonná období uchovávání. V současné době to není více než 10 let.

PŘÍSTUP A KONTROLA NAD VAŠIMI INFORMACEMI

Jako subjekt údajů v souladu s GDPR nebo jinými příslušnými zákony o ochraně soukromí můžete mít právo na:

 • Získat informace ohledně získání, zpracování a sdílení vašich osobních informací ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.
 • Mít přístup k osobním informacím, které jsme o vás získali, je-li to relevantní.
 • Opravit vaše osobní informace.
 • Smazat vaše osobní informace.
 • Omezit zpracování vašich osobních informací.
 • Zrušit váš souhlas se zpracováním vašich osobních informací.
 • Vznést námitky ohledně použití vašich osobních informací za určitými účely, včetně zpracování vašich osobních informací pro přímé marketingové účely.
 • Podat stížnost na společnost Young Living za porušení vašeho práva na soukromí kontaktováním místního úřadu.

Pro více informací o změně, smazání nebo aktualizaci vašich osobních informací v souladu s těmito právy klikněte prosím na odkaz níže. Přístup k informacím a jejich aktualizaci máte také po přihlášení do vašeho účtu Young Living.
https://privacyportal.onetrust.com/webform/7282c668-e1e3-4477-9564-2063565e3cc3/310bb6d3-1499-40e7-af80-e0e16fb72414

DĚTI A SOUKROMÍ

Webové stránky Young Living nejsou určeny dětem mladším 16 let. Nikdy vědomě nežádáme ani nepřijímáme informace od dětí. Pokud si myslíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní informace, uvědomte nás prosím na e-mailové adrese DPO@youngliving.com. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní informace od nezletilého, okamžitě podnikneme kroky, abychom tyto informace smazali a zrušili účet nezletilého.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od čas můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Na jakékoli změny vás upozorníme uvedením nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Provedeme-li jakékoli významné změny toho, jak nakládáme s vašimi osobními informacemi, upozorníme vás e-mailem zaslaným na primární e-mailovou adresu uvedenou na vašem účtu a prostřednictvím oznámení na domovské stránce našich webových stránek. Máte zodpovědnost zajistit, že máme aktuální e-mailovou adresu, abychom vás kontaktovali. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumávali z důvodu jakýchkoli změn. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou platné, když jsou uvedeny na této stránce.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li otázky, návrhy nebo obavy ohledně soukromí našich webových stránek, můžete kontaktovat naši organizaci a úředníka pro ochranu osobních údajů na:
Young Living Europe B.V.
Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
Netherlands
E-mail: DPO@youngliving.com