Poslání Young Living

Naše vize

Přivést Young Living Essential Oils do každého domova na světě.Naše poslání

Přijímáme svou úlohu správce, abychom mohli šířit esenciální oleje, které jsou živou energii přírody, tím, že budeme podporovat komunitu zasvěcenou léčbě a objevování a současně budeme inspirovat jednotlivce hodnotami wellness, záměru a hojnosti.