Provozní ředitel Young Living přednášel pro Sdružení pro firemní rozvoj (ACG) státu Utah

Dne 11. listopadu přednášel Travis Ogden, provozní ředitel Young Living Essential Oils, pro Sdružení pro firemní rozvoj (ACG) státu Utah v Salt Lake City. V rámci přednáškových snídaní ACG Utah s názvem „Vytváříme hybný moment“ vyprávěl Travis o bohaté a unikátní dvacetileté historii společnosti Young Living, která vedla k jejímu současnému prudkému růstu.

Společnost Young Living dosáhla nových milníků v počtu členů a zaměstnanců po celém světě – a nezpomaluje. Společnost staví na tomto hybném momentu. Vytváří nová, vzrušující partnerství a naplňuje dlouhodobý proaktivní, strategický plán. Travis rovněž vyzdvihl neochvějné odhodlání společnosti zachovávat vysokou kvalitu produktů prostřednictvím procesu Seed to Seal.

Více informací o ACG Utah, najdete zde.