Obecné prohlášení společnosti Young Living ohledně koronaviru (COVID-19)

Aktualizováno 17/03/2020
Zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, členů a partnerů je ve společnosti Young Living nejvyšší prioritou. V první řadě bychom chtěli naše členy ujistit, že stavíme lidi na první místo, přestože stále udržujeme vysoce funkční chod společnosti. I přes vzrůstající opatření na ochranu zdraví spojené s COVID-19 jsme tady, abychom vám byli oporou tak jako vždy. To platí také pro všechna vedení trhů po celém světě. Naši podnikoví vedoucí ve všech trzích Young Living na tuto krizi zareagovali s včasností, přehledem a hbitostí nutnou k překonání obchodních výzev, které se vyskytly kvůli této celosvětové situaci.
Jako hlavní součást toho, že stavíme lidi na první místo, jsme učinili rozhodující kroky, abychom chránili naše zaměstnance po celém světě. Jedním z kroků je řídit se rozumnými pokyny od orgánů pro ochranu veřejného zdraví a požádat zaměstnance, aby v blízké budoucnosti pracovali z domova.
V oblastech našeho podnikání s rolemi, které nelze vykonávat na dálku, strategicky rozvrhujeme směny, abychom vytvořili prostor mezi lidmi a omezili případné vystavení riziku – co se týče zaměstnanců i členů veřejnosti. To se týká například našich farem, skladů, zasílání zboží a dalších důležitých rolí. Celosvětově také můžete počítat s potřebnou podporou od týmu Zákaznické podpory ve vašem trhu.
Přestože sledujeme situaci ohledně COVID-19 a reagujeme na základě doporučení vlád, orgánů pro ochranu veřejného zdraví a lékařských odborníků, přijímáme také tato zásadní opatření:
1. Organizujeme virtuální kongres International Grand Convention a rušíme živou událost
2. Až do odvolání odkládáme veškeré prohlídky farem
3. Rušíme nebo odkládáme zásadní události
Bezpečí a zdraví účastníků jakékoli události Young Living je a vždy bude naší hlavní prioritou. Dále budeme posuzovat náš obecný rozvrh událostí a události a místa aktualizujeme podle potřeby.

Exkluzivní oznámení prostřednictvím videa

Vyhlížejte budoucí aktualizace.