Young Living Foundation rozšířila v roce 2015 celosvětovou charitu

Společnost Young Living kromě místního působení a snahy získat finanční příspěvky rozšířila své charitativní aktivity o tři organizace v Ugandě a Chorvatsku
Lehi, UT – 5. ledna 2016 – Young Living Essential Oils, společnost zaujímající světové prvenství v odvětví esenciálních olejů, darovala v roce 2015 prostřednictvím svého charitativního zástupce, organizace Young Living Foundation, více než milion dolarů v hotovosti a věcných darech. Young Living hradí veškeré administrativní náklady nadace a umožňuje jí optimalizovat její dosah, protože zajišťuje, aby bylo 100 % získaných prostředků věnováno potřebným. Nadace je financována štědrými příspěvky členů a zaměstnanců společnosti Young Living. Young Living je odhodlána nejen plnit svou celofiremní společenskou odpovědnost, ale dokonce ji překračovat, od místních sbírek a projektů služeb ve Spojených státech až po podporu škol, dětských domovů a organizací po celém světě.

„Poslání Young Living bylo vždy spojeno s cílem učinit svět lepším místem a posilovat a zkvalitňovat životy ostatních,“ uvedla Nikki Davis, vyšší ředitelka Young Living pro globální filantropii a výkonná ředitelka nadace Young Living Foundation. „Jsme hrdí na to, že jsme schopní poskytovat tolik potřebnou pomoc našim globálním charitativním partnerům při jejich neúnavné práci pro zlepšení životů těch, kterým slouží.“

Young Living Foundation vyhledává partnerství a projekty, které jsou v souladu s jejím posláním posilovat jednotlivce, aby vzdorovali lidským omezením, jestliže se jim dostane vzdělání, zlepšení stavu a obchodních příležitostí. Kromě podporování stovky menších projektů a partnerství se nadace nyní zaměřuje na pět velkých projektů po celém světě, společně s projekty služeb a kampaněmi tzv. matchingových fondů.

Společnost Young Living vybrala v květnu 2015 za méně než týden prostřednictvím firemních matchingových fondů a z příspěvků členů a zaměstnanců 100 000 $ na podporu snah Červeného kříže pomoci při odstraňování škod po ničivém zemětřesení v Nepálu.

V prosinci 2015 darovali zaměstnanci Young Living věci a zúčastnili se projektu služeb, v jehož rámci darovali punčochy, vánoční pohlednice a hygienické soupravy dětem ve Family Promise of Salt Lake, programu pro zajištění komunit, který je zaměřen na poskytování domova rodinám s nízkými příjmy.

Společnost Young Living postavila v Ekvádoru v roce 2009 Young Living Academy, aby vyhověla potřebám dětí v oblasti. Za poslední rok a půl darovali členové Young Living více než 250 000 $ na vybudování střední školy s pěti učebnami, knihovnou, kabinetem, vědeckou laboratoří a sprchami.

Společnost Young Living a její členové v roce 2015 shromáždili přes 35 000 $ na podporu dětského domova Maestral v Chorvatsku. Tímto darem umožnili nadaci sponzorovat nový byt, který poskytne 6 dalším dětem možnost žít ve zdravějším prostředí a rozvinout svůj plný potenciál.

Na podzim 2015 odcestoval tým nadace do Ugandy, aby zakoupil pozemek a připravil smlouvy ohledně vybudování Sole Hope, nového komunitního střediska a kliniky, jež mohou vzniknout díky prostředkům vybraným z darů na Mezinárodní reprezentační konferenci Young Living 2015.

Díky darům obdrženým na Mezinárodní reprezentační konferenci Young Living 2015 zakoupila nadace pozemek a zahájila výstavbu African Hearts, nové školy pro 200 dětí předškolního věku. Dary umožnily nadaci zdvojnásobit účinnost programu pro slumy African Hearts.

Na Mezinárodní reprezentační konferenci Young Living 2015 vybrala nadace dostatek peněz na zakoupení více než 4 000 moskytiér pro program Healing Faith Uganda. Ředitel nadace a několik členů odjelo na humanitární cestu do Ugandy, aby předali tento dar.

Cílem Young Living Foundation je pomáhat jednotlivcům překonávat omezení a hranice svých možností tím, že jim zajistí vzdělání, zlepšení stavu a obchodní příležitosti. Více informací ohledně podpory nebo partnerství v rámci některého z projektů nadace Young Living Foundation viz foundation page.


O společnosti Young Living Essential Oils

Společnost Young Living Essential Oils, LC, zaujímá světové prvenství v odvětví esenciálních olejů a poskytuje svým zákazníkům již přes 20 let produkty nejvyšší kvality na rostlinné bázi. Její patentovaný proces Seed to Seal® zajišťuje přesné dodržování norem při každém kroku výrobního procesu, od zasetí semínka až po uzávěr. Tento závazek vyplývá z filozofie společnosti chránit planetu a její obyvatele všude na světě. Další informace najdete na stránkáchYoungLiving.com.