2022 Diamond Retreat

Jedinečné zážitky čekají na ty, kteří se kvalifikují na pobyt Diamond Retreat a získají příležitost navštívit a prozkoumat úchvatná místa, od nedotčených pláží po malebná historická města. Každý rok se k nám tito členové s vysokou hodností přidají, abychom oslavili jejich tvrdou práci díky různým destinacím a nezapomenutelným dobrodružstvím.
Počínaje pobytem Diamond Retreat 2022 změníme požadavky na kvalifikaci pro tuto událost. Tato změna bude platit od kvalifikačního období na pobyt Diamond Retreat 2022, které začíná 1. ledna 2021.
Nové kvalifikace (platné od 1. ledna 2021)
Klikněte zde, abyste se podívali na ty, kteří se kvalifikovali v roce 2020.

Klikněte zde, abyste se podívali na ty, kteří se kvalifikovali v roce 2021.

VEDOUCÍ, KTEŘÍ MAJÍ NOVĚ HODNOST DIAMOND

Vedoucí, kteří mají nově hodnost Diamond, mohou získat místo na pobytu Diamond Retreat, když poprvé dosáhnou placené hodnosti Diamond, Crown Diamond nebo Royal Crown Diamond po minimálně tři po sobě následující měsíce během kvalifikačního období od 1. ledna do 31. prosince daného roku.

VEDOUCÍ, KTEŘÍ OPAKOVANĚ DOSÁHLI HODNOSTI DIAMOND, CROWN DIAMOND NEBO ROYAL CROWN DIAMOND

Vedoucí, kteří v minulosti splnili kvalifikaci na pobyt Diamond Retreat, se mohou opětovně kvalifikovat na budoucí pobyty Diamond Retreat, pokud si udrží placenou hodnost Diamond nebo vyšší po celé kvalifikační období od ledna do prosince (12 měsíců). Ti, jejichž hodnost bude během jakéhokoli kvalifikačního měsíce nižší než hodnost Diamond, nebudou mít nárok zúčastnit se pobytu Diamond Retreat, který se bude konat následující rok.
Všichni ti, kteří se kvalifikují na pobyt Diamond Retreat, budou pozváni, aby se zúčastnili pobytu Diamond Retreat, přičemž jim budou zaplaceny všechny výdaje a budou si s sebou moci vzít jednoho kvalifikovaného hosta.*
*Kvalifikovanému hostovi musí být nejméně 18 let, aby se mohl zúčastnit. Hosté, kteří jsou členy s hodností nižší než Diamond, se na události nebudou moci zúčastnit školení.

INFORMACE A ZÁSADY POBYTU DIAMOND RETREAT

Na začátku každého kvalifikačního období, kterým je každý rok leden, začíná kvalifikace od začátku. Pokud člen poprvé postoupí na vyšší hodnost, ale neudrží si ji, na pobyt uznání se může stále kvalifikovat tak, že bude za tuto hodnost placen po tři po sobě následující měsíce. Třetí po sobě následující měsíc během kvalifikačního období určí nárok na účast. Pokud se členové v jednom roce kvalifikují na dva nebo více pobyty uznání, budou pozváni, aby se zúčastnili každého pobytu, na který se kvalifikují.

Člen musí být aktivní a mít u společnosti Young Living dobrou pověst, aby získal odměnový výlet.*

Účast na pobytu nelze převést ani vyměnit za peněžní nebo jinou odměnu.

Jakékoli značkové dárky darované kvalifikovaným jsou k dispozici pouze účastníkům události.

Pokud se noví kvalifikovaní na pobyt Diamond Retreat nejsou schopni pobytu v daném roce zúčastnit, mohou jejich pobytový zážitek odložit na pobyt té samé hodnosti v následujícím roce. Pro odložení na následující rok napište prosím e-mail na europeanrecognition@youngliving.com. Žádost o odložení musí být podána před událostí a před tím, než skončí kvalifikační období. Pro další podrobnosti se prosím podívejte do části často kladené otázky.

Společnost Young Living je rodinnou společností, a proto chápeme, že budou chtít členové možná vzít na pobyt děti. Vezměte prosím na vědomí, že byť je to povoleno, žádáme vás, abyste nerezervoval/a žádné lety před tím, než společnost Young Living potvrdí, že se vaše děti budou moci zúčastnit pobytu. Společnost Young Living neposkytne výlety, stravu, ubytování, dopravu ani denní péči pro děti.

*Z tohoto odměnového pobídkového výletu možná budete muset zaplatit daň. Doporučujeme, abyste se svým osobním daňovým poradcem prodiskutoval/a důsledky tohoto výletu, neboť souvisí s vaším podnikáním Young Living a vaší osobní daňovou situací. Společnost Young Living vám na požádání ráda poskytne podrobnosti o výletu.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení učiněná méně než 30 dní před událostí budou podléhat 50% poplatku za zrušení. Za zrušení učiněná 30 nebo více dní před událostí budou vráceny veškeré peníze.

Potřebujete-li vaši registraci zrušit po rezervaci letu, budete zodpovědní za koupi své vlastní letenky, až se pobytu Diamond Retreat zúčastníte v budoucnu.

Pro více informací o kvalifikacích a často kladených otázkách klikněte zde, nebo napište e-mail na europeanrecognition@youngliving.com.

Pro další otázky týkající se události prosím napište e-mail na events@youngliving.com, nebo kontaktujte podporu Diamond.

Často kladené otázky

Kvalifikace
Jaké jsou kvalifikace na pobyt Diamond Retreat?
Navštivte prosím sekci kvalifikace na pobyt Diamond Retreat.
CO KDYŽ JSEM ZA HODNOST DIAMOND NEBO VYŠŠÍ UŽ BYL/A PLACEN/A, ALE TOHLE JE POPRVÉ, CO HODNOSTI DIAMOND NEBO VYŠŠÍ DOSAHUJI TŘI MĚSÍCE V ŘADĚ?
Přestože jste dříve byl/a placena za hodnost Diamond, jste zván/a zúčastnit se na základě toho, že se poprvé kvalifikujete na hodnost Diamond po tři po sobě následující měsíce.

Například, Jana byla za hodnost Diamond poprvé placena v září 2020. Tří po sobě následujících měsíců však dosáhla až v únoru, březnu a dubnu 2021. Protože tří po sobě následujících měsíců na hodnosti Diamond dosáhla poprvé během kvalifikačního období pro pobyt Diamond Retreat 2022, bude pozvána, aby se zúčastnila pobytu Diamond Retreat 2022.
CO KDYŽ MÉ TŘI PO SOBĚ NÁSLEDUJÍCÍ KVALIFIKAČNÍ MĚSÍCE NESPADNOU DO KVALIFIKAČNÍHO OBDOBÍ?
Budete pozván/a k účasti na pobytu v závislosti na kvalifikačním období, do kterého spadá váš třetí kvalifikační měsíc. Například, Marek byl placen za hodnost Diamond poprvé v prosinci 2020. Hodnost Diamond si udržel v lednu a v únoru 2021. Protože jeho třetí po sobě následující měsíc na hodnosti Diamond spadá do kvalifikačního období 2022, bude pozván, aby se zúčastnil pobytu Diamond Retreat 2022 i přes to, že se jeho první měsíc vyskytl v předchozím kvalifikačním období.
TENTO ROK SE NEMOHU ZÚČASTNIT. CO MOHU UDĚLAT?
Pokud se na pobyt Diamond Retreat kvalifikujete poprvé, ale nejste schopn/a se ho zúčastnit, můžete si vaši kvalifikaci jednou odložit na příští pobyt. Abyste požádal/a o odložení, napište před událostí e-mail na europeanrecognition@youngliving.com. Uveďte vaše jméno, členské číslo, hodnost a důvod pro odložení.
Odložení nebudou udělena bez řádného oznámení a nejsou automatická. Musíte nám oznámit, pokud se neplánujete zúčastnit, jinak o účast na tomto pobytu uznání přijdete.
Kvalifikovaní členové mohou jejich pobyt uznání odložit pouze jednou za hodnost. Pokud si ho odložíte, obdržíte pozvání e-mailem, abyste se zaregistroval/a na příští pobyt po tom, co budou určeni noví členové, kteří se kvalifikovali.
MÁM JAKO VEDOUCÍ, KTERÝ OPAKOVANĚ DOSÁHL HODNOSTI DIAMOND, MOŽNOST ZAKOUPIT SI MÍSTO NA POBYTU DIAMOND RETREAT?
Ne. Pozvání k účasti na pobytu Diamond Retreat musí být výsledkem toho, že poprvé dosáhnete jedné z hodností Diamond po tři po sobě následující měsíce, nebo že splníte 12měsíční požadavek na kvalifikaci. Díky kvalifikaci v jedné z těchto možností získáte účast na pobytu, přičemž vám budou zaplaceny všechny výdaje (podívejte se na následující otázku, abyste se dozvěděl/a, co je placeno).
CO ZNAMENÁ „ZAPLACENÍ VŠECH VÝDAJŮ“?
Společnost Young Living zaplatí kvalifikovaným s hodností Diamond a Crown Diamond a jejich kvalifikovaným hostům cenu letenek v turistické třídě a kvalifikovaným s hodností Royal Crown Diamond a jejich kvalifikovaným hostům cenu letenek v obchodní třídě, aby se zúčastnili pobytu Diamond Retreat. Společnost Young Living dále pokryje cenu ubytování, určité stravy, dárků události, aktivit a pozemní dopravy z letiště a na něj a aktivit sponzorovaných událostí. Vedlejší výdaje, jako je strava během cestování a poplatky letecké společnosti za zavazadla, jsou zodpovědností účastníka.
CO SE STANE, KDYŽ JAKO VEDOUCÍ, KTERÝ OPAKOVANĚ DOSÁHL HODNOSTI DIAMOND, SPADNU BĚHEM KVALIFIKAČNÍHO OBDOBÍ NA NIŽŠÍ HODNOST?
Pozvání k účasti na pobytu Diamond Retreat obdržíte, pokud si hodnost Diamond nebo vyšší udržíte všech 12 měsíců kvalifikačního období. Například, Katka začne kvalifikační období jako členka, která opakovaně dosáhla hodnosti Royal Crown Diamond, a na tuto hodnost se kvalifikuje prvních sedm měsíců. V osmém měsíci spadne na hodnost Diamond a na hodnost Diamond se kvalifikuje po zbývající čtyři měsíce kvalifikačního období. Katka se stále kvalifikuje na pobyt Diamond Retreat, na kterém bude uznána za hodnost Royal Crown Diamond (na základě stávajících zásad o dosažení hodnosti nejméně jednou každých šest měsíců, abyste si udržel/a vaši současnou hodnost).
V jiném příkladu, Daniel začne kvalifikační období jako člen, který opakovaně dosáhl hodnosti Diamond, a na této hodnosti se kvalifikuje první tři měsíce. Ve čtvrtém měsíci spadne Daniel na hodnost Platinum a na hodnost Platinum se kvalifikuje po zbytek kvalifikačního období (devět měsíců). Daniel neobdrží pozvání na událost Diamond Retreat, protože si neudržel při nejmenším hodnost Diamond po celé 12měsíční kvalifikační období.
NA JAKÉ HODNOSTI BUDU UZNÁN/A, POKUD SI NEUDRŽÍM TU SAMOU HODNOST PO CELÉ 12MĚSÍČNÍ KVALIFIKAČNÍ OBDOBÍ?
Vedoucí, jejichž hodnost se mění během kvalifikačního období na pobyt Diamond Retreat – ale kteří si stále udrží hodnost Diamond nebo vyšší – budou podle zásad společnosti Young Living uznáni na základě nejvyšší hodnosti, které dosáhli alespoň jednou v předchozích šesti měsících.

Například: Erika začne kvalifikační období s hodností Crown Diamond, ale v posledních šesti měsících (7.–12. měsíc) spadne na hodnost Diamond. Protože byla Eričina nejvyšší dosažená hodnost během posledních šesti měsíců kvalifikačního období hodnost Diamond, na pobytu Diamond Retreat bude uznána za hodnost Diamond.
Registrace
Jak se na pobyt Diamond Retreat zaregistruji?
Pokud se kvalifikujete nebo se předpokládá, že se kvalifikujete na pobyt Diamond Retreat, obdržíte e-mail s odkazem na dotazník, ve kterém nás informujete o jakýchkoli požadavcích, které můžete mít, včetně potřeb ohledně přístupnosti, požadavků na překlad, dietních omezení atd.* Všichni, kteří mají v plánu zúčastnit se pobytu Diamond Retreat, musí tento formulář vyplnit.
Všichni kvalifikovaní, kteří v dotazníku označili záměr zúčastnit se pobytu, obdrží e-mail s odkazem na oficiální stránku registrace.

*Speciální požadavky nejsou zaručeny a budou záviset na dostupnosti. Veškeré kvalifikace budou dokončeny do 31. prosince kvalifikačního roku. Pokud vyplníte dotazník a předpokládá se, že se kvalifikujete, ale vy se nekvalifikujete, nebudete zařazen/a do oficiální registrace.
JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?
Vstupenky zrušené méně než 30 dní před událostí budou podléhat 50% poplatku za zrušení. Za zrušení učiněná 30 nebo více dní před událostí budou vráceny veškeré peníze.
Hosté
CO KDYŽ S SEBOU BUDU CHTÍT VZÍT MÉHO SPOLUVLASTNÍKA NEBO JINÉHO HOSTA?
Zúčastnit se může pouze jeden člen na účet, ale spoluvlastníka nebo obchodního partnera si s sebou můžete vzít jako vašeho hosta.

*Nový kvalifikovaný nebo kvalifikovaný, který opakovaně dosáhl hodnosti Diamond, může pozvat jednoho hosta, který se může zúčastnit, přičemž mu budou zaplaceny všechny výdaje, což zahrnuje letenky, ubytování, určitou stravu, dárky události, aktivity a pozemní dopravu z letiště a na něj a aktivity sponzorované událostí. Pokud má host hodnost nižší než Diamond, nebude se moci zúčastnit školení.

*Kvalifikovaným hostům musí být nejméně 18 let, aby se mohli zúčastnit.
NEDÁVNO SE MI NARODILO MIMINKO. MOHU S SEBOU NA POBYT DIAMOND RETREAT VZÍT MÉHO KOJENCE?
Účastníkům je povoleno vzít s sebou kojence. Účastníci musí zaplatit náklady navíc spojené s přivezením jejich kojence. Na věk kojenců, kterým bude povoleno zúčastnit se události, se mohou vztahovat omezení (např. výletní lodě nepovolují vstup na palubu kojencům mladším šesti měsíců).
MOHU S SEBOU NA POBYT DIAMOND RETREAT VZÍT MÉ DĚTI?
Společnost Young Living je rodinnou společností, a proto chápeme, že budou chtít členové možná vzít na pobyt děti. Když kapacita dovolí, povolíme vám doprovod vašich dětí. Vezměte prosím na vědomí, že zatímco je to povoleno, společnost Young Living neposkytne výlety, stravu, ubytování (včetně potenciální potřeby dalších hotelových pokojů či kajut), dopravu ani denní péči pro děti.
MOHU SI ZAREZERVOVAT SVÉ VLASTNÍ LETY?
V JAKÉ TŘÍDĚ JSOU LETENKY NA POBYT DIAMOND RETREAT? MOHU SI JE ZMĚNIT NA VYŠŠÍ TŘÍDU?
Členové s hodností Diamond a Crown Diamond a jejich hosté poletí v turistické třídě. Členové s hodností Royal Crown Diamond a jejich hosté poletí v obchodní třídě. Pokud si budete chtít změnit letenky na vyšší třídu, bude to na vaše vlastní náklady.
Ubytování
MOHU SE SVÝM ZNÁMÝM SDÍLET POKOJ?
Kvalifikovaní obdrží svůj vlastní pokoj nebo kajutu. Hosté svůj vlastní pokoj neobdrží a budou sdílet pokoj s kvalifikovaným, který je pozval.
MOHU SI ZAREZERVOVAT SVŮJ VLASTNÍ HOTELOVÝ POKOJ?
Pro období události si nemůžete zarezervovat svůj vlastní hotelový pokoj.
Rozmanité
CO BYCH SI MĚL/A PŘIVÉZT?
Až bude spuštěna registrace na pobyt Diamond Retreat, bude poskytnut seznam věcí ke sbalení.
BUDOU BĚHEM POBYTU K DISPOZICI TLUMOČNICKÉ SLUŽBY?
Tlumočnické služby budou na události poskytnuty v závislosti na potřebách účastníků. O tlumočnické služby nebo sluchátka pro nedoslýchavé prosím zažádejte během procesu registrace. Zaměstnanci společnosti Young Living poskytnou během události jakékoli požadované tlumočnické služby.