Stromová farma Highland Flats v Idahu, USA

Gary Young se nedávno vrátil zpět do Utahu z naší stromové farmy Highland Flats v Naples v Idahu, kde připravoval půdu pro její rozšíření. Gary za výrazné podpory několika nadšených distributorů mýtil stromy a keře z koryta bystřiny, kde se chystá vybudovat novou hráz – podstatnou součást destilovny, která zde bude brzy stát. Stromy, které byly z koryta odstraněny, se opracovávají a odvážejí na farmu St. Maries k destilaci.
Úrodná stromová farma Highland Flats bude brzy schopná destilovat balzámovou jedli, modrý smrk, zerav i borovice přímo na místě a tím upevňovat naši výhodu Seed to Seal® na této farmě Young Living.