Oznámení o novém logu Young Living

Gary a Mary společně s celým vedením společnosti Young Living s potěšením oznamují, že při příležitosti našeho historického dvacetiletého výročí bylo vylepšeno naše stávající logo!

Logo (viz níže) si zachovává většinu charakteristik našeho původního loga, ovšem má světlejší barvy, modernější tvar a typ písma, které používáme v některých našich materiálech, aby vznikla značka Young Living, která bude jednotná. Zřetelné linie loga vyjadřují silnou vizi a sdělují vůdčí pozici, díky níž jsme známí po celém světě. List a kapka symbolizují pokračující historický odkaz naší společnosti jakožto průkopníka v oblasti nejčistších esenciálních olejů na světě. Po dvacetileté obchodní činnosti jsme potěšeni, že máme nové logo, které jednak stvrzuje náš historický odkaz, a navíc působí současně a perspektivně. A to jsou hodnoty, s nimiž se naši členové rádi ztotožní.

Nové logo nyní budete vídat na našich webových stránkách, v podepsaných dokumentech, v sociálních médiích, na produktech a na dalších místech. Budete se s ním setkávat v měsících před mezinárodní reprezentační konferencí, na které oslavíme dvě desetiletí podnikání, jež bude naše logo v budoucnu připomínat. Nezapomeňte si zjistit všechny informace o konferenci na stránce YoungLiving.com/Convention.