Help 5Help anderen, help jezelf!Als je van januari tot en met december 2024 meedoet aan onze promotie genaamd Help 5 kun je maandelijks geschenken verdienen. Je verdient punten door nieuwe brandpartners in te schrijven met een eenmalige bestelling of Loyalty Rewards-bestelling van minimaal 100 PV, inactieve accounts te reactiveren en brandpartners aan te moedigen om mee te doen aan Loyalty Rewards.


Verdien simpelweg elke maand vijf punten om een beloning te ontvangen.


Schrijf vandaag nog mensen in, reactiveer accounts en moedig brandpartners aan om zich aan te melden voor Loyalty Rewards!

Wat kun je ontvangen? In aanmerking komende deelnemers ontvangen een geschenk om te koesteren. Dat kan een diffuser zijn voor in huis, een etherische olie voor je collectie of een olie-accessoire.


Schrijf vandaag nog mensen in, reactiveer accounts en moedig brandpartners aan om mee te doen aan Loyalty Rewards!

Help 5-geschenk van juni:


Placeholder Image

Transformation (15 ml)

Kies deze maand voor transformatie en ontvang een heerlijke beloning van 15 ml.Wie?

Brandpartners kunnen punten verdienen door anderen in te schrijven, accounts te reactiveren of anderen aan te moedigen om zich aan te melden voor Loyalty Rewards.

Hoe?

  • 1 punt: INSCHRIJVEN - Schrijf een nieuwe brandpartner in met een eenmalige bestelling of Loyalty Rewards-bestelling van minimaal 100 PV.

  • 1 punt: REACTIVEREN - Reactiveer na meer dan twaalf maanden inactiviteit* de account van een brandpartner met een bestelling van minimaal 50 PV.

  • 1 punt: HELPEN - Help een nieuwe of bestaande brandpartner met de aanmelding voor Loyalty Rewards** en het plaatsen van een eerste Loyalty Rewards-bestelling.***

  • 1 punt: OPNIEUW DEELNEMEN - Help een brandpartner opnieuw deel te nemen aan Loyalty Rewards door deze brandpartner na meer dan zes maanden inactiviteit met een Loyalty Rewards-bestelling opnieuw aan te melden voor het programma.


Voorwaarden zijn van toepassing.

Wanneer?

Deze promotie wordt maandelijks herhaald van januari tot en met december 2024.

Schrijf vandaag nog mensen in, reactiveer accounts en moedig brandpartners aan om mee te doen aan Loyalty Rewards!


Actieve brandpartners uit landen en gebieden in Europa en het GOS verzamelen automatisch punten en doen automatisch mee aan deze promotie. Deze promotie is alleen geldig in Europa en het GOS.
Landen en gebieden in Europa en het GOS zijn (men moet een YL-account hebben die geregistreerd is in dat land of gebied om in aanmerking te komen voor deze promotie):
Albanië, Andorra, Armenië, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Ceuta, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, de Faeröer, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Guernsey, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Jersey, Kazachstan, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxembourg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.


  • 1 punt: INSCHRIJVEN - Schrijf een nieuwe brandpartner in met een eenmalige bestelling of Loyalty Rewards-bestelling van minimaal 100 PV.
  • 1 punt: REACTIVEREN - Reactiveer na meer dan twaalf maanden inactiviteit* de account van een brandpartner met een bestelling van minimaal 50 PV.
  • 1 punt: HELPEN - Help een nieuwe of bestaande brandpartner met de aanmelding voor Loyalty Rewards** en het plaatsen van een eerste ER-bestelling.***
  • 1 punt: OPNIEUW DEELNEMEN - Help een brandpartner opnieuw deel te nemen aan Loyalty Rewards door deze brandpartner na meer dan zes maanden inactiviteit met een Loyalty Rewards-bestelling** opnieuw aan te melden voor het programma.

*Inactiviteit: Een brandpartner die twaalf maanden of langer geen bestelling van ten minste 50 PV geplaatst heeft en wiens YL-account inactief is geweest. Voorbeeld: Een inschrijver verdient een punt voor juni 2024 wanneer de brandpartner met gereactiveerde account in juni 2023 of eerder zijn laatste bestelling van 50 PV of meer geplaatst heeft, en zo verder voor volgende maanden. **Loyalty Rewards-bestelling: bestelling van 50 PV of meer. Houd er rekening mee dat de nieuwe brandpartner of brandpartner met gereactiveerde account in een van bovenstaande landen of gebieden moet wonen.
**Loyalty Rewards-bestelling: bestelling van 50 PV of meer. Houd er rekening mee dat de nieuwe brandpartner of brandpartner met gereactiveerde account in een van bovenstaande landen of gebieden moet wonen.
***Dergelijke ondersteuning mag niet in strijd zijn met het vereiste in onderdeel 4.2 (Online sponsoring) van het Beleid en procedures van YL
Wanneer een nieuwe brandpartner gesponsord wordt via het online inschrijvingsproces mag jij de nieuwe brandpartner helpen met het invullen van het inschrijfmateriaal. De brandpartner moet echter zelf de online brandpartnerovereenkomst, dit Beleid en procedures en het compensatieplan doornemen en er akkoord meegaan.

Jij moet de inschrijver van een nieuwe of bestaande brandpartner zijn om in aanmerking te komen en punten te verdienen. Deelnemers die voldoen aan de kwalificatievereisten mogen onderdeel 3.3 van het Beleid en Procedures van YL niet overtreden (Economisch belang bij meer dan een account en dubbele accounts).****

****3.3 Economisch belang bij meer dan een account en dubbele accounts Je kunt alleen in één account een financieel belang hebben, tenzij anders toegestaan in dit deel. Indien Young Living tot de conclusie komt dat je een belang hebt in meer dan een account zal het jouw dubbele account beëindigen en alleen de eerst gecreëerde account aanhouden. Je mag specifiek geen dubbele accounts creëren om te proberen om lijnen van sponsorschap te veranderen, om het compensatieplan te manipuleren of de overeenkomst op de een of andere manier te omzeilen.

Er kan sprake zijn van economisch belang bij meer dan een account als je belang in een ander account ontvangt in de vorm van een erfenis (een directe erfenis of als begunstigde van een fonds) van een ander brandpartner. In dit geval dien je Young Living schriftelijk op de hoogte te brengen (zoals gespecificeerd in deel 3.8 en 3.8.1) en schriftelijke goedkeuring van Young Living te vragen.

Young Living behoudt zich het recht voor om (1) je de optie te weigeren om een belang in je oorspronkelijke account en een geërfd account te bezitten, om (2) je het recht op het verdienen van generatiebonussen en Diamond Leadership-bonussen op het geërfde account te weigeren (bijv. als Young Living vaststelt dat je niet hebt bewezen twee verkooporganisaties te kunnen runnen door niet deel te nemen aan leiderschapsactiviteiten zoals het trainen van je downline, vergaderingen, inschrijven van nieuwe leden, en/of je PGV en OGV te vergroten). Als Young Living je het recht ontzegt om economisch belang te hebben bij een tweede account dat je verkregen hebt door een erfenis kan er mogelijk een periode van vier maanden volgen waarin je de aandelen van een van je accounts kunt verkopen. Na deze periode wordt de geërfde account bevroren of afgesloten.

Young Living stimuleert de samenwerking van leden met partners (indien van toepassing) in het opbouwen van een verkooporganisatie. Echter, als er sprake is van een scheiding, wederzijdse overeenkomst, etc., kan er een uitzondering op deze regel van toepassing zijn. Vanaf 2 juli 2018 mogen jij en je partner aparte acoounts hebben op voorwaarde dat het tweede account gesponsord wordt op het eerste of tweede niveau van het account van de partner. Young Living zal van tijd tot tijd een audit laten doen bij beide accounts en kan mogelijk de tweede account sluiten indien er sprake is van manipulatie van het compensatieplan of wanneer de betrokken personen niet voldoen aan de 70%-regel zoals besproken in deel 6.1. Een gedeelde verkooporganisatie wordt behandeld als een gezamelijke organisatie met overlevingsrechten.

Minderjarigen van zestien jaar of ouder dienen een ondertekende versie, door een ouder of voogd, van de brandpartnerovereenkomst indienen. De ouder of voogd dient de activiteiten in de gaten te houden. Als de ouder of voogd een brandpartner is, dan
a. wordt jouw brandpartnersschap beschouwd als een tweede account, los van de account van een ouder of voogd; ;
b. moet de ouder of voogd je sponsor zijn; en
c. mag de ouder of voogd geen economisch belang hebben bij jouw account.

Nee. We bieden voor deze promotie alleen producten aan als beloning.

Gedetailleerde informatie over de geschenken van de huidige maand wordt op de website voor deze promotie gedeeld.

Je ontvangt slechts één geschenk per maand. Als je bijvoorbeeld zestien punten verzamelt, ontvang je één geschenk.

De periode waarin je punten kunt verdienen begint op de eerste dag van de kalendermaand en eindigt op de laatste dag van de kalendermaand. Voorbeeld: punten voor juni kunnen verdiend worden van 1 t/m 30 juni 2024.

Nee. Punten zijn niet overdraagbaar.

Nee. Je kunt alleen een geschenk ontvangen door te voldoen aan de kwalificatievereisten voor deze promotie.

Vragen over het voldoen aan de kwalificatievereisten voor deze promotie kunnen gestuurd worden naar emeaincentives@youngliving.com.

Nee. Punten tellen niet mee wanneer een nieuwe brandpartner een in aanmerking komende bestelling terugstuurt of annuleert.

Nee. Punten worden iedere maand gereset.

Zodra de resultaten bekend zijn en de audit voltooid is, worden punten toegekend aan de inschrijver.

Winnaars worden bekendgemaakt in gerichte e-mails die op de vijftiende van de maand volgend op de maand van de audit verstuurd worden.
Voorbeeld: De winnaars van juni 2024 worden bekendgemaakt op 15 juli 2024. Je ontvangt alleen een e-mail als je je die maand kwalificeert.

Het geschenk wordt toegevoegd aan je Loyalty Rewards-bestelling in de tweede maand na afloop van de kwalificatieperiode. Zie onderstaande tabel:

Kwalificatiemaand Ontvangst van het geschenk
Januari Maart
Februari April
Maart Mei
April Juni
Mei Juli
Juni Augustus

Je kunt geen geschenk ontvangen als je niet deelneemt aan Loyalty Rewards.

Punten worden toegekend vanaf de eerste tot de laatste dag van iedere kalendermaand.

Mogelijk zijn douanekosten van toepassing op promotieartikelen en bestellingen die naar een adres buiten de Europese Unie verzonden worden. De ontvanger van het pakket is verantwoordelijk voor enige kosten.