Seed to Seal®

Standaarden van hoge kwaliteit

Inkoop

Wetenschap

Standaard

Miljoenen mensen van over de hele wereld hebben de voordelen van etherische oliën ontdekt. We zijn toegewijd aan het opstellen en behouden van een toonaangevende standaard in onze industrie. We vinden het belangrijk dat niet-onderhandelbare benchmarks veelzijdig en veeleisend zijn. We zijn trots op ons uitgebreid aanbod aan etherische oliën en plantaardige producten op basis van etherische oliën. Deze producten geven je het beste uit de natuur volgens de standaarden van ons Seed to Seal programma.
Young Living handhaaft een strenge kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat alle producten voldoen aan strenge standaarden. Onze Seed to Seal standaarden zorgen ervoor dat je met elke etheriche olie en ieder Young Living product geniet van het beste uit de natuur, ons leiderschap op de markt en ruim twee decennia innovatie. Het resultaat? Een eindproduct waarvan je zeker weet dat het ontwikkeld is volgens de drie pilaren van Seed to Seal - inkoop, wetenschap en standaard.
Young Living baant de weg voor ieder ander bedrijf dat etherische oliën produceert door processen te ontwikkelen die onze planeet beschermen en resulteren in de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Inkoop

Niet alle etherische oliën zijn gelijk. Young Living zal nooit bewust compromissen sluiten door synthetische stoffen, contaminanten of onethische productiepraktijken te gebruiken. De producten van Young Living zijn afkomstig van zorgvuldig gescreende boerderijen die eigendom zijn van het bedrijf, partnerboerderijen en Seed to Seal-gecertificeerde leveranciers. Producten worden uitvoerig getest. Als na een uitgebreide test blijkt dat een product niet aan onze standaarden voldoet, kopen we het niet in of wijzen we de partij af.
Partnerschap
Onze oliën zijn afkomstig van onze eigen boerderijen, partnerboerderijen en gecertificeerde Seed to Seal leveranciers. Dit gebeurt op een bewuste manier en met respect voor lokale gemeenschappen en ecosystemen. Leveranciers worden geselecteerd en gekeurd aan de hand van vijf criteria: bestaande relaties, Seed to Seal specificaties, bindende overeenkomsten, strenge testen en voortdurende controles. Lees hier meer.
Formulering en productie
Ons distributiecentrum in Spanish Fork, Utah, is een uiterst modern centrum waar onze etherische oliën, ingrediënten en producten getest worden. Hier worden tevens producten geformuleerd en geproduceerd.
Derde partij
We werken alleen met partners die we vertrouwen. Zelfs met dat vertrouwen vragen we derde partijen om te voldoen aan onze standaarden. Zo weten we zeker dat producten van mindere kwaliteit of onethisch ingekochte producten niet bij onze klanten terecht komen.
Inkoopstandaard
Onze inkoopstandaarden zorgen ervoor dat onze etherische oliën van hoge kwaliteit zijn. Tegelijkertijd wordt verantwoorde productie en bedrijfsvoering in alle fases van het proces gestimuleerd.
Young Living werkt samen met SCS Global, marktleider op het gebied van milieu- en duurzaamheidscertificeringen, auditing, testen en ontwikkelen van standaarden, om onze inkoopstandaard te ontwikkelen en onderhouden.
Leveringsketen: de Young Living Essential Oils inkoopmaatstaven zijn van toepassing op alle fases van de leveringsketen, inclusief de boerderijen, het plukproces, verwerkingsfaciliteiten (bijv. distilleerderijen) en faciliteiten in bezit van Young Living.
Specificaties: Young Living en haar partners dienen te voldoen aan de volgende standaarden op het gebied van:

• Kwaliteit
• Landbouw
• Oogsten en verzamelen
• Extractie- en distillatiemethoden
• Testen
• Traceerbaarheid
• Opslag en Botteling

Wetenschap

Wetenschap vormt de hoeksteen van alles wat Young Living doet. Onze opgeleide wetenschappelijke medewerkers maken gebruik van geavanceerde methoden om nieuwe producten te ontwikkelen en de kwaliteit van al onze producten te waarborgen. Zowel het D. Gary Young Research Institute en het kwaliteitscontroleteam werken in hypermoderne laboratoria met de meest geavanceerde wetenschappelijke materialen beschikbaar.
Toonaangevend onderzoek
De kwaliteit van onze producten begint in de velden en wordt bewezen in onze laboratoria. Ons R&D en kwaliteitsprogramma bestaat uit ruim 50 getrainde en zeer bekwame wetenschappers die gebruikmaken van geavanceerde testmethoden om ervoor te zorgen dat ieder product voldoet aan onze strenge maatstaven.
Testen door een derde partij
Onze producten worden niet alleen in onze eigen laboratoria getest. We werken samen met ruim twaalf toonaangevende en onafhankelijke laboratoria waar wetenschappers, gespecialiseerd in het testen van producten, werkzaam zijn.
Innovatieve ontwikkeling
Ons R&D team helpt ons bij het gebruik van geavanceerde wetenschap om unieke producten te ontwikkelen. Dit team voert onderzoek uit om claims over producten en het gebruik ervan te onderbouwen. Het team ontwikkelt stelselmatig nieuwe testmethoden om de kwaliteit van onze producten te waarborgen.
Kwaliteitstesten
De kwaliteit van onze producten begint op onze boerderijen en wordt bewezen in onze laboratoria. Dankzij onze hoge kwaliteitseisen zijn we in staat de meest zuivere en meest effectieve ingrediënten te selecteren.
Ons kwaliteitscontroleteam gebruikt natuurkundige, scheikundige en microbiologische testen om de exacte onderdelen en eigenschappen van onze etherische oliën te testen. Elke test wordt gedurende het proces meerdere malen herhaald. Het testen begint op onze boerderijen en eindigt bij het versturen van de producten.
Ons team van getrainde en zeer bekwame wetenschappers voert verschillende soorten testen uit, inclusief maar niet beperkt tot:
• Densitometrie

• Viscometrie
• Refractometrie
• Polarimetrie
• Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)
• Inductively Coupled Plasma-Atomic Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)
• Gaschromatografie (GC)
• High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
• Fourier-Transformatie Infrarood Spectroscopie
• Geautomatiseerde Micro-Telling
• Desintegratie
• pH
• Microscopie
• Ontvlambaarheid
• Vlampunt
• Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)
• Chirale Chromatografie
• Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS)

Deze testen vinden plaats in onze eigen laboratoria, maar we maken ook regelmatig gebruik van laboratoria van derde partijen. Deze laboratoria werken met getrainde en bekwame wetenschappers.

Standaard

Verantwoord zakendoen maakt deel uit van ons rentmeesterschap: van het duurzaam inkopen van planten tot het helpen van lokale gemeenschappen en het naleven van milieuwetten en andere wetten. Met behulp van ons wereldwijde nalevingsprogramma proberen we ervoor te zorgen dat Young Living zuivere producten aanbiedt waarvan je zeker kunt zijn dat ze bijdragen aan een groter goed.
Eersteklas standaarden
Goedkope etherische oliën zijn vaak synthetisch of bewerkt en worden op onethische wijze ingekocht. Daarom kiezen wij ervoor om samen te werken met leveranciers waarvan we weten dat ze zuivere etherische oliën en ingrediënten op een legale en ethische manier produceren. Dit zorgt voor een eersteklas standaard op het gebied van duurzaamheid.
Global Compliance Program
Als onderdeel van onze belofte om op ethisch en juridisch verantwoorde wijze te ondernemen - van de inkoop tot de productie van etherische oliën en van de marketing tot de verkoop van onze producten - hebben we een programma ontwikkeld dat een aantal verplichte maatregelen en voorschriften bevat, waaronder:
• Young Living Code of Conduct
• Young Living werknemershandboek
• Young Living beleid en procedures
• Young Living anti-corruptiebeleid
• Young Living milieunalevingsbeleid
• Lacey Act Compliance Program
•Young Living reis- en onkostenbeleid
•Direct Selling Association (DSA) Code of Ethics
Leider op de groene markt
We zetten ons in voor meer dan alleen een gewetensvolle leveringsketen. Onze inspanningen op het gebied van verantwoord ondernemen houden in dat we zorgen voor herbebossing, recycling op kantoren en de bouw van een gloednieuw LEED-gecertificeerd hoofdkantoor in Lehi, Utah.
Lacey Act Compliance Program
Het Lacey Act Compliance Program is niet alleen allesomvattend, maar ook het eerste in de industrie dat gecontroleerd en geaccepteerd is door de overheid. Het is de 'gouden standaard' en we zijn er trots op dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen door een stap verder te gaan dan onze concurrenten. We hebben de beste juridische experts in de arm genomen om ons constant te adviseren over de nieuwste wetten en ons te informeren over hoe we deze op de juiste manier moeten toepassen.
Ons team werkt al ruim een jaar samen met onze eigen boerderijen, partnerboerderijen, gecertificeerde Seed to Seal leveranciers en de overheid aan de ontwikkeling van deze richtlijnen.
Daarnaast werken we constant samen met milieu-experts die ons adviseren over de bescherming van kwetsbare landschappen en planten.
Het Lacey Act Compliance Program bestaat uit vijf onderdelen die ervoor zorgen dat onze etherische oliën, producten en partners voldoen aan de wetgeving en regulering in alle betreffende rechtsgebieden.
Deze vijf onderdelen zijn:


Educatie van de leverancier
Leveranciers maken kennis met de basisvereisten van het Lacey Act Compliance Program.

Evaluatie van de leverancier

Er wordt bepaald welke producten ingekocht dienen te worden en met welke leverancier samengewerkt gaat worden door verschillende factoren (productrisico en leveranciersrisico) te evalueren.
Certificatie van de leverancier

Er wordt training gegeven over het Lacey Act Compliance Program. Na de training moeten leveranciers aantonen dat ze het certificaat behaald hebben.
Risicoanalyse

Als onderdeel van de certificatie wordt elke leverancier en ieder plantenproduct ingedeeld in een risicocategorie. Deze categorie bepaalt welke goedkeuringen er nodig zijn voor samenwerking met Young Living. Zowel de leveranciers als de plantenproducten worden onafhankelijk beoordeeld.
Auditing/toezicht

Young Living heeft richtlijnen voor auditing en toezicht ontwikkeld op basis van de risicofactoren. Het Lacey Act Compliance Program is ontwikkeld voor alle individuen en organisaties in de leveringsketen.

Deze 'gouden standaard' is de basis voor onze industrie en laat zien hoe Young Living zich inzet voor de bescherming van kwetsbare landschappen en planten.
Probeer onze producten en ontdek welk verschil onze hoge standaarden maken.