Lacey Act -Lain

Vaatimustenmukaisuusohjelma

Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelmamme on erittäin kattava, mutta se on myös eteeristen öljyjen alalla ensimmäinen viranomaisten tarkistama ja hyväksymä vaatimustenmukaisuusohjelma. Se on vaatimustenmukaisuusohjelmien paras standardi, ja olemme ylpeitä työstämme sen perustamiseksi. Olemme yhteydessä lakiasiantuntijoihin ympäri maailmaa, jotta pysyisimme ajan tasalla eri laeista. Lisäksi he neuvovat, miten sovellamme lakeja asianmukaisesti tärkeimmissä liiketoimintatarpeissamme.

Tiimimme on kehitellyt uutta ohjelmaa yli vuoden yhteistyössä yhtiömme omistamien maatilojen, kumppanuusmaatilojen, Seed to Seal -sertifioitujen toimittajien ja virkamiesten kanssa.

Lisäksi ympäristöasiantuntijat eri puolilta maailmaa neuvovat meitä jatkuvasti herkkien luontokohteiden ja kasvien suojelussa..

Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma koostuu viidestä yleisestä vaiheesta. Kaikkia näitä vaiheita noudattamalla takaamme, että eteeriset öljyt, tuotteet ja yhteistyökumppanit noudattavat kaikkia liiketoiminta-alueemme hallintoalueiden lakeja ja säännöksiä.

Viisi vaihetta:

Toimittajien koulutus

Kerro kaikille toimittajille Lacey Act -lain perusvaatimukset.

Toimittajien arviointi

Valitse hankittavat tuotteet ja yhteistyökumppaneiksi hyväksyttävät toimittajat arvioimalla tuotteiden ja toimittajien riskitekijät.

Toimittajien sertifiointi

Lacey Act -lakiin ja vaatimustenmukaisuusohjelmaamme liittyvän koulutuksen jälkeen toimittajien on suoritettava Young Livingin Lacey Act -vaatimustenmukaisuussertifiointi.

Riskiarviointi

Sertifioinnin aikana jokaiselle toimittajalle ja kasvituotteelle määritetään riskiluokka. Se osoittaa minkä tasoisia lupia yhteistyökumppani tarvitsee voidakseen olla Young Livingin yhteistyökumppani tai kasvituotehankkija. Toimittajat ja kasvituotteet arvioidaan riippumattomasti erikseen.

Tarkastukset/valvonta

Young Living on kehittänyt riskitekijöihin perustuvan jatkuvan tarkastus- ja valvontaohjelman. Uusi Lacey Act -lain vaatimustenmukaisuusohjelma on suunniteltu kattamaan kaikki toimitusketjun henkilöt ja organisaatiot.


Tämä kultaisen standardin ohjelma määrittää alan ennakko-odotukset ja osoittaa, että Young Living on eteeristen öljyjen liikkeen edelläkävijänä sitoutunut suojelemaan herkkiä luontokohteita ja kasveja.