„Seed to Seal®“ programa

Aukščiausi standartai
Šaltiniai

Ištekliai

Mokslas

Žinios

Standartai

Standartai

Milijonai žmonių naudojasi grynų eterinių aliejų, natūraliu būdu išgautų iš augalų, privalumais. Esame įsipareigoję nustatyti aukščiausius standartus eterinių aliejų pramonėje ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Mūsų standartai – neginčytini. Jų laikydamiesi, savo klientams tiekiame griežtai kontroliuojamus įvairiapusiškus produktus. Didžiuojamės savo siūlomu plačiu eterinių aliejų ir jų įkvėptų augalinės kilmės produktų asortimentu. Tai patys gryniausi gamtos lobynai, gaunami taikant mūsų „Sead to Seel“ programos standartus.
„Young Living“ bendrovė laikosi aukštų kokybės kontrolės principų, kad jos siūlomi produktai atitiktų griežtus reikalavimus. „Seed to Seal“ – standartų rinkinys, parengtas siekiant, kad visi jūsų ir jūsų šeimos naudojami „Young Living“ gryni eteriniai aliejai ir produktai, leistų pajusti mūsų išteklių iš viso pasaulio, lyderystės rinkoje ir daugiau nei du dešimtmečius taikomų naujovių užtikrinamus privalumus. Rezultatas? Jums žinomas originalus galutinis produktas, kurį sukūrėme kruopščiai laikydamiesi trijų pagrindinių „Seed to Seal“ pakopų, siejamų su ištekliais, žiniomis ir standartais.
„Young Living“ kompanija, kaip eterinių aliejų judėjimo lyderė, rodo pavyzdį kitoms eterinių aliejų gamybos bendrovėms, skatindama tobulinti mūsų planetos apsaugos ir aukščiausių kokybės standartų užtikrinimo procesus.
Šaltiniai

Ištekliai

Ne visi eteriniai aliejai sukuriami vienodai. „Young Living“ niekada sąmoningai nesileis į kompromisus, niekada nenaudos sintetinių medžiagų, teršalų, pigių užpildų ar neetiškų gamybos praktikų. „Young Living“ aliejus išgauna iš savo bendrovei priklausančių ūkių, partnerių ūkių ir pagal programą „Seed to Seal“ sertifikuotų augintojų. Be to, aliejai yra kruopščiai testuojami. Jeigu išsamūs bandymų rezultatai parodo, kad produkcija neatitinka mūsų standartų, mes atsisakome produkto arba visos jo partijos.
Partnerystės principai
Partnerystės Principai
Aliejus gauname iš mūsų bei mūsų partnerių ūkių ir pagal „Seed to Seal“ standartą sertifikuotų tiekėjų. Tokiu būdu produktų tiekimas yra sąžiningas, atsižvelgiama į vietos bendruomenes ir ekosistemas. Vieningo tikslo siekiančius tiekėjus tikriname ir renkamės pagal penkis principus: įsipareigojimą, „Seed to Seal“ principus, saistančius susitarimus, griežtus tyrimus ir nuolat atliekamus auditus. Sužinokite daugiau čia.
Paruošimas ir gamyba
Formulės ir Gamyba
Mūsų aukščiausios kokybės aliejai ir ingredientai išgaunami ir paruošiami kokybiškai. „Young Living“ platinimo centras Speniš Forko mieste (Jutos valstijoje) – tai itin modernus pastatas, kuriame naudojami geriausi gamybos būdai, skirti atlikti eterinių aliejų, jų ingredientų ir produktų bandymus, bei kurti ir gaminti jūsų mėgiamus naujoviškus gaminius.
Trečiųjų šalių reikšmė
Trečiųjų Šalių Pagrindimas
Mes bendradarbiaujame tik su patikimais partneriais. Tačiau, net ir pasitikėdami jais, samdome trečiųjų šalių ekspertus iš viso pasaulio, kad įsitikintume, jog laikomasi mūsų nustatytų standartų. Taip užtikriname, kad prastesnės kokybės ar neetišku būdu gautos medžiagos nepatektų į jūsų namus.
Išteklių standartas
Remiantis „Young Living Essential Oils“ išteklių standartu užtikrinama aukšta eterinių aliejų kokybė bei jų autentiškumas. Siekiame skatinti atsakingų gamybos ir apdorojimo būdų taikymą visuose tiekimo grandinės žingsniuose.
Vykdydama „Young Living Essential Oils“ išteklių standartą, „Young Living“ bendradarbiauja su „SCS Global“ bendrove, užimančia lyderės pozicijas aplinkosaugos ir tvarumo sertifikavimo, audito, testavimo bei standartų rengimo paslaugų rinkoje.
Tiekimo grandinė: „Young Living Essential Oils“ išteklių standartas taikomas visuose „Young Living“ eterinių aliejų tiekimo grandinės etapuose, įskaitant ūkius, augalų rinkimo procesus, jų apdorojimo centrus (pvz., distiliavimo gamyklas), taip pat „Young Living“ priklausančią infrastruktūrą. Išteklių standartas taikomas „Young Living“ priklausantiems ūkiams, partnerių ūkiams ir pagal „Seed to Seal“ standartą sertifikuotiems tiekėjams.

Išteklių standarto ypatumai: „Young Living“ ir visi mūsų partneriai turi laikytis aukščiausių standartų:

• Autentiškumas
• Ūkininkavimo veikla
• Derliaus nuėmimas ir rinkimas
• Gavyba ir distiliavimas
• Patikra
• Stebėjimas
• Laikymas buteliukuose
Mokslas

Žinios

Žinios – tai visko, ką daro „Young Living“, kertinis akmuo. Mūsų specialiai parengti mokslo darbuotojai taiko pažangius metodus, kad sukurtų naujus produktus bei padėtų užtikrinti mūsų produkcijos kokybę. Tiek „D. Gary Young Research Institute“ tyrimų centras, tiek kokybės komanda dirba inovatyviose laboratorijose bei naudoja pažangią mokslo įrangą.
Pažangiausi tyrimai
Pažangiausi rinkoje tyrimai
Produktų kokybė išgaunama laukuose, o įtvirtinama – moderniose laboratorijose. Mūsų griežtą tyrimų ir plėtros bei kokybės kontrolės programą įgyvendina daugiau nei 50 aukštos kvalifikacijos profesionalių mokslininkų, naudojančių pažangius tyrimų metodus, užtikrinančius išskirtinę produkcijos kokybę.
Pakartotinė patikra
Trečiųjų Šalių Atlikti Bandymai
Produktai testuojami ne tik dviejose mūsų laboratorijose. „Young Living“ kompanija taip pat bendradarbiauja su geriausiomis nepriklausomomis akredituotomis laboratorijomis, kuriose sudėtingus produktų tyrimus atlieka kvalifikuoti mokslininkai.
Inovacijų taikymas
Pažangių Produktų Kūrimas
„Young Living“ kompanijos tyrimų ir plėtros komandos dėka, taikant naujausius mokslinius būdus, kuriami rinkoje lyderiaujantys unikalūs produktai. Be to, atliekami modernūs tyrimai dėl produktų ženklinimo ir naudojimo. Ypatingą dėmesį skirdama „Young Living“ prioritetams – grynumui bei veiksmingumui – tyrimų ir plėtros komanda nuolat vysto priemones produktų kokybei užtikrinti.
Griežta kokybės kontrolė
Kokybės siekiama tiek ūkiuose, tiek laboratorijose. Tiksliai apibrėžę bekompromisius kokybės kriterijus, mes atrenkame pačius gryniausius bei autentiškumu ir veiksmingumu pasižyminčius ingredientus.

Mūsų kokybės kontrolės komanda atlieka eilę fizikinių, cheminių ir mikrobiologinių tyrimų, kuriais tiksliai nustatomi eterinių aliejų komponentai ir ypatybės. Tikrinant kokybę, tie patys testai atliekami keliskart. Patikrai prasidėjus ūkiuose, ji vykdoma iki pat to momento, kol produktai pristatomi į klientų namus.

Mūsų aukštos kvalifikacijos mokslininkai atlieka modernius tyrimus (įskaitant, bet neapsiribojant):

• Densitometrija
• Viskozimetrija
• Refraktometrija
• Poliarimetrija
• Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS)
• Indukciškai sujungtos plazmos atomų optinės emisijos spektrometrija (ICP-OES)
• Dujų chromatografija (GC)
• Efektyvioji skysčių chromatografija (HPLC)
• Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopija
• Automatizuotas kiekybinis mikroorganizmų nustatymo testas
• Dezintegracija
• pH
• Mikroskopija
• Degumo testas
• Pliūpsnio temperatūros nustatymo testas
• Dujų chromatografijos ir masių spektrometrija (GCMS)
• Chiralinė chromatografija
• Izotopų santykio masės spektrometrija (IRMS)

Nors visus šiuos tyrimus galima atlikti mūsų laboratorijose, mes reguliariai naudojamės trečiųjų šalių laboratorijų, kuriose dirba aukštos kvalifikacijos ir specialiai parengti mokslininkai, paslaugomis.
Standartai

Standartai

Mūsų atsidavimo dalis – atsakingas veiklos vykdymas – nuo tvaraus retų augalų ekstraktų išgavimo iki vietinių bendruomenių paramos – tai darome laikydamiesi aplinkosaugos ir kitų įstatymų. Taikydami mūsų tarptautinę atitikties programą siekiame užtikrinti, kad „Young Living“ siūlomi gryni produktai pelnytų jūs pasitikėjimą ir teiktų neabejotiną naudą.
Aukščiausi standartai
Aukščiausi Standartai
Pigūs eteriniai aliejai dažnai būna sintetiniai, atskiesti arba pagaminti iš neskaidriais būdais gautų medžiagų. Todėl mes renkamės partnerius, kurie grynus eterinius aliejus ir ingredientus gamina etiškais ir teisėtais būdais. Ši praktika nustato aukščiausius tvarumo standartus.
Globali atitikties programa
Visuotinė Atitikties Užtikrinimo Programa
Siekdami visą savo veiklą – nuo eterinių aliejų gavybos ir gamybos iki produktų rinkodaros bei pardavimo – plėtoti etiškais ir teisėtais būdais, mes parengėme visuotinę atitikties užtikrinimo programą, kurioje pateikiamos privalomosios nuostatos ir rekomendacijos. Toliau pateikiame sąrašą kai kurių šių nuostatų ir rekomendacijų, numatytų globalioje atitikties užtikrinimo programoje:

• „Young Living“ elgesio kodeksas
• „Young Living“ darbuotojų atmintinė
• „Young Living“ bendrieji principai ir procedūros
• „Young Living“ kovos su korupcija politika
• „Young Living“ aplinkosaugos reikalavimų atitikties politika
• Lacey įstatymo atitikties užtikrinimo programa
• „Young Living“ kelionių ir išlaidų politika
• Tiesioginės prekybos asociacijos (DSA) etikos kodeksas
Ekologiška lyderystė
Ekologijos Lyderis Pramonėje
Mūsų pastangos neapsiriboja vien sąžininga tiekimo grandine. „Young Living“ įsipareigojimas tvariam verslui apima iškirstų miškų atsodinimą, „Young Living“ padaliniuose skatinamą atliekų rūšiavimą ir LEED sertifikuoto naujo centrinio padalinio statybas Lehi mieste (Jutos valstijoje).
Lacey įstatymo atitikties užtikrinimo programa
Lacey įstatymo (JAV įtvirtinta, jog nelegaliai įgyti augalai laikomi nelegalia preke, ir už tai taikomos sankcijos - aut. past.) atitikties užtikrinimo programa yra ne tik visapusiška, bet ir pirmoji vyriausybės peržiūrėta bei patvirtinta programa eterinių aliejų rinkoje. Tai aukso standartas tokio tipo programoms. Didžiuojamės jį sukūrę ir įgiję pranašumą šioje srityje. Mes samdome geriausius pasaulyje teisės ekspertus, kad jie mus konsultuotų galiojančių įstatymų klausimais ir patartų, kaip juos tinkamai pritaikyti prie svarbiausių mūsų verslo poreikių.
Kuriant šią programą, ilgiau nei metus mūsų komanda glaudžiai bendradarbiavo su mūsų ir mūsų partnerių ūkiais, pagal „Seed to Seal“ standartą sertifikuotais tiekėjais ir vyriausybės atstovais.

Mes taip pat nuolat bendradarbiaujame su aplinkos apsaugos specialistais iš viso pasaulio, konsultuodamiesi dėl trapių kraštovaizdžių ir augalų apsaugos.

Lacey įstatymo atitikties užtikrinimo programą sudaro penki pagrindiniai žingsniai, kurių laikymasis leidžia užtikrinti, kad mūsų eteriniai aliejai, produktai ir partneriai atitiktų visus teisės aktus ir reglamentus visuose veiklos vykdymo etapuose.

Penki programoje numatyti žingsniai:

Tiekėjų mokymas
Supažindinti visus tiekėjus su pagrindiniais Lacey įstatymo reikalavimais.

Tiekėjų įvertinimas

Apibrėžti, kurie produktai turi būti tiekiami ir su kuriais tiekėjais galima bendradarbiauti, įvertinant produktų ir tiekėjų rizikos veiksnius.

Tiekėjų sertifikavimas

Supažindinus tiekėjus su Lacey įstatymu ir mūsų atitikties užtikrinimo programa, jų bus paprašyta gauti „Young Living“ Lacey įstatymo atitikties sertifikatą.

Rizikos įvertinimas

Kiekvienas tiekėjas ir augalinis produktas bus priskirtas atitinkamai rizikos grupei, nustatančiai aprobacijos, būtinos norint bendradarbiauti su „Young Living“ kompanija ar tiekti jai augalinius produktus, lygį (tai dalis sertifikavimo proceso). Tiekėjai ir augaliniai produktai vertinami nepriklausomai.

Auditas / stebėjimas

Atsižvelgdama į rizikos veiksnius, „Young Living“ parengė nuolatinio audito ir stebėjimo programą. Nauja Lacey įstatymo atitikties užtikrinimo programa skirta visiems tiekimo grandinei priklausantiems asmenims ir organizacijoms.


Ši aukso standartą nustatanti programa yra sektinas pavyzdys kitiems gamintojams. Ji patvirtina „Young Living“ įsipareigojimą būti eterinių aliejų judėjimo priešakyje, saugant pažeidžiamus kraštovaizdžius ir augalus.

Kviečiame susipažinti su mūsų produkcija – pajuskite skirtumą, kurį lemia aiškūs standartai.