Seed to Seal®


Aukščiausi standartai
Šaltiniai

Šaltiniai

Mokslas

Mokslas

Standartai

Standartai

Milijonai žmonių naudojasi grynų eterinių aliejų, natūraliu būdu išgautų iš augalų, privalumais. Mes esame įsipareigoję nustatyti aukščiausius standartus eterinių aliejų pramonėje ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Mūsų standartai – neginčytini. Jų laikydamiesi, savo klientams tiekiame griežtai kontroliuojamus įvairiapusiškus produktus. Mes didžiuojamės savo siūlomu plačiu eterinių aliejų ir jų įkvėptų augalinės kilmės produktų asortimentu. Tai patys gryniausi gamtos lobynai, gaunami taikant mūsų Seed to Seal programos standartus.
Young Living bendrovė laikosi aukštų kokybės kontrolės standartų, kad jos siūlomi produktai atitiktų griežtus reikalavimus. Seed to Seal – mūsų standartų rinkinys, parengtas siekiant, kad visi Young Living gryni eteriniai aliejai ir produktai, kuriuos naudoja jūsų šeima, leistų pajusti mūsų išteklių iš viso pasaulio, lyderystės rinkoje ir daugiau nei du dešimtmečius taikomų naujovių užtikrinamus privalumus. Rezultatas? Jums žinomas originalus galutinis produktas, kurį sukūrėme kruopščiai laikydamiesi trijų pagrindinių Seed to Seal principų, siejamų su šaltiniais, mokslu ir standartais.

Young Living organizacija, kaip eterinių aliejų judėjimo lyderė, rodo pavyzdį kitoms eterinių aliejų gamybos bendrovėms, skatindama tobulinti mūsų planetos apsaugos ir aukščiausių kokybės standartų užtikrinimo procesus.

Šaltiniai

Šaltiniai

Ne visi eteriniai aliejai kuriami vienodai. Young Living yra tvirtai nusistačiusi niekuomet nedaryti jokių kompromisų sintetinėms medžiagoms, teršalams ir pigiems užpildams, taip pat nenaudoti neetiškų gamybos būdų. Young Living tiekimo grandinės vadovė Lauren Walker atsakinga už produktų gavimą iš kruopščiai patikrintų organizacijos ir partnerių ūkių bei pagal Seed to Seal standartą sertifikuotų tiekėjų ir išsamius jų tyrimus. Jeigu išsamių bandymų rezultatai parodo, kad produktas neatitinka mūsų standartų, mes jo neperkame arba atsisakome produkto partijos.
Partnerystės Principai
Partnerystės Principai
Aliejus gauname iš mums priklausančių ūkių, taip pat iš partnerių ūkių ir pagal Seed to Seal standartą sertifikuotų tiekėjų. Tokiu būdu produktų tiekimas yra sąžiningas, galime atsižvelgti į vietos bendruomenes ir ekosistemas. Vienodai mąstančius tiekėjus tikriname ir renkamės pagal penkis principus: nusistovėję santykiai, Seed to Seal specifikacijos, įpareigojančios sutartys, griežti bandymai ir nuolatinis auditas. Sužinokite daugiau čia
Formulės ir Gamyba
Formulės ir Gamyba
Mūsų aukščiausios kokybės aliejai ir ingredientai nusipelno tokio paties lygio infrastruktūros ir formulių. Išplėstas platinimo centras Spanish Fork mieste (Jutos valstijoje) – tai itin modernus pastatas, kuriame naudojame geriausias gamybos praktikas, skirtas atlikti eterinių aliejų, ingredientų ir produktų bandymus, kurti ir gaminti naujoviškus gaminius, kuriuos mylite.
Trečiųjų Šalių Pagrindimas
Trečiųjų Šalių Pagrindimas
Mes bendradarbiaujame tik su patikimais partneriais. Tačiau, net ir pasitikėdami jais, mes samdome trečiųjų šalių ekspertus iš viso pasaulio, kad įsitikintume, jog laikomasi mūsų standartų. Taip mes galime užtikrinti, kad prastesnės kokybės ar neetišku būdu gautos medžiagos nepatektų į jūsų namus.
Šaltinių Standartas

Young Living Essential Oils šaltinių standartas padeda užtikrinti aukštą eterinių aliejų kokybę bei jų autentiškumą ir skatina taikyti atsakingus gamybos ir apdorojimo būdus visuose tiekimo grandinės etapuose.

Kurdama Young Living Essential Oils šaltinių standartą, Young Living bendradarbiauja su SCS Global bendrove, užimančia lyderės pozicijas aplinkosaugos ir tvarumo sertifikavimo, audito, testavimo bei standartų rengimo paslaugų rinkoje.

Tiekimo grandinė: Young Living Essential Oils šaltinių standartas taikomas visuose Young Living eterinių aliejų tiekimo grandinės etapuose, įskaitant ūkius, augalų rinkimo operacijas, apdorojimo centrus (pavyzdžiui, distiliavimo gamyklas), taip pat Young Living priklausančias patalpas. Jo turi laikytis Young Living priklausantys ūkiai, partnerių ūkiai ir pagal Seed to Seal standartą sertifikuoti tiekėjai.

Šaltinių standarto aprašymas: Young Living ir visi mūsų partneriai turi laikytis aukščiausių standartų tokiose srityse kaip:

• Autentifikacija

• Žemės ūkio praktika

• Derliaus nuėmimas ir rinkimas

• Ekstrahavimo ir distiliavimo praktika

• Testavimas

• Atsekamumas

• Laikymas ir pilstymas į buteliukus

Mokslas

Mokslas

Mokslas yra Young Living veiklos pagrindas. Mūsų kvalifikuoti moksliniai darbuotojai taiko pažangiausius metodus, kurie padeda ne tik kurti naujus produktus, bet ir užtikrinti visų mūsų produktų kokybę. Mūsų tyrimų ir plėtros bei kokybės kontrolės komandos, vadovaujamos vyriausiojo mokslo specialisto dr. Michael Buch, dirba moderniose laboratorijose, aprūpintose pačia pažangiausia moksline įranga.
Pažangiausi rinkoje tyrimai
Pažangiausi rinkoje tyrimai
Produktų kokybė prasideda laukuose ir įrodoma moderniose laboratorijose. Mūsų griežtą tyrimų ir plėtros bei kokybės kontrolės programą įgyvendina daugiau nei 50 aukštos kvalifikacijos profesionalių mokslininkų, kurie naudoja pažangius tyrimų metodus, padedančius užtikrinti išskirtinę mūsų produktų kokybę.
Trečiųjų Šalių Atlikti Bandymai
Trečiųjų Šalių Atlikti Bandymai
Produktai tiriami ne tik dviejose mūsų organizacijos laboratorijose. Young Living taip pat bendradarbiauja su daugybe geriausių pasaulyje nepriklausomų ir akredituotų laboratorijų, kuriose dirba pažangius produktų tyrimus atliekantys kvalifikuoti mokslininkai.
Pažangių Produktų Kūrimas
Pažangių Produktų Kūrimas
Mūsų tyrimų ir plėtros komanda padeda Young Living organizacijai kurti rinkoje pirmaujančius unikalius produktus, taikant pažangius mokslinius metodus. Ši komanda taip pat atlieka modernius tyrimus produktų formulei ir paskirčiai patvirtinti. Ypatingą dėmesį skirdama Young Living prioritetams – grynumui bei efektyvumui, tyrimų ir plėtros komanda nuolat kuria naujus tyrimų metodus produktų kokybei užtikrinti.
Griežtai Kontroliuojama Bekompromisė Kokybė

Kokybė prasideda ūkiuose ir įrodoma mūsų laboratorijose. Taikydami itin griežtus kokybės standartus, nepripažįstančius jokių nuolaidų, mes galime nustatyti gryniausius, autentiškiausius ir veiksmingiausius ingredientus.

Mūsų kokybės kontrolės komanda atlieka įvairius fizinius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus, kuriais nustatomi tikslūs mūsų eterinių aliejų komponentai ir ypatybės. Kokybės užtikrinimo etape kiekvienas tyrimas atliekamas kelis kartus. Tyrimai pradedami mūsų ūkiuose ir baigiami galutiniuose etapuose prieš pristatant produktus mūsų klientams.

Mūsų aukštos kvalifikacijos mokslininkai atlieka modernius tyrimus, iš kurių minėtini:

• Densitometrija

• Viskozimetrija

• Refraktometrija

• Poliarimetrija

• Indukciškai sujungtos plazmos masės spektrometrija (ICP-MS)

• Indukciškai sujungtos plazmos atomų optinės emisijos spektrometrija (ICP-OES)

• Dujų chromatografija (GC)

• Efektyvioji skysčių chromatografija (HPLC)

• Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopija

• Automatizuotas kiekybinis mikroorganizmų nustatymo testas

• Dezintegracija

• pH

• Mikroskopija

• Degumo testas

• Pliūpsnio temperatūros nustatymo testas

• Dujų chromatografijos ir masių spektometrija (GCMS)

• Chiralinė chromotografija

• Izotopų santykio masės spektometrija (IRMS)


Nors visus šiuos tyrimus gali atlikti mūsų laboratorijos, mes periodiškai papildomai kreipiamės ir į trečiųjų šalių laboratorijas. Visose šiose laboratorijose dirba kvalifikuoti ir gerai savo darbą išmanantys mokslininkai.
Standartai

Standartai

Mes turime atsakingai plėtoti savo veiklą: tausoti retus augalus, remti vietos bendruomenes ir visomis išgalėmis visuomet laikytis aplinkosaugos ir kitų teisės aktų. Teisės skyriaus vadovas ir reglamentų atitikties užtikrinimo direktorius Matthew French kontroliuoja Visuotinės atitikties užtikrinimo programos įgyvendinimą, kad Young Living galėtų tiekti grynus produktus, kuriuos vartodami neabejotumėte, jog jie sukurti siekiant didesnės gerovės.
Aukščiausi Standartai
Aukščiausi Standartai
Pigūs eteriniai aliejai dažnai yra sintetiniai, atskiesti arba pagaminti iš neetišku būdu gautų medžiagų. Todėl mes renkamės partnerius, kurie grynus eterinius aliejus ir ingredientus gamina etiškais ir teisėtais būdais. Ši praktika nustato aukščiausius tvarumo standartus.
Visuotinė Atitikties Užtikrinimo Programa
Visuotinė Atitikties Užtikrinimo Programa

Siekdami visą savo veiklą – nuo eterinių aliejų gavybos ir gamybos iki produktų rinkodaros bei pardavimo – plėtoti etiškais ir teisėtais būdais, mes parengėme visuotinę atitikties užtikrinimo programą, kurioje pateikiamos privalomosios nuostatos ir rekomendacijos. Toliau pateikiame sąrašą kai kurių šių nuostatų ir rekomendacijų, numatytų Visuotinėje atitikties užtikrinimo programoje:

• Young Living elgesio kodeksas

• Young Living darbuotojų atmintinė

• Young Living bendrieji principai ir procedūros

• Young Living kovos su korupcija politika

• Young Living aplinkosaugos reikalavimų atitikties politika

• Lacey Act atitikties užtikrinimo programa

• Young Living kelionių ir išlaidų politika

• Tiesioginio pradavimo įmonių asociacijos (DSA) etikos kodeksas

Ekologijos Lyderis Pramonėje
Ekologijos Lyderis Pramonėje
Mūsų pastangos neapsiriboja vien sąžininga tiekimo grandine. Young Living įsipareigojimas tvariam verslui apima išskirstų miškų atsodinimą, Young Living biuruose skatinamą perdirbimą ir visiškai naujo, LEED sertifikuoto centrinio biuro statybą Lehi mieste (Jutos valstijoje).
Lacey Act Atitikties Užtikrinimo Programa

Mūsų Lacey Act atitikties užtikrinimo programa yra ne tik visapusiška, bet ir pirmoji vyriausybės peržiūrėta bei patvirtinta programa eterinių aliejų rinkoje. Tai atitikties užtikrinimo programų aukso standartas. Mes didžiuojamės jį sukūrę ir įgiję pranašumą šioje srityje. Mes samdome geriausius pasaulyje teisės ekspertus, kad jie mus pakonsultuotų galiojančių įstatymų klausimais ir patartų, kaip juos tinkamai pritaikyti prie svarbiausių mūsų verslo poreikių.

Kuriant šią naują programą, ilgiau nei metus mūsų komanda glaudžiai bendradarbiavo su mūsų organizacijos ir partnerių ūkiais, pagal Seed to Seal standartą sertifikuotais tiekėjais ir vyriausybės atstovais.

Mes taip pat nuolat bendradarbiaujame su aplinkos apsaugos specialistais iš viso pasaulio, konsultuodamiesi dėl pažeidžiamų landšaftų ir augalų apsaugos.

Lacey Act atitikties užtikrinimo programą sudaro penki pagrindiniai žingsniai, kurių laikydamiesi galėsime užtikrinti, kad mūsų eteriniai aliejai, produktai ir partneriai atitiktų visus teisės aktus ir reglamentus tose jurisdikcijose, kuriose vykdome savo veiklą.

Penki programoje numatyti žingsniai:

Tiekėjų mokymas

Supažindinti visus tiekėjus su pagrindiniais Lacey Act reikalavimais.

Tiekėjų įvertinimas

Apibrėžti, kurie produktai turi būti tiekiami ir su kuriais tiekėjais galima bendradarbiauti, įvertinant produktų ir tiekėjų rizikos veiksnius.

Tiekėjų sertifikavimas

Supažindinus tiekėjus su Lacey Act ir mūsų atitikties užtikrinimo programa, jų bus paprašyta gauti Young Living Lacey Act atitikties sertifikatą.

Rizikos įvertinimas

Kiekvienas tiekėjas ir augalinis produktas bus priskirtas atitinkamai rizikos grupei, nustatančiai aprobacijos, būtinos norint bendradarbiauti su Young Living organizacija ar tiekti jai augalinius produktus, lygį (tai dalis sertifikavimo proceso). Tiekėjai ir augaliniai produktai vertinami nepriklausomai.

Auditas / stebėjimas

Atsižvelgdama į rizikos veiksnius, Young Living parengė nuolatinio audito ir stebėjimo programą. Nauja Lacey Act atitikties užtikrinimo programa skirta visiems tiekimo grandinei priklausantiems asmenims ir organizacijoms.


Ši aukso standartą nustatanti programa yra sektinas pavyzdys kitiems gamintojams. Ji patvirtina Young Living įsipareigojimą būti eterinių aliejų judėjimo priešakyje, saugant pažeidžiamus landšaftus ir augalus.

Kviečiame ištyrinėti mūsų produktus ir atrasti skirtumus, kuriuos lemia aiškūs standartai.