Cel-Lite Magic Massage Oil 236ml 按摩油

Cel-Lite Magic Massage Oil 236ml 按摩油
Cel-Lite MagicTM 按摩油利用纯植物油、维生素E和精油来柔爽和滋养皮肤。葡萄柚精油可以改善肤质,而杜松精油则有助于排毒和洁净。

如何使用精油

在想要紧致和爽肤的部位按摩。使用前请摇匀。

成分

葡萄柚、雪松、快乐鼠尾草、柏树、杜松
Cel-Lite Magic Massage Oil 236ml 按摩油
RM192
• 产品编号: 3035515