NingXia Red 宁夏红高级入门套装

混合了营养丰富的枸杞果泥、超级果汁和纯净精油的美味复方,为您的生命注入活力。此入门套装含有2瓶宁夏红枸杞原浆、1套NingXia Red宁夏红单包装,1 NingXia Red Nitro 和1套基本入门套装。

此套装含:

  • (1) NingXia Red 宁夏红枸杞原浆 - 2pk
  • (1) NingXia Red 宁夏红单包装 – 30 ct
  • (1) NingXia Nitro – 14ct
  • (1) 基本入门套装
  • 所有图像仅供参考。 入门套装内的所有组件可能更改,取决于产品库存。