Melaleuca Alternifolia 互生叶白千层

Melaleuca Alternifolia 互生叶白千层
Melaleuca Alternifolia,俗称茶树油,被高度视为具有广泛用途的一种精 油。这种精油拥有洁净功能,可用于肌肤护理。

如何使用精油

每日饮用2次,每次1 到2 fl. oz。

成分

M E L A L E U C A A LT E R N I F O L I A Melaleuca alternifolia
Melaleuca Alternifolia 互生叶白千层
15ml - RM155
• 产品编号: 3587515