Clary Sage 快乐鼠尾草

Clary Sage 快乐鼠尾草
Clary Sage拥有醇厚且温暖的草药香味,其令人振奋与放松的特质,使其成为有益于妇女的精油。

如何使用精油

释放;局部涂抹在脊椎、腹部或脚;或添加到洗澡水中。

成分

CLARY SAGE Salvia sclarea
Clary Sage 快乐鼠尾草
15ml - RM283
• 产品编号: 3521515