Thieves Household Cleaner

När svåra fläckar och problemområden hemma blir lätta att rengöra utan att du behöver använda skarpa kemikalier eller medel med slipeffekt, kommer du snabbt att inse vilket underverk Thieves Household Cleaner är. Visst kan bakterier vara farliga, men flera rengöringsmedel för professionell användning som finns på marknaden utgör ett ännu större hot mot hälsan. Thieves Household Cleaner är ett säkert allrengöringsmedel i koncentrerad form som inte innehåller skarpa kemikalier och som kan användas överallt i hemmet. Spä ut medlet i en sprejflaska eller en hink, eller använd det rent för extra stark verkan. Utspädningsproportionerna står på etiketten så att du enkelt hittar dem.
Seed to Seal® är vår uppsättning standarder som vi använder för att säkerställa att varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som du och din familj använder ger er fördelarna med våra globala resurser, vårt branschledarskap och mer än två decennier av innovativt utvecklingsarbete. Resultatet? Slutprodukter av högsta och renaste naturliga kvalitet som du som kund kan vara säker på har framställts med hjälp av omsorgsfullt odlade råvaror, noggrann testning och specificerade standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.
Användning

Användning

Rekommenderad utspädning anges på etiketten. Testa Thieves Household Cleaner på ett dolt område innan du rengör klädslar, tyger och mattor. Skaka flaskan före användning för maximal effekt.

Rekommenderas endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara på avstånd från stark värme och direkt solljus.
Ingredienser

Ingredienser

En egenutvecklad suspension av säkra tensider (ytspänningsagenser) och den eteriska oljeblandningen Thieves.