Sage - Salvia

Sage - Salvia
Salvia (Salvia officinalis) har en kryddig, örtig arom. Den är känd för sin stärkande inverkan på sinnena och kroppens vitala center, samt på ämnesomsättningen.* Den gynnar andningssystemet, fortplantningssystemet, nervsystemet och andra kroppsfunktioner.* Salvia kan hjälpa dig att handskas med förtvivlan och mental trötthet. Den har använts traditionellt i Europa för huden och för att rengöra och rena hemmet från negativ påverkan. Salvia har ett ungefärligt ORAC-värde på 148 468 (TE/L). TE/L uttrycks i motsvarande mikromol Trolox per liter.

Användning

Eventuell hudkänslighet. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare. Späd alltid före applicering på huden eller. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ingredienser

Salvia Eterisk olja
Sage - Salvia
15 ml - 393,09 kr
• Artikelnr 363208