Sage

Salvia (Salvia officinalis) har en kryddig, örtig arom. Den är känd för sin stärkande inverkan på sinnena och kroppens vitala center, samt på ämnesomsättningen.* Den gynnar andningssystemet, fortplantningssystemet, nervsystemet och andra kroppsfunktioner.* Salvia kan hjälpa dig att handskas med förtvivlan och mental trötthet. Den har använts traditionellt i Europa för huden och för att rengöra och rena hemmet från negativ påverkan. Salvia har ett ungefärligt ORAC-värde på 148 468 (TE/L). TE/L uttrycks i motsvarande mikromol Trolox per liter.
Seed to Seal® är vår uppsättning standarder som vi använder för att säkerställa att varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som du och din familj använder ger er fördelarna med våra globala resurser, vårt branschledarskap och mer än två decennier av innovativt utvecklingsarbete. Resultatet? Slutprodukter av högsta och renaste naturliga kvalitet som du som kund kan vara säker på har framställts med hjälp av omsorgsfullt odlade råvaror, noggrann testning och specificerade standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.
Användning

Användning

Eventuell hudkänslighet. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare. Späd alltid före applicering på huden eller. Förvaras oåtkomligt för barn.
Ingredienser

Ingredienser

Salvia Eterisk olja