Lemongrass

Citrongräs (Cymbopogon flexuosus) har en lätt, frisk citrusdoft med jordiga undertoner. Den har en uppfriskande och föryngrande doft, som dessutom stimulerar, balanserar och inspirerar den mentala skärpan. Oljan gynnar cirkulationssystemet och har ett ungefärligt ORAC-värde på 17 765. Forskning om de gynnsamma egenskaperna vid utvärtes användning av citrongräs har publicerats i Phytotherapy Research Journal.
Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Certifierad kosher av EarthKosher
Användning

Användning

För aromatisk eller utvärtes användning.

Eventuell hudkänslighet. Om du är gravid eller under läkarvård ska du först rådgöra med läkare. Späd alltid före applicering på huden. Förvaras oåtkomlig för barn. Använd ej i närheten av eld, öppen låga, värme eller gnistor.

Ingredienser

Ingredienser

Eterisk olja av citrongräs