Ledum

Bredbladig skvattram (Ledum groenlandicum) har en lång historia. Som te ger bredbladig skvattram en känsla av välbefinnande. Det anses även att den harmoniserar och balanserar kroppens dagliga behov. Olja av bredbladig skvattram tillverkas genom att blomställningarna som har höga halter av limonen ångdestilleras. När den används för doftspridning hjälper den till att minska missnöje, ilska och tvångstankar. Doften är medelstark med söta och örtiga toner.
Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Certifierad kosher av EarthKosher
Användning

Användning

För utvärtes bruk. Stryk på önskat område. Späd ut 5 droppar med 10 ml Young Living V-6™ om du har känslig hud.

 

Doftspridning: Använd i doftspridare upp till 30 minuter 3 gånger per dag.

 

Risk för hudkänslighet. Rådgör med läkare om du är gravid eller under läkarvård. Vi rekommenderar att oljan späds ut för utvärtes bruk. Späd före användning på känsliga områden såsom ansikte, hals, könsorgan etc. Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik att använda på spädbarn och mycket små barn.

Ingredienser

Ingredienser

Young Living eterisk olja av bredbladig skvattram (Ledum groenlandicum)