Kollektionen Europe 30 Oil

Oljekollektionen Europe 30 innehåller femton rena oljor och femton av Young Livings egna blandningar i en kollektion med ett ännu bredare användningsområde än tidigare som levereras i en snygg och tålig bärväska. De rena och kraftfulla 5 ml-oljorna i kollektionen ger dig många fantastiska möjligheter till högre fysiskt, psykiskt, andligt och emotionellt välbefinnande.

Följande rena eteriska oljor och blandningar (en flaska om 5 ml av varje) ingår i den eteriska oljekollektionen: 

Rena eteriska oljor: Lemon, Lavender, Peppermint, Orange, Wintergreen, Grapefruit, Cedarwood, Frankincense, Cypress, Thyme, Lemongrass, Clove, Melaleuca Alternifolia, Bergamot, Fennel.

Eteriska oljeblandningar: Purification, Valor II, Thieves®, Peace and Calming II, RC, Joy, Di-Gize, PanAway, Release, White Angelica, Raven, Highest Potential, Endoflex, Aroma Siez, Citrus Fresh.

Oljorna kan variera beroende på årstid och tillgänglighet.

Seed to Seal® är vår uppsättning standarder som vi använder för att säkerställa att varje ren eterisk olja och Young Living-produkt som du och din familj använder ger er fördelarna med våra globala resurser, vårt branschledarskap och mer än två decennier av innovativt utvecklingsarbete. Resultatet? Slutprodukter av högsta och renaste naturliga kvalitet som du som kund kan vara säker på har framställts med hjälp av omsorgsfullt odlade råvaror, noggrann testning och specificerade standarder – de tre pelarna i Seed to Seal.
Användning

Användning

De eteriska oljorna och blandningarna i den här kollektionen kan användas för doftspridning eller utvärtes på kroppen. Mer information finns på de enskilda produktetiketterna, inklusive hur du späder ut specifika oljor som kan irritera känslig hud.

Doftspridning: Använd i doftspridare upp till 30 minuter tre gånger per dag.

Varning:

Eventuell hudkänslighet.

Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk åkomma ska du rådgöra med läkare före användning.

Avbryt användningen om irritation uppstår.

Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Ingredienser

Ingredienser

Se produkternas etiketter.