Europe 30 Oil Collection

Oljekollektionen Europe 30 innehåller femton rena oljor och femton av Young Livings egna blandningar i en kollektion med ett ännu bredare användningsområde än tidigare som levereras i en snygg och tålig bärväska. De rena och kraftfulla 5 ml-oljorna i kollektionen ger dig många fantastiska möjligheter till högre fysiskt, psykiskt, andligt och emotionellt välbefinnande.

Följande rena eteriska oljor och blandningar (en flaska om 5 ml av varje) ingår i den eteriska oljekollektionen: 

Rena eteriska oljor: Lemon, Lavender, Peppermint, Orange, Wintergreen, Grapefruit, Cedarwood, Frankincense, Cypress, Thyme, Lemongrass, Clove, Melaleuca Alternifolia, Bergamot, Fennel.

Eteriska oljeblandningar: Purification, Valor II, Thieves®, Peace and Calming II, RC, Joy, Di-Gize, PanAway, Release, White Angelica, Raven, Highest Potential, Endoflex, Aroma Siez, Citrus Fresh.

Oljorna kan variera beroende på årstid och tillgänglighet.

Under 25 år har våra kvalitetsstandarder Seed to Seal varit både ett löfte till dig och en spegling av vårt ansvarstagande som förvaltare av jorden. Vi tror att du vill ha det bästa för dig själv och din familj; produkter som är rena, fria från skadliga syntetiska ingredienser och av allra högsta kvalitet. Våra egenutvecklade kvalitetsstandarder Seed to Seal är vårt löfte till dig, till jorden och till oss själva att Young Livings produkter alltid kommer att vara bäst på marknaden, både idag och för all framtid.

Seed to Seal och de tre pelarna inköp, vetenskap och kvalitetsstandarder finns med i alla steg i produktionsprocessen, både på våra gårdar och våra noggrant utvalda samarbetsgårdar. Seed to Seal omfattar vår strikta kvalitetstestning som säkerställer att du och din familj kan dra fördel av de renaste eteriska oljorna i världen. Seed to Seal finns i allt vi gör. Vi vet att du, och vi, inte nöjer oss med något annat än det allra bästa.
Användning

Användning

De eteriska oljorna och blandningarna i den här kollektionen kan användas för doftspridning eller utvärtes på kroppen. Mer information finns på de enskilda produktetiketterna, inklusive hur du späder ut specifika oljor som kan irritera känslig hud.

Doftspridning: Använd i doftspridare upp till 30 minuter tre gånger per dag.

Varning:

Eventuell hudkänslighet.

Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk åkomma ska du rådgöra med läkare före användning.

Avbryt användningen om irritation uppstår.

Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Ingredienser

Ingredienser

Se produkternas etiketter.