Kampanjen Event to Event

Att delta i Young Living-evenemang är ett av de bästa sätten att uppleva YL-livsstilen. Utbildning kostar alltid något och därför vill vi ge dig chansen att tjäna lite extrapengar!
Vi är glada att kunna ge dig chansen att få ersättning upp mot 150 € för att bekosta en del av utgifterna när du reser till eller deltar i ett Young Living-evenemang. Det här kommer hjälpa dig att få tillgång till utbildning och evenemang som kan göra att du snabbare utvecklar din YL-verksamhet och samtidigt träffar medlemmar från hela Europa.
Behörighet: Värva minst 9 nya distributörer med ett Premium-startkit under kampanjperioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid) för att få ersättningen på 150 €. Dessutom kan priset ackumuleras varje gång du värvar 9 personer med ett Premium-startkit!Om du till exempel värvar 18 distributörer mellan 1 januari 2020 och 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid) får du 300 € i ersättning. Om du värvar 27 personer får du 450 € och om du värvar 36 personer får du 600 € och så vidare!
Ersättningen kan endast användas för att delta i följande Young Living-evenemang 2020:

Företagets evenemang 2020

Besök sidan med särskilda evenemang på YoungLiving.com för senaste nytt om företagets evenemang.
Vi kommer att meddela vinnarna per e-post varje månad under kampanjperioden (runt den 20:e varje månad) med information om hur man får ersättningen.
För att få ersättningen måste du följa instruktionerna i mejlet och skicka alla rese- och evenemangsbiljetter samt informationen som behövs för att återbetala dig till europeanrecognition@youngliving.com.
När vi har mottagit och bekräftat all information kommer vi att återbetala dig senast 2 veckor efter att du har deltagit i evenemanget. Mer information finns i våra vanliga frågor och svar nedan.

Frågor och svar för distributörer

När är kvalifikationsperioden för den här kampanjen?
Kampanjen börjar 1 januari 2020 kl. 01.01 svensk tid och avslutas 1 april 2020 kl. 00.59 svensk tid.
Vad behövs för att kvalificera i kampanjen?
Värva minst 9 nya medlemmar med ett Premium-startkit under kvalifikationsperioden mellan 1 januari 2020 och 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid).
Vem kan delta i kampanjen??
Alla distributörer som har skrivit på distributörsavtalet med Young Living Europe B.V. kan delta i kampanjen.
Jag är bosatt i Europa men de flesta i min organisation bor utanför Europa. Om jag värvar någon som bor utanför Europa, räknas den personen med i kampanjen?
Den nya personen som du värvar måste vara bosatt i Europa eller Ryssland och måste ha skrivit på distributörsavtalet med Young Living Europe B.V. Personerna du värvar som bor utanför Europa och Ryssland kommer inte att räknas med i kampanjen.
Vad måste jag göra för att kvalificera i kampanjen?
Du måste värva minst 9 nya distributörer under kvalifikationsperioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid). Priset kan ackumuleras!
Kvalifikationsperiod 2020:
Januari
Februari
Mars
Jag har värvat fler än 9 nya distributörer med ett Premium-startkit, kan jag kvalificera mer än en gång?
Ja, det kan du! Ersättningen ackumuleras varje gång du värvar 9 nya distributörer med ett Premium-startkit. Om du till exempel värvar 18 distributörer mellan 1 januari 2020 och 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid) får du 300 € i ersättning. Om du värvar 27 personer får du 450 € och om du värvar 36 personer får du 600 € och så vidare!
Måste den nya distributören registrera sig med ett Premium-startkit eller kan hen köpa ett under kampanjperioden?
Om en person värvas och köper ett Premium-startkit under kvalifikationsperioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid) så räknas det. Om den nya distributören värvas under kvalifikationsperioden (till exempel i januari 2020) och sedan köper ett Premium-startkit senare (till exempel 1 mars 2020) kommer poängen att räknas. Det gäller att Premium-startkittet köps senast kl. 00.59 svensk tid 1 april 2020.
Om du värvar en ny distributör under kvalifikationsperioden men hen inte köper ett Premium-startkit förrän efter kvalifikationsperioden (till exempel senare i april 2020) kommer det inte att räknas.
Får jag fortfarande poäng om distributören skickar tillbaka sitt Premium-startkit?
Nej, du får inte poäng om distributören skickar tillbaka sitt Premium-startkit.
Hur kan jag följa min utveckling i kampanjen?
Vi kommer att lägga ut uppdateringar varje vecka på Thrive! Europe, vår Facebooksida.
Hur vet jag om jag har kvalificerat till ersättningen?
Du kommer att meddelas per e-post från europeanrecognition@youngliving.comrunt måndagen 20 april 2020 med instruktioner för hur du får ersättningen.
Vänligen observera att vi endast kan återbetala dig efter att du har deltagit i evenemanget. Det tar upp till två veckor från att vi har mottagit och bekräftat alla kvitton. I den beräkningen ingår eventuella förseningar på grund av att det är en internationell överföring.
Jag kunde inte använda biljetten till ett evenemang 2020. Kan jag utnyttja den senare?
Ersättningen måste användas till evenemang 2020.
Om du inte kunde delta i ett evenemang av personliga skäl och du har bevis som stödjer detta, vänligen kontakta oss på europeanrecognition@youngliving.com.
Kan jag överföra min biljett till någon annan?
Det är inte möjligt att överföra biljetten.
Jag kvalificerade till ersättningen men har ett gemensamt konto. Får vi båda ersättningen om vi deltar i ett evenemang?
Ersättningen gäller inte två gånger. Ersättningen ges till själva kontot och det är sedan upp till er vem som använder den eller hur den delas upp.
Kan jag få kontanter eller PV i stället?
Ersättningen kan inte lösas in mot kontanter. I de sällsynta fall då du inte kan motta en banköverföring kan du få kredit på ditt YL-konto.
När måste jag senast använda ersättningen?
Du måste utnyttja den senast 31 december 2020. Se till att du har skickat in alla kvitton senast det datumet så att du inte går miste om ditt pris. Vi kommer att skicka ut ett påminnelsemejl mot slutet av året om du inte har använt ersättningen ännu.

Event To Event incentive appendix

Klicka här för att se en lista med de Premium-startkit som är giltiga i kampanjen.

Regler och villkor

1. Kampanjen anordnas av Young Living Europe B.V (”arrangören”).
2. Kampanjen är öppen för medborgare eller personer som är permanent bosatta i Europa eller Ryssland som är minst 18 år gamla och som har godkänt Young Living Europe B.V:s distributörsavtal.
3. Genom att delta i kampanjen samtycker deltagarna till arrangörens regler och arrangörens beslut i en dispyt är slutgiltigt och bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, justera, skjuta upp, upphäva eller avbryta kampanjen eller andra gåvor inom kampanjen med omedelbar verkan och av vilken anledning som helst som arrangören finner nödvändig.
4. Kampanjens kvalifikationsperiod börjar 1 januari 2020 kl. 01.01 svensk tid och avslutas 1 april 2020 kl. 00.59 svensk tid.
5. Behörighet: Kampanjen är öppen för aktiva distributörer som är bosatta i Europa eller Ryssland och som har godkänt Young Living Europe B.V:s distributörsavtal.
6. Deltagarna belönas enligt tabellen nedan och enligt kvalifikationskriterierna: Värva 9 nya distributörer med ett Premium-startkit under kampanjperioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020 (natten till 1 april svensk tid) och få ersättning på 150 €. Priset kan ackumuleras. Vi återbetalar dig två veckor efter att du har skickat in kvitton på att du har deltagit i ett Young Living-evenemang. Skicka dina evenemangsbiljetter och kvitton till europeanrecognition@youngliving.com senast 31 december 2020 för att få ersättningen.
7. Priset kan inte överlåtas eller lösas in mot kontanter eller PV.
8. Deltagarnas resultat kommer att kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller reglerna enligt Young Livings principer och rutiner samt distributörsavtalet. Otillåtet agerande gör deltagandet ogiltigt och räknas inte med i kampanjen, samt kan leda till andra disciplinåtgärder.
9. Arrangören tar inget ansvar för eventuella anspråk, förluster eller andra direkta eller indirekta förluster till följd av priset. Mottagaren måste deklarera priset i skattesyfte.
10. Arrangören kan kräva att prismottagarna identifieras, fotograferas och publiceras i tryck eller på sociala medier när de mottar priset eller efteråt. Arrangören kan använda de uppladdade bilderna i sin helhet eller delar av dessa i marknadsföring, reklam och liknande på vilken hemsida som helst och för vilken anledning och lagligt syfte som helst.
11. Alla frågor om priset kan riktas till europeanrecognition@youngliving.com