Elite Express

FAQ
F. Hur fungerar Elite Express med Young Livings vanliga incitamentsprogram?
S. Elite Express är ett frivilligt program som ger högpresterande ledare ytterligare stimulans att bygga upp en verksamhet. Det är inte ett krav att vara med och vi förväntar oss inte att du deltar. Alla medlemmar som uppnår en rang utanför tidsperioderna för Elite Express kommer fortfarande att gratuleras och få erkännande via vårt traditionella incitamentsprogram. Den enda skillnaden är att du inte får de speciella Elite Express-belöningarna.
F. Finns det några negativa konsekvenser om jag inte deltar?
S. Nej. Deltagande i Elite Express är ett extra incitament, det är inte ett krav för att dra nytta av Young Livings kompensationsplan.
F. När börjar kvalifiKATIONSperioden?
S. Kvalifikationsperioden börjar månaden efter det att du för första gången når en kvalificerande rang på en viss belöningsnivå. Kvalifikationsperioden för Executive inom 2 (E2) börjar till exempel månaden efter det att du når Senior Star för första gången. Om du uppnår Senior Star i januari börjar kvalifikationsperioden för E2 i februari och du måste uppnå Executive före slutet på mars.
F. Vem kan delta i programmet?
S. Alla medlemmar från Senior Star till Platinum kan delta i programmet.
F. Kan jag fortfarande kvalificera för det ursprungliga Elite Express-programmet?
S. Medlemmar som uppnått Star, Senior Star, Silver eller Gold före den 31 mars 2018 kan delta i det ursprungliga Elite Express-programmet för nästa rang. Medlemmarna får belöningarna för den ursprungliga tidsplanen för nästa rang om alla kvalifikationer uppfylls.
En medlem som till exempel uppnått Star eller Senior Star före den 31 mars 2018 kan delta i det ursprungliga Executive inom 3-programmet och få tillhörande belöningar. Därefter gäller reglerna för det nya Elite Express-programmet för alla efterföljande rangökningar.
F. När får jag min belöning för att jag kvalificerat?
S. Express Reward-poäng och Essential Reward-poäng delas ut cirka 5–6 dagar från provisionsdatumet efter det att vi bekräftat att du har kvalificerat. Vi bekräftar det runt den 20:e i den efterföljande månaden.
F. Måste jag behålla min tidigare kvalificerande rang under kvalifiKATIONSperioden som i det föregående Elite Express-programmet?
S. Ja. För att kvalificera för belöningen på varje nivå i Elite Express måste du bevara din tidigare rang.
F. Vad händer om jag sjunker i rang under en månad av kvalifiKATIONSperioden?
S. Du måste bevara din tidigare rang på varje nivå under alla månader av kvalifikationsperioden. Om du sjunker i rang under kvalifikationsperioden är du inte längre berättigad till belöningen för den Elite Express-nivån. Du kan fortfarande få andra belöningar. Om du till exempel inte kvalificerar för Silver inom 4 kan du fortfarande delta i och kvalificera för Gold inom 8, Platinum inom 8 och Diamond inom 8.
F. Måste jag betala skatt på belöningarna?
S. Ja. Värdet av belöningarna inkluderas i inkomstuppgifterna från Young Living för det år belöningarna tas emot. Alla produktbelöningar värderas till grossistvärdet och andra belöningar värderas till inköpspriset som Young Living betalar.
F. Vad händer om jag redan har Platinum-rang eller högre?
S. Om du har varit Platinum i mer än åtta månader eller har en högre rang är du inte berättigad att delta i Elite Express. Men om du uppmuntrar andra i ditt team att delta i programmet kan det inverka positivt på teamets tillväxt och din organisations framgång.
F. Är belöningarna desamma på alla öppna, globala marknader?
S. Produktbelöningarna är desamma på alla öppna, globala marknader.
F. Vad är Express Reward-poäng?
S. Du kan tjäna Express Reward-poäng på alla nivåer i Elite Express-programmet. Du kan lösa in dina poäng mot olika produkter på Young Livings Rewards-webbplats. Express Reward-poäng går ut 36 månader efter det att en medlem fått sina första poäng.
F. Vad är Young Living Rewards-webbplatsen?
Young Living Reward-webbplatsen är en tredjepartswebbplats där medlemmar kan lösa in poäng mot olika produkter. Varorna är bland annat elektronik, artiklar för hemmet, mode, presentkort med mera. Webbplatsen visas på det virtuella kontoret när en medlem kvalificerat för en Elite Express-rang.