Elite Express

Snabba på din ledarskapsresa med Elite Express!

Elite Express belönar högpresterande ledare som uppnår Executive-, Silver-, Gold-, Platinum- och Diamond-rang inom särskilda tidsramar med värdefulla produkter och exklusiva produktpaket.
Dessutom finns det en bonusplan för dem som går från Senior Star till Diamond på 30 månader eller mindre! Elite Express delar ut följande priser:
Express Reward-poäng
Essential Rewards
Kort sagt: Det här programmet ger stora belöningar för hårt arbete. Det här är det bästa sättet för dig som medlem att snabbare nå dina drömmar och utvecklas som ledare!
Mer information om hur du når varje rankningsnivå finns i vår Kompensationsplan.
Så här fungerar det:
Det finns sex spår och det första spåret börjar den månad som du når Senior Star för första gången. För att kvalificera måste du behålla rangen du hade innan du kvalificerade under hela kvalifikationsperioden för det spåret och uppnå nästa kvalificerande rang innan den sista dagen av kvalifikationsperioden. Kvalifikationsperioden för varje belöning börjar den 1:a dagen i varje månad efter det att du uppnår den kvalificerande rangen för första gången.
Executive inom 2 (E2)
Förkvalificerande rang: Senior Star
Kvalifikationsperiod: Två kalendermånader från det att du först kvalificerar som Senior Star
Bevarande: Behåll Senior Star-rangen under de två kvalificerande månaderna
Kvalificerande rang: Nå Executive eller högre inom två månader från det att du först når Senior Star
Belöning: 2 000 Express Reward-poäng och 100 Essential Reward-poäng
Silver inom 4 (S4)
Förkvalificerande rang: Executive
Kvalifikationsperiod: Fyra kalendermånader från det att du först kvalificerar som Executive
Bevarande: Behåll Executive-rangen under de fyra kvalificerande månaderna
Kvalificerande rang: Nå Silver eller högre inom fyra månader från det att du först når Executive
Belöning: 4 000 Express Reward-poäng och 200 Essential Reward-poäng
Gold inom 8 (G8)
Förkvalificerande rang: Silver
Kvalifikationsperiod: Åtta kalendermånader från det att du först kvalificerar som Silver
Bevarande: Behåll Silver-rangen under de åtta kvalificerande månaderna
Kvalificerande rang: Nå Gold eller högre inom åtta månader från det att du först når Silver
Belöning: 10 000 Express Reward-poäng och 300 Essential Reward-poäng
Platinum inom 8 (P8)
Förkvalificerande rang: Gold
Kvalifikationsperiod: Åtta kalendermånader från det att du först kvalificerar som Gold
Bevarande: Behåll Gold-rangen under de åtta kvalificerande månaderna
Kvalificerande rang: Nå Platinum eller högre inom åtta månader från det att du först når Gold
Belöning: 16 000 Express Reward-poäng och 800 Essential Reward-poäng
Diamond inom 8 (D8)
Förkvalificerande rang: Platinum
Kvalifikationsperiod: Åtta kalendermånader från det att du först kvalificerar som Platinum
Bevarande: Behåll Platinum-rangen under de åtta kvalificerande månaderna
Kvalificerande rang: Nå Diamond eller högre inom åtta månader från det att du först når Platinum
Belöning: 20 000 Express Reward-poäng
BONUS: Elite inom 30 (E30)
Förkvalificerande rang: Senior Star
Kvalifikationsperiod: Trettio månader från det att du först kvalificerar som Senior Star
Bevarande: Du måste kvalificera för alla fem belöningsvägar inom 30 månader
Kvalificerande rang: Nå Diamond eller högre inom trettio månader från det att du först når Senior Star
Belöning: 20 000 Express Reward-poäng
Elite Express-programmet är ett frivilligt men givande komplement till vårt belöningsprogram. Vi är glada att se att våra fantastiska medlemmar utnyttjar denna unika möjlighet för att snabbt bli ledare!
Klicka här för att läsa de officiella reglerna.
Klicka här för att komma till vanliga frågor och svar.
Klicka här för att ladda ner ett flygblad.
Klicka här för att komma till reglerna för gamla Elite Express
Klicka här för att komma till Essential Rewards.
*Ungefärligt värde; faktiskt värde kan variera beroende på region.