Elite Express

Programregler:

Young Living (Europe) Ltd, med säte på Third Floor, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, Storbritannien (”Young Living”) startar programmet ELITE EXPRESS 21 mars 2016, MT (”programmets startdatum”). Distributörer som når Star-rang kan delta i ELITE EXPRESS-programmet. ELITE EXPRESS-programmet består av fyra belöningsvägar och en bonusväg som uppmuntrar distributörer att uppnå och bevara ledarrang inom ramen för Young Livings kompensationsplan så som det anges i planen. Distributörer som går från en lägre kvalificerande rang till en angiven ledarrang inom en viss tid får belöningar och erkännanden.

ELITE EXPRESS-programmet är ytterligare en incitamentsåtgärd för att motivera och belöna högpresterande distributörer. Trots att alla distributörer uppmuntras att delta är det viktigt att komma ihåg att programmet inte är avsett att ersätta andra kvalifikationer och incitamentsprogram som Young Livings distributörer erbjuds, vilket inkluderar den kompensation och de bonusar som erbjuds enligt Young Livings kompensationsplan. ELITE EXPRESS-programmet kommer från och med startdatumet att ersätta programmet Si6 som är aktivt före startdatumet. Distributörer som kvalificerar sig för Executive-rang före 29 februari 2016 kan fortfarande delta inom Si6-programmet på Silver-vägen i ELITE EXPRESS-programmet så som anges nedan.Inget köp eller någon form av betalning krävs för att delta, annat än de köp som krävs för att bevara eller öka i rang.

Programregler:
1. En deltagande distributör måste uppnå en förkvalificerande rang för varje belöningsväg (beskrivs nedan) för att starta en kvalifikationsperiod.
2. Distributören måste behålla den förkvalificerande rangen under hela kvalifikationsperioden.
3. Distributören måste uppnå den förkvalificerande rangen för varje belöningsväg under kvalifikationsperioden som anges för varje belöning.
4. Kvalifikationsperioden för varje belöningsväg börjar den 1:a i varje månad efter det att distributören uppnår den förkvalificerande rangen för första gången.
Kvalificeringskrav:
ELITE EXPRESS-programmet är öppet för alla Young Living-distributörer (”distributörer”) som är aktiva, har nått Star-rang, har gott anseende, är minst 18 år och har primär faktureringsadress i Europa. Distributörer i länder utanför EU kan inte delta i programmet. Gäller inte där det är förbjudet. Aktiva distributörer är distributörer som har handlat för minst 50 PV under de senaste 12 månaderna och undertecknat Young Livings distributörsavtal. Distributörer med gott anseende är distributörer som uppfyller alla villkor i Young Livings distributörsavtal samt principer och rutiner.
Kvalifikationer och krav för programmet:
Följande belönings- och bonusvägar erbjuds inom ELITE EXPRESS-programmet:
Ei3: Denna belöning erbjuds om du uppnår Executive-rang inom 3 månader efter det att du har nått Star-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Star
2. Kvalifikationsperiod: 3 månader från det att du kvalificerar som Star för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Star- eller Sr. Star-rang under de kvalificerande månaderna
Si6: Denna belöning erbjuds om du uppnår Silver-rang inom 6 månader efter det att du har nått Executive-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Executive
2. Kvalifikationsperiod: 6 månader från det att du kvalificerar som Executive för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Executive-rang under de kvalificerande månaderna
Pi5: Denna belöning erbjuds om du uppnår Platinum-rang inom 5 månader efter det att du har nått Gold-rang för första gången.
1. Förkvalificerande rang: Gold
2. Kvalifikationsperiod: 5 månader från det att du kvalificerar som Gold för första gången
3. Underhållskrav: Behåll Gold-rang under de kvalificerande månaderna
BONUS Elite 20: Den här bonusvägen och belöningen erbjuds om du slutför de fyra belöningsvägarna (Ei3, Si6, Gi6 och Pi5) på 20 månader.
1. Förkvalificerande rang: Star
2. Kvalifikationsperiod: 20 månader från det att du kvalificerar som Star för första gången
3. Underhåll: Måste kvalificera för alla de fyra belöningsvägarna (Ei3, Si6, Gi6 och Pi5) för att kvalificera
Distributörer som deltar i det gamla Si6-programmet (Silver in 6):
En distributör som arbetar på Si6 och som når Executive för första gången före 29 februari 2016 kan fortfarande delta i det existerande Si6-programmet och kvalificera för Premier Aroma-kollektionen på Silver-nivå.
Belöningar och erkännanden:
Tabellen nedan visar belöningarna för de olika belönings- och bonusvägarna inom ELITE EXPRESS-programmet:
NivåBelöning
Ei3

Seed to Seal® Collection

En Från frö till förseglingskollektion (en Aria-doftspridare med ultraljud, ett gårdspaket med eteriska oljor som inkluderar en 5 ml pepparmyntsolja, en 5 ml eterisk olja av blågran från Idaho, en 5 ml eterisk ylang ylang-olja och en väska för de eteriska oljorna).

En röd padfolio

Totalt ungefärligt värde i detaljhandeln (”ARV”) för belöningen: 424,00 USD
Si6

30 OIL COLLECTION

En kollektion med 30 oljor (inkluderar 15 ml flaskor av frankincense, pepparmynta, lavendel, PanAway, citron, apelsin, cypress, DiGize, balsamgran, grapefrukt, oregano, timjan, tea tree, Aroma Siez, mejram, ylang ylang, basilika, Purification, Sacred Frankincense, vintergröna, citrongräs och cederträ; två 15 ml flaskor av Citrus Fresh, Joy, Thieves och copaiba samt tillhörande väska).

En Fitbit Charge HR

Total ARV: 1 650,00 USD

Gi6

THIEVES COMPLETE SET

NingXia Red för ett år – 24 stycken 750 ml flaskor av NingXia Red

En komplett Thieves-uppsättning (inkluderar 2 Thieves Laundry Soap, 2 Thieves Foaming Hand Soap 3-pack, 2 Thieves Foaming Hand Soap, refill 946 ml, 2 Thieves Household Cleaner 1892 ml och 2 Thieves eterisk oljeblandning 15 ml).

En Gold iPad Mini 64 GB

En Padfolio-insats

Total ARV: 1 850,00 USD
Pi5PREMIER AROMA COLLECTION

En Premier Aroma-kollektion (inkluderar en 5 ml flaska av 120 olika eteriska oljor i en Premium-displayväska).

DIFFUSER COLLECTION

En doftspridarkollektion (inkluderar en AromaLux-doftspridare, en Dewdrop-doftspridare, en USB-doftspridare – vit, en Rainstone-doftspridare och en Dino Land-doftspridare med ultraljud)

En Tumi-portfölj eller annan märkesväska

Total ARV: 4 265,00 USD
Bonus Elite20

1 000 Essential Rewards-poäng

1 betald registrering för följande års stora internationella Young Living-konvent

Total ARV: 1 300,00 USD
Avbokning och återbetalning; Force Majeure:
En distributör som kvalificerar för en belöning och sedan försöker avbeställa den får inte någon återbetalning för beställningen. Young Living ansvarar inte för leveranser som förhindras eller fördröjs på grund av följande: slut på lager, strejk, demonstration, bojkott, eldsvåda, översvämning, olycka, krig (förklarat eller inte), revolution, revolt, uppror, force majeure, regeringsåtgärder (inklusive och utan begränsning organ och myndigheter i USA), samhällsfientliga åtgärder, brist eller ransonering på bensin, annat bränsle eller andra nödvändiga produkter, oförmögenhet att införskaffa material eller arbetskraft eller andra anledningar som rimligen ligger utanför Young Livings kontroll.
Licens:
Genom att delta i ELITE EXPRESS-programmet och acceptera en belöning samtycker distributören till att Young Living kan använda hans eller hennes namn, adress (stad och stat/provins), röst och uttalanden som rör ELITE EXPRESS-programmet och Young Living samt fotografier eller andra avbilder, utan ytterligare ersättning, meddelande eller tillstånd i reklam eller marknadsföring som Young Living eller relaterade enheter använder i medier utan territoriella begränsningar eller tidsbegränsningar, utom när detta är förbjudet enligt lag.
Ansvarsbegränsning:

Young Living ansvarar inte för eventuella skillnader och vinnarna får inte skillnaden, om någon, mellan det verkliga värdet av en belöning vid tidpunkten den delas ut och ARV som anges i dessa officiella regler eller annat kampanjrelaterat material. Young Living och dess partners, dotterbolag och moderbolag är inte ansvariga för eventuella felaktigheter i uppgifter som kan användas i ELITE EXPRESS-programmet; för tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid bearbetning av beställningar, inklusive uppgifter som angetts av distributörerna; eventuella kommunikationsproblem såsom tekniska fel relaterade till datorer, telefoner, kablar och otillgängliga nätverks- eller serveranslutningar; relaterade tekniska fel eller andra brister i maskinvara, programvara eller virus; eller ofullständiga, sena eller felskickade beställningar. Om rättvist och korrekt genomförande av ELITE EXPRESS-programmet påverkas av datorvirus eller liknande tekniska problem som inverkar på rättvisan, säkerheten och administrationen av ELITE EXPRESS-programmet kan Young Living efter eget gottfinnande avsluta, ändra eller modifiera kampanjen eller delar därav. Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara beställningar från distributörer som Young Living anser har försökt att manipulera eller påverka administrationen, säkerheten, rättvisan eller det korrekta genomförandet av ELITE EXPRESS-programmet, deltagare som beter sig på ett icke-sportsmannamässigt sätt och deltagare som har för avsikt att hota eller trakassera någon person.

Genom att delta i ELITE EXPRESS-programmet frånsäger sig distributörerna alla rättigheter att göra anspråk på skadestånd i avskräckande syfte, anspråk på avsiktliga och efterföljande skador, advokatkostnader och andra skador annat än verkliga kostnader eller förluster som kan uppstå i samband med deltagande i ELITE EXPRESS-programmet eller accepterande, mottagande eller användning av en belöning.

Alla föremål för talan som uppstår på grund av eller i samband med ELITE EXPRESS-programmet eller en utdelad belöning kommer att behandlas individuellt, utan tillgång till någon form av grupptalan. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av skadestånd eller möjligheten att kräva skadestånd genom en grupptalan, så vissa av dessa begränsningar kanske inte gäller dig.

Övriga regler och föreskrifter:

Alla som tar emot en belöning ansvarar för eventuella skatter i samband med belöningen oavsett om belöningen används eller inte och oavsett om personen tar emot belöningen när den presenteras. När tillämpligt, anges belöningens marknadsvärde på den tillämpliga skatteblanketten. Om delar av en belöning ändras på grund av anledningar utanför Young Livings kontroll eller om en belöning eller delar av den av någon anledning inte är tillgängliga, ansvarar Young Living inte för sådana ändringar och Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ersätta en belöning med något annat av motsvarande eller högre värde. En belöning kan inte överföras till tredje part. Belöningar kan inte bytas mot kontanter. Genom att acceptera en belöning godkänner mottagaren att Young Living inte kan hållas ansvariga för några personskador, skador eller förluster av något slag till följd av eller i samband med utdelning, mottagande, innehav eller användning av belöningen eller några aspekter eller delar därav.

Young Living ansvarar inte för eventuella skillnader mellan belöningens verkliga värde när den presenteras och den ARV som anges i dessa officiella regler, programrelaterad korrespondens eller annat material. Mottagaren ansvarar för alla eventuella federala, statliga och lokala skatter (inklusive inkomst- och källskatt) samt andra kostnader och utgifter i samband med mottagandet och användandet av belöningen oavsett om belöningen används helt eller delvis. Young Living ansvarar under inga omständigheter för att betala ut en högre belöning än den som anges i detta dokument.

Genom att delta i ELITE EXPRESS-programmet bekräftar du att (i) du kommer att följa reglerna för ELITE EXPRESS-programmet, inklusive alla kvalificeringskrav; (ii) att alla uppgifter som du tillhandahåller i samband med ELITE EXPRESS-programmet är sanna och korrekta; samt att du (iii) samtycker till att följa Young Livings beslut som är bindande i alla frågor som gäller ELITE EXPRESS-programmet. Distributörer som inte följer dessa regler för ELITE EXPRESS-programmet samt Young Livings principer och rutiner diskvalificeras.

Young Living förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta, ändra eller annullera ELITE EXPRESS-programmet när som helst, med eller utan förvarning och oavsett anledning, eller utan anledning, inklusive om bedrägeri, tekniska fel, virus, buggar, fel i programmering eller några andra faktorer äventyrar administrationen, säkerheten eller integriteten av ELITE EXPRESS-programmet.

Detta belöningsprogram lyder under alla tillämpliga federala, statliga, regionala och kommunala lagar i alla europeiska länder. Alla frågor som rör giltighet, tolkning och verkställighet av dessa programkriterier, eller rättigheter och skyldigheter för deltagaren och Young Living i samband med belöningsprogrammet, skall regleras av och tolkas i enlighet med materiell rätt i alla europeiska länder, utan hänsyn till lagkonflikter. Alla kvalificerade programdeltagare samtycker till jurisdiktion och plats för lagprinciper i respektive land.

I händelse av en konflikt mellan någon del av dessa programkriterier och programinformation som finns i annat programmaterial (inklusive, utan begränsning, försäljningsställen och reklam online eller i tryck), ska programinformationen som anges i dessa programkriterier gälla.

I händelse av konflikter mellan uppgifterna för ELITE EXPRESS-programmet i dessa regler och uppgifter om ELITE EXPRESS-programmet i annat material (inklusive, men inte begränsat till, POS-material, online-material och tryckta annonser) gäller de regler som anges i detta dokument om ELITE EXPRESS-programmet.

Om något villkor i dessa ELITE EXPRESS-regler inte kan genomdrivas så påverkar det inte de övriga villkoren. I händelse av att ett villkor anses ogiltigt, inte kan genomdrivas eller är olagligt kommer återstående villkor i dessa officiella regler för ELITE EXPRESS-programmet att fortsätta att gälla och de ska tolkas som om det ogiltiga eller olagliga villkoret inte existerade.