Elite Express

Elite Express FAQ
F. Ersätter Elite Express Young Livings belöningsprogram?
A. Nej. Syftet med programmet Elite Express (EE) är att erbjuda ytterligare incitament till högpresterande distributörer, och det är helt frivilligt. Distributörer som bygger upp en organisation behöver inte, och förväntas inte, delta i programmet. Distributörer som når dessa avancerade rankningsnivåer utanför de kvalificerande tidsramarna för EE gratuleras och belönas på samma sätt som tidigare. Den enda skillnaden är att de inte får de ytterligare belöningar som erbjuds som del av EE-programmet.
F. Finns det några nackdelar med att inte delta i Elite Express?
A. Nej. Elite Express är ett extra belöningsprogram och du behöver inte vara med i det för att få alla fördelar av Young Livings kompensationsplan.
F. När börjar min kvalificeringsperiod?
S. Kvalificeringsperioden(-erna) börjar månaden efter första gången man har nått en förkvalificerande rankningsnivå för en viss belöningsnivå. Exempel: Kvalificeringsperioden för Executive in 3 (Ei3) börjar månaden efter första gången en medlem uppnår rangen Star. Silver in 6 (Si6) börjar månaden efter första gången en medlem uppnår rangen Executive, osv.
F. Vem kan delta i programmet?
A. Elite Express-programmet erbjuder extra belöningar till alla distributörer med rankningsnivån Star upp till Platinum. Medlemmar som för närvarande har rankningsnivån Silver eller lägre vid programmets start den 1 mars 2016 har möjlighet att få en belöning på en av de tillgängliga belöningsnivåerna: Ei3, Si6, Gi6 eller Pi5. Exempel: Distributörer som för närvarande har rankningsnivån Silver har fortfarande möjlighet att få Pi5-belöningen när de når den förkvalificerande rankningsnivån Gold för första gången.
F. När får jag belöningen för min kvalificering?
S. Belöningarna för varje nivå i Elite Express skickas ut cirka 30 dagar från det datum som belöningskvalificeringen bekräftas. Bekräftelse sker runt den 10:e i månaden efter kvalificeringen.
F. Måste jag behålla min förkvalificerande rankningsnivå under hela kvalificeringsperioden, på samma sätt som med det tidigare Si6-programmet?
A. Ja. För att kvalificera sig för belöningen på varje belöningsnivå Elite Express måste deltagande distributörer behålla sin förkvalificerande rankningsnivå. Exempel: Distributörer som uppnår Silver för första gången måste behålla Silver-nivån under alla sex månaderna av kvalificeringsperioden för Gi6.
F. Vad händer om jag inte behåller min rankningsnivå under en månad av kvalificeringsperioden?
S. Du måste behålla den förkvalificerande rankningsnivån för varje belöningsnivå under varje månad av kvalificeringsperioden. Om den deltagande distributören inte behåller den förkvalificerande rankningsnivån under en viss månad under kvalificeringsperioden är denna distributör inte längre berättigad till belöningen för detta belöningsprogram i Elite Express. Distributören kan emellertid fortfarande vara berättigad till andra belöningar. Exempel: Om en distributör missar kvalificeringen för Si6 kan denna distributör fortfarande delta i Gi6 och Pi5.
F. Måste jag betala skatt på belöningarna?
S. Distributören har personligt ansvar för alla lagstadgade skatter och avgifter, inklusive men inte begränsat till inkomstskatt, egenavgifter och korrekt insamling och betalning av moms på försäljning och provision. Distributören ska arkivera alla erforderliga dokument för att säkerställa korrekt bedömning och betalning av alla sådana skatter och avgifter.
F. Vad gäller om jag redan har rankningsnivån Gold eller högre?
S. Om du har haft rankningsnivån Gold eller högre i mer än fem månader är du inte berättigad till att delta personligen i Elite Express. Genom att uppmuntra medlemmarna i ditt team att delta i programmet kan du dock öka din organisations tillväxt och framtida framgångar.
F. Vad gäller om jag är sponsor till en sponsor i det tidigare Si6-programmet och jag uppnår både Si6 och Pi5, får jag då två Premier Aroma-kollektioner?
S. Ja. Distributörer som är sponsorer till sponsorer i det tidigare Si6-programmet har chansen att få det högsta priset, en Premier Aroma-samling, på både Si6- och Pi5-nivån. På Silver-nivån ersätter Premier Aroma-samlingen samlingen med 30 oljor och Fitbit HR.
F. Är det samma priser som gäller för alla globala marknader?
S. Produktbelöningarna är desamma för alla marknader, men vissa är unika för vissa marknader. Alla unika produktbelöningar har ett jämförbart värde.