Elite Express!

Elite Express FAQ
f. Ersätter Elite Express Young Living-belöningsprogrammet?
A. Nej. Syftet med programmet Elite Express (EE) är att erbjuda ytterligare incitament till högpresterande distributörer, och det är helt frivilligt. Distributörer som bygger upp en organisation behöver inte, och förväntas inte, delta i programmet. Distributörer som når dessa avancerade ranger utanför de kvalificerande tidsramarna för EE gratuleras och belönas på samma sätt som tidigare. Den enda skillnaden är att de inte får de ytterligare belöningar som erbjuds som del av EE-programmet.
F. Finns det några nackdelar med att inte delta i Elite Express?
A. Nej. Elite Express är ett extra belöningsprogram och du behöver inte vara med i det för att få alla fördelar av Young Livings kompensationsplan.
F. När börjar min kvalificeringsperiod?
S. Kvalificeringsperioden(-erna) börjar månaden efter första gången du har nått en förkvalificerande rang för en viss belöningsnivå. Exempel: Kvalificeringsperioden för Executive in 3 (Ei3) börjar månaden efter första gången en medlem uppnår rangen Star. Silver in 6 (Si6) börjar månaden efter första gången en medlem uppnår rangen Executive, osv.
F. Vem kan delta i programmet?
A. Elite Express-programmet erbjuder extra belöningar till alla distributörer med rangen Star till Platinum. Medlemmar som för närvarande har rangen Silver eller lägre vid programmets start den 1 mars 2016, har chansen att få en belöning på en av de tillgängliga belöningsnivåerna: Ei3, Si6, Gi6, Pi5. Exempel: Distributörer som för närvarande har rangen Silver har fortfarande chansen att få Pi5-belöningen när de når den förkvalificerande rangen Gold första gången.
F. När får jag min belöning för kvalificering?
S. Belöningar för varje nivå i Elite Express skickas ungefär 30 dagar från det datum som belöningskvalificeringen bekräftas. Bekräftelse sker runt den 10:e i månaden efter kvalificeringen.
F. Måste jag behålla min förkvalificerande rang under hela kvalificeringsperioden på samma sätt som med det tidigare Si6-programmet?
A. Ja. För att kvalificera sig för belöningen på varje belöningsnivå Elite Express måste deltagande distributörer behålla sin förkvalificerande rang. Exempel: Distributörer som uppnår Silver första gången måste behålla rangen Silver under alla sex månader av kvalificeringsperioden för Gi6.
F. Vad händer om jag inte behåller min rang under en månad av kvalificeringsperioden?
S. Du måste behålla förkvalificerande rang för varje belöningsnivå under varje månad av kvalificeringsperioden. Om den deltagande distributören inte behåller den förkvalificerande rangen under en viss månad under kvalificeringsperioden, är denna distributör inte längre berättigad till belöningen för denna belöningsplan i Elite Express. Distributören kan emellertid fortfarande vara berättigad till andra belöningsplaner. Exempel: Om en distributör missar kvalificeringen för Si6 kan denna distributör fortfarande delta i Gi6 och Pi5.
F. Måste jag betala skatt på belöningarna?
S. Distributören har personligt ansvar för alla lagstadgade skatter och avgifter, inklusive men inte begränsat till, inkomstskatt, sociala avgifter och korrekt insamling och betalning av moms på försäljning och provision. Distributören ska arkivera alla erforderliga dokument för att säkerställa korrekt bedömning och betalning av alla sådana skatter och/eller avgifter.
F. Vad gäller om jag redan har rangen Gold eller högre?
S. Om du har rangen Gold eller högre i mer än fem månader är du inte berättigad att delta personligen i Elite Express; Men genom att uppmuntra medlemmarna i ditt team att delta i programmet kan du öka tillväxten och organisationens framtida framgångar.
F. Vad gäller om jag är sponsor till en sponsor i det tidigare Si6-programmet och jag uppnår både Si6 och Pi5, får jag två Premier Aroma-samlingar?
S. Ja. Distributörer som är sponsorer till sponsorer i det tidigare Si6-programmet har chansen att få det högsta priset, en Premier Aroma-samling, på både Si6- och Pi5-nivån. På Silver-nivå ersätter Premier Aroma-samlingen samlingen med 30 oljor och Fitbit HR.
F. Är det samma priser för alla globala marknader?
S. Merchandise-priserna är desamma för alla marknader, men vissa produktbelöningar är unika för en viss marknad. Alla unika produktbelöningar har ett jämförbart värde.