Diamond Retreat 2019

Följ med till vackra Sevilla, Spanien, på vår Diamond Retreat 2019! Du och din gäst kommer få delta i oförglömliga aktiviteter och vi har flera överraskningar som du inte vill missa! I år kommer våra deltagande Diamond-medlemmar få upptäcka inköpsprocessen i Young Livings kvalitetsstandarder Seed to Seal på gården Vida de Seville Distillery, en av våra senaste samarbetsgårdar. Här får du med egna ögon se hur vi arbetar med våra samarbetsgårdar för att säkerställa oljornas renhet.

Diamond Retreat är öppen för medlemmar på nivåerna Diamond, Crown Diamond och Royal Crown Diamond som har uppnått nivån Diamond eller högre i minst tre månader i rad mellan 1 februari 2018 och 31 januari 2019.

Behörighet

Nya Diamondledare
Nya Diamondmedlemmar är välkomna att delta på Diamond Retreat utan kostnad tillsammans med en kvalificerad gäst.* Medlemmen måste för första gången nå rankningsnivån Diamond i minst tre på varandra följande månader under kvalificeringsperioden.
Fortsatta Diamond-, Crown Diamond- och Royal Crown Diamond-ledare
Medlemmar som tidigare har uppnått kraven för att delta på Diamond Retreat kan välja att delta på retreaten. Young Living kommer då att betala en procentandel av kostnaden, inklusive resekostnaden, för medlemmen och en behörig gäst*, baserat på under hur många månader medlemmen har uppnått nivån Diamond eller högre under den tidigare kvalificeringsperioden. Den här möjligheten är beroende av platstillgänglighet. Läs vår kvalifikationstabell för mer information.

*En behörig gäst måste ha fyllt 18 år för att delta. Gäster som är medlemmar på nivåerna under Diamond kan inte delta i utbildningsmötena under evenemanget.

Antal månader medlemmen har kvalificerat % av kostnaderna för Diamond Retreat som Young Living betalar
0–2 0%
3 25%
4 30%
5 40%
6 50%
7 60%
8 70%
9 75%
10 85%
11 90%
12 100%
Riktlinjer och information om Diamond Retreat
Kvalificeringen börjar om från början vid början av varje kvalificeringsperiod. Om en medlem ökar i rankningsnivå men inte lyckas upprätthålla nivån kan han eller hon ändå kvalificera till retreaten genom att bli betald på den nivån tre månader i rad. Den tredje månaden i rad under kvalificeringsperioden kommer att besluta om behörighet. Klicka här för exempel på behörighet.

Om en medlem kvalificerar till två eller fler retreater under ett år kommer de att bjudas in till alla retreat som de har kvalificerat för.


Medlemmarna måste vara aktiva och ha gott anseende hos företaget för att kunna delta.

Deltagandet på retreaten kan ej överlåtas och kan inte inlösas mot pengar eller annan slags kompensation.
Eventuella varumärkta gåvor som ges till behöriga deltagare är endast avsedda evenemangets deltagare.
Behöriga medlemmar som inte kan delta på retreaten i år kan senarelägga sitt deltagande till nästa års retreat på samma rankningsnivå. Vänligen mejla europeanrecognition@youngliving.com för att senarelägga ditt deltagande till nästa år. Din begäran att senarelägga ditt deltagande måste skickas in före evenemanget och innan kvalificeringsperioden avslutas. Läs våra vanliga frågor och svar för mer information.


Young Living är ett familjeföretag och vi förstår att våra medlemmar vill ta med sig sina barn till evenemanget. Detta tillåts men observera att Young Living inte kommer att anpassa aktiviteterna, måltiderna, boendet, transporterna eller anordna barnpassning.

Den här belöningsresan kan vara beskattningsbar. Vi rekommenderar att du rådgör med din personliga skatterådgivare om vad resan har för påföljder eftersom den hör till din Young Living-verksamhet och påverkar din personliga skattesituation. Du kan kontakta Young Living för att få mer information om resan.

Avbokningsregler
På biljetter som avbokas mindre än 30 dagar före evenemanget tillkommer en avbeställningsavgift på 50 %. Du får en fullständig återbetalning på avbokningar som görs minst 30 dagar före evenemanget.

Om du måste avboka efter att en flygresa har bokats åt dig måste du betala flygresan själv om du deltar i Diamond Retreat i framtiden.


För mer information om behörighet och vanliga frågor och svar klicka här eller mejla europeanrecognition@youngliving.com.Vänligen mejla events@youngliving.com för övriga frågor om evenemanget eller kontakta Diamond-supporten.