Elite Express

Regulile programului
Nu este necesar să faceți nicio achiziție sau plată pentru a participa
Detalii privind programul
Young Living Essential Oils, LC, cu sediul în Building 11, Third Floor, 566 Chiswick high Road, London W4 5YS („Young Living”), lansează programul Elite Express la 1 aprilie 2018, ora 12:00 GMT („Data începerii programului”). Distribuitorii care ating nivelul Senior Star sunt eligibili pentru a participa la programul Elite Express. Programul Elite Express este alcătuit din cinci piste de premiere și o pistă bonus care oferă un stimulent suplimentar pentru ca Distribuitorii să atingă și să se mențină la nivelurile de conducere din cadrul planului de compensații Young Living, conform celor expuse în acel plan. Distribuitorii primesc premii și recunoaștere pentru faptul că ating nivelurile de conducere specificate într-un anumit interval de timp stabilit de la un nivel de precalificare.
Programul Elite Express este un stimulent suplimentar care are scopul de a motiva și recompensa distribuitorii de elită, de înaltă performanță. Deși toți distribuitorii sunt încurajați să participe, este important să reținem faptul că acesta nu are scopul de a înlocui alte calificări sau stimulente care sunt oferite bazei de distribuitori Young Living, incluzând compensațiile și bonusurile oferite în cadrul planului de compensații Young Living. Cu toate acestea, de la 1 aprilie 2018, Elite Express va înlocui programul Elite Express inițial existent înainte de Data începerii programului. Distribuitorii care se califică pentru nivelul Star până la 31 martie 2018 vor participa la programul Elite Express inițial. Distribuitorii respectivi vor fi eligibili să se califice pentru pista următoare din vechiul program Elite Express, după care vor face trecerea la noul program Elite Express. Noul program Elite Express este descris mai jos.
Regulile programului
1. Un Distribuitor participant trebuie să atingă un nivel de precalificare pentru fiecare pistă de premiere specifică (descrisă mai jos) pentru a iniția o perioadă de calificare.
2. Distribuitorul trebuie să mențină nivelul de precalificare pe întreaga perioadă de calificare.
3. Distribuitorul trebuie să atingă nivelul de calificare pentru fiecare pistă de premiere în perioada de calificare specificată pentru fiecare premiu.
4. Perioada de calificare pentru fiecare pistă de premiere începe în prima zi din luna ulterioară atingerii inițiale de către un distribuitor a nivelului de precalificare.
5. Distribuitorii vor observa că punctele Express Reward și Essential Reward vor fi adăugate după finalizarea perioadei de comisionare.
Eligibilitate:
Programul Elite Express este deschis Distribuitorilor Young Living („Distribuitori”) care sunt activi, au atins cel puțin nivelul Senior Star, au un profil pozitiv, au vârsta minimă de 18 ani și au o adresă de facturare primară în Statele Unite ale Americii, Canada, Europa, Mexic, Noua Zeelandă sau Ecuador. Promoția va exclude toți Distribuitorii de pe piețele care nu sunt destinate revânzării și este nulă în locurile în care este interzisă. Distribuitorii activi sunt acei distribuitori care au efectuat o achiziție de minimum 50 de PV în ultimele 12 luni și care au semnat contractul de distribuitor cu Young Living. Distribuitorii cu profil pozitiv respectă toți termenii Acordului pentru Distribuitori și Politicile și procedurile Young Living.
Calificările și cerințele programului:
În cele ce urmează sunt prezentate calificările și cerințele pentru Elite Express:
E2: Acest premiu se obține prin atingerea nivelului Executive în termen de două luni de la atingerea nivelului Senior Star prima dată.
1. Nivel de precalificare: Senior Star
2. Perioadă de calificare: Două luni de la calificarea inițială la nivelul Senior Star
3. Cerință de menținere: Mențineți nivelul Senior Star în fiecare dintre lunile de calificare
S4: Acest premiu se obține prin atingerea nivelului Silver în termen de patru luni de la atingerea nivelului Executive prima dată.
1. Nivel de precalificare: Executive
2. Perioadă de calificare: Patru luni de la calificarea inițială ca Executive
3. Cerință de menținere: Mențineți nivelul Executive în fiecare dintre lunile de calificare
G8: Acest premiu se obține prin atingerea nivelului Gold în termen de opt luni de la atingerea nivelului Silver prima dată.
1. Nivel de precalificare: Silver
2. Perioadă de calificare: Opt luni de la calificarea inițială la nivelul Silver
3. Cerință de menținere: Mențineți nivelul Silver în fiecare dintre lunile de calificare
P8: Acest premiu se obține prin atingerea nivelului Platinum în termen de opt luni de la atingerea nivelului Gold prima dată.
1. Nivel de precalificare: Gold
2. Perioadă de calificare: Opt luni de la calificarea inițială la nivelul Gold
3. Cerință de menținere: Mențineți nivelul Gold în fiecare dintre lunile de calificare
D8: Acest premiu se obține prin atingerea nivelului Diamond în termen de opt luni de la atingerea nivelului Platinum prima dată.
1. Nivel de precalificare: Platinum
2. Perioadă de calificare: Opt luni de la calificarea inițială la nivelul Platinum
3. Cerință de menținere: Mențineți nivelul Platinum în fiecare dintre lunile de calificare
BONUS Elite 30: Această pistă suplimentară și acest premiu sunt obținute prin parcurgerea fiecăreia dintre cele cinci piste de premiere (E2, S4, G8, P8 și D8) în 30 de luni.
1. Nivel de precalificare: Senior Star
2. Perioadă de calificare: 30 luni de la calificarea inițială ca Senior Star
Distribuitorii în drum spre obținerea premiilor din cadrul programului Elite Express anterior
Dacă Distribuitorul depune deja eforturi pentru a obține Ei3, Si6, Gi6 sau Pi5 și atinge pentru prima dată nivelul Star, Senior Star, Executive, Silver sau Gold la data de sau înainte de 31 martie 2018, Distribuitorul va participa în continuare la vechiul program Elite Express și va avea oportunitatea să se califice pentru vechile premii, în conformitate cu perioadele stabilite în vechiul program pentru atingerea nivelului următor de către Distribuitor.

De exemplu: Dacă un Distribuitor atinge nivelul Silver până la 31 martie 2018, acesta va avea oportunitatea să atingă și să fie premiat cu premiile Gold in 6. După perioada de șase luni, indiferent dacă Distribuitorul atinge sau nu Gi6, acesta va fi înscris automat în noul program Elite Express.

Premii și recunoaștere
Următorul tabel indică premiile pentru fiecare pistă de premiere și bonus din programul Elite Express:
PERIOADEPREMII
Executive in 22 000 de puncte Express Reward și 100 de puncte Essential Reward
Silver in 44 000 000 de puncte Express Reward și 200 de puncte Essential Reward
Gold in 810 000 000 de puncte Express Reward și 300 de puncte Essential Reward
Platinum in 816 000 000 de puncte Express Reward și 800 de puncte Essential Reward
Diamond in 820.000 de puncte Express Reward
Elite in 3020.000 de puncte Express Reward
Anulare și rambursare; Forța majoră
Un Distribuitor care se califică pentru un premiu stimulent și care încearcă apoi să-și anuleze comanda (comenzile) nu va primi înapoi banii pentru acea comandă (acele comenzi). Young Living nu va fi considerată răspunzătoare dacă livrarea unui premiu este împiedicată sau întârziată din cauza uneia dintre următoarele: produsul nu se află în stoc, greve, pichetare, eforturi de boicotare, incendii, inundații, accidente, război (declarat sau nu), revoluție, răscoală, insurecții, calamități naturale, acte guvernamentale (incluzând însă fără limitare la oricare agenție sau departament al Statelor Unite ale Americii), acte ale inamicului public, lipsa sau raționalizarea benzinei sau a unui alt combustibil sau a unor produse esențiale, incapacitatea de a obține materiale sau forță de muncă sau alte cauze care nu se află sub controlul Young Living.
Licență
Prin participarea la programul Elite Express și prin acceptarea unui stimulent și/sau a unui premiu, un Distribuitor este de acord să se utilizeze numele său, adresa sa (orașul și statul/provincia de reședință), vocea și declarațiile sale referitoare la programul Elite Express și Young Living, și fotografii sau alte elemente similare fără altă compensație, notificare sau permisiune, în orice publicitate sau reclame realizate de Young Living sau alte entități afiliate, prin orice mijloace mediatice, fără limitare teritorială sau temporală, cu excepția cazurilor interzise prin lege.
Limitările răspunderii
Young Living nu este responsabilă pentru și câștigătorii nu vor primi diferența, dacă este cazul, dintre valoarea efectivă a unui premiu la momentul acordării și ARV indicată în aceste reguli oficiale sau în oricare corespondență sau materiale de promovare. Young Living și afiliații, sucursalele și companiile sale mamă nu sunt responsabile pentru inexactitatea informațiilor care pot fi utilizate în programul Elite Express; pentru orice eroare tehnică sau umană care poate surveni în prelucrarea comenzilor, incluzând datele introduse de Distribuitori; orice probleme de comunicații precum defecțiunile tehnice asociate computerelor, telefoanelor, cablurilor și conexiunilor indisponibile la rețea sau server; defecțiunile tehnice asociate sau alte defecțiuni legate de hardware, software sau viruși; sau comenzile incomplete, întârziate sau direcționate incorect. Oricare compromis referitor la desfășurarea echitabilă și adecvată a programului Elite Express asociat unui virus informatic sau unui tip similar de defecțiune tehnică care poate afecta echitatea, securitatea și administrarea adecvată a programului Elite Express poate conduce la rezilierea, modificarea sau schimbarea programului sau a unei părți din acesta în funcție de propria decizie a Young Living. Young Living își rezervă dreptul, în funcție de propria decizie, să anuleze orice comandă a Distribuitorilor despre care Young Living consideră că au încercat să intervină sau să influențeze negativ administrarea, securitatea sau echitatea programului Elite Express sau să descalifice oricare Distribuitor care acționează în mod neechitabil sau cu intenția de a amenința sau hărțui orice alte persoane. Prin participarea la programul Elite Express, fiecare Distribuitor renunță la toate drepturile de solicitare a unor daune punitive, incidentale și de consecință, onorarii ale avocaților sau alte daune diferite de costurile directe efective sau pierderile care pot apărea în legătură cu participarea la programul Elite Express, acceptarea, posesia și/sau utilizarea unui premiu. Toate cauzele acțiunilor ce decurg din sau au legătură cu programul Elite Express sau oricare premiu acordat vor fi soluționate individual, fără a recurge la nicio formă de acțiune colectivă în justiție. Unele jurisdicții pot să nu permită anumite limitări referitoare la daune sau capacitatea de a solicita daune printr-o acțiune colectivă în justiție; astfel, unele dintre aceste limitări pot să nu se aplice în cazul dumneavoastră.
Essential Rewards:
Pentru participare, este necesară înregistrarea pentru o comandă lunară în valoare de minimum 50 PV. Young Living își rezervă dreptul să excludă orice articol(e) nedisponibil(e).
Nu veți obține PV pentru produsele achiziționate cu puncte Essential Rewards. Puteți folosi punctele doar pentru produsele complete PV. Nu puteți achiziționa anumite produse, precum cele promoționale, utilizând puncte Essential Rewards. Se pot aplica și alte excepții. Costurile de transport, manipulare și orice taxe de transport aplicabile vor fi suportate de Distribuitori. Anularea comenzilor Essential Rewards duce la pierderea punctelor Essential Rewards neutilizate și reduce la zero participarea lunară în cadrul programului. Se vor pierde toate punctele obținute pentru orice produs returnat.

1 Tarife aplicabile exclusiv pentru transporturi terestre în Europa.

Tarifele reduse nu sunt aplicabile la comenzile pentru care utilizați puncte Essential Rewards.
2 Lunile de participare la Essential Rewards trebuie să fie consecutive. Prima lună începe în momentul înscrierii. Punctele nu pot fi folosite decât după două luni consecutive în care Distribuitorul a participat la Essential Rewards. Distribuitorii pot folosi până la 375 de puncte pe lună. Punctele expiră în mod regulat după 12 luni, așadar, trebuie să le utilizați în termen de 12 luni de la data la care le-ați obținut. Dacă vă retrageți din cadrul programului Essential Rewards, veți pierde toate punctele. În mod normal, un punct valorează 0,84 €.

Alte reguli și reglementări
Fiecare destinatar al unui premiu va fi responsabil pentru toate taxele aplicabile premiului său, fie că premiul este utilizat sau nu, dacă acesta refuză să accepte un premiu la momentul prezentării. Acolo unde este cazul, destinatarul va avea valoarea justă de piață a premiului acceptat raportată pe un formular fiscal aplicabil. Dacă aspectele referitoare la un premiu pe care Young Living nu le controlează sau dacă, din oricare motiv, întregul premiu sau o parte din acesta este sau devine indisponibil(ă), Young Living nu va fi răspunzătoare sau responsabilă pentru astfel de modificări și își rezervă dreptul să înlocuiască un premiu cu valoarea echivalentă sau mai mare în baza deciziei proprii a Young Living. Niciun transfer al unui premiu către o parte terță nu este permis. Pentru premiile care nu sunt exprimate în bani nu se oferă echivalentul în bani. Prin acceptarea unui premiu, destinatarul este de acord că Young Living nu este responsabilă pentru oricare leziuni, daune sau pierderi de orice fel ce rezultă din sau în legătură cu acordarea, acceptarea, posesia sau utilizarea unui premiu sau a oricăror aspecte sau părți din acesta. Young Living va fi arbitrul final al tuturor interpretărilor de reguli și stabilirii calificării și aceste decizii vor fi finale. Acolo unde este cazul, orice subvenție de calificare va fi inclusă în declarația anuală de venit a beneficiarului. Beneficiarii premiilor vor fi responsabili pentru plata tuturor taxelor aplicabile asupra subvenției sau subvențiilor acordate de Young Living. Programul Elite Express devine nul acolo unde este interzis prin lege. Toți Distribuitorii care participă și se califică se vor supune auditării sau verificării punctelor cumulate.
Prin participarea la programul Elite Express, dumneavoastră (i) confirmați respectarea acestor reguli ale programului Elite Express, incluzând toate cerințele de eligibilitate; (ii) garantați că orice informații oferite referitor la programul Elite Express sunt adevărate și exacte; și (iii) sunteți de acord să respectați deciziile Young Living, care vor fi finale și obligatorii sub toate aspectele referitoare la programul Elite Express. Distribuitorii care nu respectă aceste reguli ale programului ELITE EXPRESS și politicile și procedurile Young Living sunt supuși descalificării. Young Living își rezervă dreptul, în baza propriei decizii, să anuleze, să modifice sau să suspende oricând programul Elite Express, cu sau fără notificare, din oricare motiv sau fără motiv, inclusiv dacă frauda, problemele tehnice, virușii, bug-urile, erorile de programare sau oricare alte cauze provoacă afectarea administrării, securității sau integrității programului Elite Express.
Programul Elite Express se supune tuturor legilor federale, de stat, regionale și municipale. Toate aspectele și întrebările referitoare la construcția, valabilitatea, interpretarea și aplicabilitatea acestor reguli ale programului Elite Express sau drepturile și obligațiile unui participant și ale Young Living referitor la programul Elite Express se vor supune și vor fi interpretate în conformitate cu legislația în vigoare în Europa, fără a ține cont de conflictele dintre principiile juridice. Toți participanții sunt de acord cu competența jurisdicțională și în materie de soluționare a litigiilor a instanțelor de judecată locale, regionale, naționale și comunitare din Europa. În cazul oricărui conflict cu detaliile programului Elite Express incluse în aceste reguli ale programului Elite Express și detaliile programului Elite Express incluse în alte materiale (incluzând însă fără limitare oricare punct de vânzare, reclamă online sau în format tipărit), detaliile programului Elite Express expuse în aceste reguli ale programului Elite Express vor avea întâietate.
Inaplicabilitatea sau nevaliditatea oricărei prevederi din aceste reguli ale programului Elite Express nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi. În cazul în care oricare prevedere este considerată nevalidă sau inaplicabilă sau ilegală, aceste reguli ale programului Elite Express vor rămâne în vigoare și vor fi interpretate conform termenilor lor ca și cum prevederea nevalidă sau ilegală nu ar fi inclusă în acestea.