Event to Event

Je leert pas echt de Young Living-levensstijl kennen als je een evenement bijwoont. Goede training en investeren zijn aan elkaar gekoppeld en we willen je op financieel vlak steunen zodat je in jezelf kunt investeren.
Daarom geven we je de kans om een vergoeding van wel € 150 te verdienen. Deze vergoeding kun je gebruiken om de kosten van het bijwonen van een Young Living-evenement, georganiseerd door het bedrijf, te dekken. Op deze manier krijg je toegang tot trainingen en evenementen die je kunnen helpen bij het opbouwen van je bedrijf en je leert leden uit heel Europa kennen.
Voorwaarde: Als je gedurende de promotieperiode, 1 januari 2020 - 1 april 2020, minimaal negen nieuwe leden inschrijft met een premium starterkit (PSK), ontvang je een vergoeding van 150. Maar dat is nog niet alles, dit bedrag kan namelijk oplopen! Bijvoorbeeld: Als je gedurende de promotieperiode achttien nieuwe leden inschrijft met een PSK, ontvang je een vergoeding van € 300. Als je 27 leden inschrijft, ontvang je € 450, als je 36 leden inschrijft ontvang je € 600 en zo verder.
Deze vergoeding kan alleen gebruikt worden om deel te nemen aan de volgende Young Living-evenementen in 2020:

Young Living-evenementen in 2020

Klik hier om een overzicht van in aanmerking komende premium starterkits voor deze promotie te bekijken..
Informaremos a todos los ganadores por correo electrónico a lo largo de todo el periodo promocional (alrededor del día 20 de cada mes) con información sobre cómo obtener el reembolso.
Parar reclamar tu premio, solo tienes que seguir las instrucciones de tu correo de calificación y enviar cualquier entrada o comprobante de viaje junto con los datos del reembolso a europeanrecognition@youngliving.com.
Una vez que hayamos recibido y verificado todos los documentos relevantes, recibirás tu reembolso en las siguientes 2 semanas tras la asistencia al evento corporativo. Si deseas obtener más información, lee la sección de preguntas frecuentes.

Veelgestelde vragen

Wanneer is de promotieperiode ?
De promotieperiode begint op 1 januari 2020, 01:01 uur (GMT+1) en eindigt op 1 april 2020, 00:59 uur (GMT+2).
Wat is de kwalificatie-eis voor deze promotie?
Schrijf gedurende de promotieperiode (1 januari 2020 - 1 april 2020) minimaal negen nieuwe leden in met een premium starterkit.
Wie komt in aanmerking voor deze promotie?
Ieder lid dat de ledenovereenkomst met Young Living Europe B.V. heeft getekend komt in aanmerking.
Ik woon in Europa, maar de meeste mensen in mijn team wonen buiten Europa. Als ik iemand die buiten Europa woont inschrijf, telt deze inschrijving dan mee voor deze promotie?
Het nieuwe lid dient in Europa (inclusief Rusland) te wonen en de ledenovereenkomst met Young Living Europe B.V. te ondertekenen. Als je iemand van buiten Europa (inclusief Rusland) inschrijft, dan telt deze inschrijving niet mee voor deze promotie.
Wat moet ik doen om mee te doen aan deze promotie?
Je moet gedurende de promotieperiode van 1 januari 2020 - 1 april 2020 minimaal negen nieuwe leden inschrijven. Het vergoedingsbedrag kan oplopen.
Promotieperiode 2020:
Januari
Februari
Maart
Ik heb meer dan negen nieuwe leden ingeschreven met een PSK. Kom ik meerdere keren in aanmerking?
Ja! Je ontvangt een vergoeding voor iedere negen nieuwe leden die je inschrijft. Bijvoorbeeld: Als je tussen 1 januari 2020 en 1 april 2020 achttien nieuwe leden inschrijft, ontvang je een vergoeding van € 300. Als je 27 leden inschrijft, ontvang je € 450, als je 36 leden inschrijft ontvang je €600 en zo verder.
Moet het nieuwe lid zich inschrijven met een PSK of kan de PSK gedurende de promotieperiode aangeschaft worden?
Ieder nieuw lid dat zich tussen 1 januari 2020 en 1 april 2020 inschrijft en een in aanmerking komende premium starterkit aanschaft, telt mee voor deze promotie. Als het nieuwe lid zich tijdens de promotieperiode (bijvoorbeeld in januari 2020) inschrijft en de premium starterkit later (bijvoorbeeld in maart 2020) bestelt, telt dit lid mee voor deze promotie. De premium starterkit moet voor het einde van de promotie, 1 april 2020, 00:59 uur (GMT+2), besteld te worden.
Echter, als een nieuw lid zich tijdens de promotieperiode inschrijft, maar tot na de promotieperiode wacht om een PSK te bestellen (bijvoorbeeld in april 2020), dan telt dit nieuwe lid niet mee voor deze promotie.
Ontvang ik een punt als een lid de PSK terugstuurt?
Nee. Je ontvangt geen punt als een lid de PSK terugstuurt.
Kan ik mijn vooruitgang bijhouden?
Ja, we delen wekelijks een overzicht op onze Thrive! Europe Facebookpagina.
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor vergoeding?
Je ontvangt op of rond maandag 20 april 2020 een e-mail van europeanrecognition@youngliving.com. Deze e-mail bevat instructies over het aanvragen van vergoeding.
We betalen de vergoeding pas uit nadat je het evenement bijgewoond hebt.
Het kan mogelijk twee weken duren voordat we alle gegevens ontvangen en de vergoeding uitbetaald wordt. Dit is inclusief vertragingen bij internationale overschrijvingen.
Ik kan mijn vergoeding niet gebruiken voor een evenement in 2020. Kan ik de vergoeding later gebruiken?
De vergoeding kan alleen voor evenementen in 2020 gebruikt worden.
Als je echter een evenement niet kunt bijwonen door persoonlijke omstandigheden en je dit kunt bewijzen, kun je een e-mail sturen naar europeanrecognition@youngliving.com.
Mag ik mijn vergoeding aan iemand anders geven?
Vergoedingen zijn niet overdraagbaar.
Ik kom in aanmerking voor vergoeding, maar ik deel mijn account met iemand anders. Ontvangen we beide een vergoeding als we een evenement bijwonen?
De vergoeding wordt slechts één keer uitgekeerd. Dat betekent dat het bedrag toegeschreven wordt aan een account. Als er sprake is van meer dan één accounthouder, dienen de accounthouders zelf te beslissen wie de vergoeding gebruikt.
Kan ik mijn ticket inwisselen voor geld of PV?
De vergoeding kan niet ingewisseld worden voor geld. In uitzonderlijke gevallen waarbij bankoverschrijvingen niet mogelijk zijn, kan het bedrag toegevoegd worden aan een YL-account.
Wanneer moet ik mijn vergoeding gebruiken?
De vergoeding dient voor 31 december 2020 gebruikt te worden. Zorg ervoor dat we voor die datum voorzien zijn van alle documenten en gegevens, zodat je de vergoeding niet misloopt. Je ontvangt aan het einde van het jaar een e-mail als je de vergoeding nog niet gebruikt hebt.

Event To Event Incentive Appendix

Klik hier om een overzicht van in aanmerking komende premium starterkits voor deze promotie te bekijken..

Algemene voorwaarden

1. Deze promotie wordt georganiseerd door Young Living Europe B.V. (de 'organisator').
2. De promotie is beschikbaar voor permanente inwoners van Europa (inclusief Rusland) die achttien (18) jaar of ouder zijn en de ledenovereenkomst van Young Living Europe B.V. ondertekend hebben.
3. Leden die deelnemen aan deze promotie stemmen ermee in zich te houden aan deze regels opgesteld door de organisator, wiens beslissing over een geschil definitief en bindend is. De organisator behoudt zich het recht voor deze promotie zonder kennisgeving, met of zonder reden en naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen.
4. De promotieperiode begint op 1 januari 2020, 01:01 uur (GMT+1) en eindigt op 1 april 2020, (GMT+2).
5. Voorwaarde: Actieve leden die woonachtig zijn in Europa (inclusief Rusland) en de ledenovereenkomst van Young Living Europe B.V. getekend hebben mogen deelnemen.
6. Deelnemers worden beloond volgens onderstaande tabel en de volgende criteria: Schrijf tussen 1 januari 2020 en 1 april 2020 negen nieuwe lieden in met een premium starterkit (PSK) om een vergoeding van € 150 te ontvangen. De vergoeding kan oplopen. Je ontvangt de vergoeding twee weken nadat het evenement plaats heeft gevonden en we alle documenten en gegevens ontvangen hebben. Stuur relevante documenten en gegevens naar europeanrecognition@youngliving.com. Doe dit vóór 31 december 2020.
7. De vergoeding is niet overdraagbaar en kan niet ingewisseld worden voor geld of PV.
8. De organisator controleert of men de regels in het Beleid en procedures en de ledenovereenkomst van Young Living naleeft. Niet-conforme activiteiten zijn niet toegestaan en tellen niet mee voor deze promotie en kunnen leiden tot verdere maatregelen.
9. De organisator is niet aansprakelijk voor claims, verliezen of andere aansprakelijkheid voor enig verlies van winst of andere directe/indirecte speciale schade of gevolgschade die voortvloeit uit deze promotie. Deelnemers dienen beloningen te melden bij de belasting.
10. De organisator kan eisen dat winnaars bij het accepteren van hun beloning(en) worden geïdentificeerd en gefotografeerd. Deze afbeeldingen kunnen gepubliceerd worden in gedrukte media of op sociale media. De organisator kan de geüploade afbeeldingen geheel of gedeeltelijk en alle reproducties daarvan gebruiken voor reclame, promotie, publiciteit of anderszins op een website voor elk mediadoel en voor enig ander rechtmatig doel.
11. Vragen over deze promotie kunnen gestuurd worden naar europeanrecognition@youngliving.com