Elite Express

Programmaregel
Geen aankoop of betaling vereist om deel te nemen
Programmainformatie
Het Elite Express programma van Young Living Essential Oils, LC, gevestigd in Building 11, Third Floor, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS (“Young Living”) gaat op 1 april 2018, 13:00 uur, van start (“Startdatum van het programma”). Distributeurs met de status Senior Star komen in aanmerking voor deelname aan het Elite Express programma. Het Elite Express programma bestaat uit vijf beloningsroutes en één bonusroute die extra stimulans bieden om de leiderschapsrangen in het compensatieplan van Young Living te bereiken en behouden, zoals beschreven in het betreffende plan. Distributeurs ontvangen beloningen en erkenning voor het bereiken van specifieke leiderschapsrangen binnen een specifiek omschreven termijn vanuit een prekwalificatierang.
Het Elite Express programma is een extra stimulans om goed presterende distributeurs te motiveren en belonen. Hoewel alle distributeurs aangemoedigd worden om deel te nemen, is het belangrijk om te onthouden dat het niet bedoeld is als vervang van andere kwalificaties of stimulansen met inbegrip van compensatie en bonussen die onderdeel uitmaken van het compensatieplan van Young Living. Vanaf 1 april 2018 vervangt Elite Express het oorspronkelijke Elite Express programma. Distributeurs die zich kwalificeren voor de rang van Star voor 31 maart 2018 blijven in het oorspronkelijke Elite Express programma. Deze distributeurs kunnen zich kwalificeren voor hun volgende route in het oude Elite Express programma en stappen dan over op het nieuwe Elite Express programma. Het nieuwe Elite Express programma is hieronder beschreven.
Programmaregels
1. Een deelnemende distributeur moet een prekwalificatierang behalen voor elke specifieke beloningsroute (hieronder beschreven) om de start van de kwalificatieperiode te laten beginnen.
2. Een distributeur moet de vooraf bepaalde rang de hele kwalificatieperiode behouden.
3. Een distributeur moet de kwalificatierang voor elke beloningsroute bereiken binnen de kwalificatieperiode die voor elke beloning is aangegeven.
4. De kwalificatieperiode van elke beloningsroute begint op de 1e van de maand nadat een distributeur voor het eerst de prekwalificatierang heeft bereikt.
5. De Express Reward punten en Essential Reward punten worden toegevoegd nadat de commissieperiode is afgerond.
Hoe kom ik in aanmerking:
Het Elite Express programma is toegankelijk voor Young Living distributeurs ('distributeurs') die actief zijn, minimaal de rang van Senior Star hebben bereikt, een goede reputatie hebben, minimaal 18 jaar zijn en een factuuradres hebben in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Indonesië, Europa, Hong Kong, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Ecuador, Taiwan of Singapore. Deze actie sluit alle distributeurs in NFR-markten uit en wordt ongeldig verklaard waar verboden. Actieve distributeurs zijn distributeurs die een aankoop van ten minste 50 PV hebben gedaan in de afgelopen 12 maanden en die de Young Living Distributeursovereenkomst hebben ondertekend. Distributeurs die als betrouwbaar bekend staan, leven alle voorwaarden na van de Distributeursovereenkomst en het Beleid en Bepalingen van Young Living.
Programmakwalificaties en - vereisten
De volgende kwalificaties en vereisten zijn van toepassing voor Elite Express:
E2: Deze beloning wordt verdiend door de Executive-rang te behalen binnen twee maanden nadat de Senior Star-rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatie-rang: Senior Star
2. Kwalificatieperiode: Twee maanden na de eerste kwalificatie als Senior Star
3. Eis tot behoud: Senior Star behouden in elk van de kwalificatiemaanden
S4: Deze beloning wordt verdiend door de Silver-rang te behalen binnen vier maanden nadat de Executive-rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatie-rang: Executive
2. Kwalificatieperiode: Vier maanden na de eerste kwalificatie als Executive
3. Eis tot behoud: Executive behouden in elk van de kwalificatiemaanden
G8: Deze beloning wordt verdiend door de Gold-rang te behalen binnen acht maanden nadat de Silver-rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatie-rang: Silver
2. Kwalificatieperiode: Acht maanden na de eerste kwalificatie als Silver
3. Eis tot behoud: Silver behouden in elk van de kwalificatiemaanden
P8: Deze beloning wordt verdiend door de Platinum-rang te behalen binnen acht maanden nadat de Gold-rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatie-rang: Gold
2. Kwalificatieperiode: Acht maanden na de eerste kwalificatie als Gold
3. Eis tot behoud: Gold behouden in elk van de kwalificatiemaanden
D8: Deze beloning wordt verdiend door de Diamond-rang te behalen binnen acht maanden nadat de Platinum-rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatie-rang: Platinum
2. Kwalificatieperiode: Acht maanden na de eerste kwalificatie als Platinum
3. Eis tot behoud: Platinum behouden in elk van de kwalificatiemaanden
BONUS Elite 30: Deze bonusroute en -beloning wordt verdiend door het vervullen van de vijf beloningsroutes (E2, S4, G8 en D8) in 30 maanden.
1. Prekwalificatie-rang: Senior Star
2. Kwalificatieperiode: 30 maanden na de eerste kwalificatie als Senior Star
Distributeurs op Schema voor Voormalig Elite Express Programma Beloningen
Indien een distributeur al toewerkt naar Ei3, Gi6 of Pi5 en voor het eerst Star, Senior Star, Executive, Silver of Gold behaald of voor 31 maart 2018, dan blijft de distributeur in het oude Elite Express programma en heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de oude beloningen en de oude tijdsschema's voor de volgende distributeursrang.

Bijvoorbeeld: Indien een distributeur Silver bereikt voor 31 maart 2018 heeft hij/zij de kans om binnen 6 maanden Gold te behalen en beloond te worden. Na de periode van 6 maanden, of een distributeur nu Gi6 behaald of niet, stroomt hij/zij automatisch door in het nieuwe Elite Express programma.

Beloningen en erkenning
De volgende tabel toont de beloningen van elke belonings- en bonusroute in het Elite Express programma:
TIJDSPADENBELONINGEN
Executive in 22.000 Express Reward punten en 100 Essential Reward punten
Silver in 44.000 Express Reward punten en 200 Essential Reward punten
Gold in 810.000 Express Reward punten en 300 Essential Reward punten
Platinum in 816.000 Express Reward punten en 800 Essential Reward punten
Diamond in 820.000 Express Reward-punten
Elite in 3020.000 Express Reward-punten
Annulering en restituties; Overmacht
Een distributeur die zich kwalificeert voor een incentive en dan probeert om de bestelling(en) te annuleren, krijgt geen terugbetaling voor die bestelling(en). Young Living is niet aansprakelijk als de beloning niet of te laat wordt afgeleverd door een van de volgende oorzaken: niet op voorraad, stakingen, piketposten, pogingen tot een boycot, branden, overstromingen, ongevallen, oorlog (al dan niet verklaard), revolutie, rellen, opstanden, overmacht, initiatieven van de overheid (met inbegrip van, zonder beperking, agentschappen of ministeries), daden van de publieke vijand, schaarste of rantsoenering van benzine of andere brandstof of essentiële producten, onmogelijkheid om materiaal of arbeidskrachten te vinden, of andere oorzaken die redelijk gezien buiten de controle van Young Living vallen.
Licentie:
Door zijn/haar deelname aan het Elite Express programma en aanvaarding van een incentive en/of beloning, gaat een distributeur ermee akkoord dat zijn/haar naam, adres, (stad en provincie), stem en uitspraken in verband met het Elite Express programma en Young Living en foto's of andere gelijkenissen zonder verdere compensatie, kennisgeving of toelating gebruikt worden in reclames of advertenties van Young Living of door andere verwante entiteiten in alle media zonder beperkingen inzake grondgebied of tijd, tenzij het wettelijk verboden is.
Beperkte aansprakelijkheid
Young Living is niet aansprakelijk voor het verschil tussen de feitelijke waarde van een prijs op het moment van de toekenning en de ARV zoals vermeld in deze Officiële Regels of in correspondentie in verband met promotie of materialen en de winnaars zullen het verschil, als er een is, niet ontvangen. Young Living en haar filialen, dochterondernemingen, moederbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden in informatie die eventueel gebruikt wordt in het Elite Express programma, voor technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen tijdens verwerking van de bestellingen, inclusief gegevens ingevoerd door distributeurs, miscommunicatie zoals technische storingen met betrekking tot computer, telefoon, kabel en onbeschikbare netwerk- of serververbindingen, of andere technische storingen die te maken hebben met hardware, software of virus, of onvolledige, late of verkeerd geadresseerde bestellingen. Belemmeringen van het eerlijk en juist handelen van het Elite Express programma vanwege een computervirus of vergelijkbaar type technische beschadiging die van invloed kan zijn op de juistheid, veiligheid en administratie van het Elite Express programma kan naar goeddunken van Young Living leiden tot beëindiging, aanvulling, of aanpassing van het programma of een deel daarvan. Young Living behoudt het recht om bestellingen of distributeurs naar eigen goeddunken te diskwalificeren wanneer Young Living vermoedt dat ze geprobeerd hebben om te knoeien met de administratie, beveiliging, eerlijkheid van het Elite Express programma of om het te beschadigen, of om een distributeur te diskwalificeren die niet sportief handelt of met de intentie anderen te bedreigen of te pesten. Door deel te nemen aan het Elite Express programma staat de distributeur alle rechten af om boetes, ongevallen of vervolgschade, juridische kosten of overige schade te eisen, anders dan directe kosten of verlies in verband met zijn/haar deelname aan het Elite Express programma, aanvaarding, bezit en/of gebruik van een beloning. Alle gronden voor rechtszaken die voortkomen uit of verband houden met het Elite Express programma of toegekende beloningen zullen individueel worden opgelost, zonder een beroep te doen op groepsvorderingen. Sommige jurisdicties staan mogelijk niet alle beperkingen op schadeclaims toe of de mogelijkheid schadeclaims via een groepszaak in te dienen, dus sommige van deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Essential Rewards:
Voor deelname dien je je aan te melden voor een maandelijkse bestelling van minimaal 50 PV. Young Living behoudt zicht het recht voor om onbeschikbare item(s) uit te sluiten.
Je ontvangt geen PV op producten die gekocht worden met Essential Rewards punten. Punten kunnen alleen worden ingewisseld voor hele PV-producten. Sommige items, zoals promotionele items, zijn wellicht niet te koop met Essential Rewards-punten. Andere uitzonderingen zijn ook mogelijk. Distributeurs zijn verantwoordelijk voor verzending, transport en eventuele invoerbelasting. Annulering van Essential Rewards-bestellingen maakt alle ongebruikte Essential Rewards-punten ongeldig en zet de maandelijkse deelname in het programma terug naar nul. Punten verdiend op teruggestuurde producten komen te vervallen.

1 Prijzen alleen van toepassing op verzending via grondtransport in Europa. Kortingen zijn niet van toepassing op teruggestuurde Essential Rewards bestellingen.

2 Het aantal maanden deelname aan Essential Rewards dient opeenvolgend te zijn. Maand één begint vanaf het moment van inschrijving. Punten kunnen niet worden ingewisseld voordat een distributeur twee maanden achtereenvolgens heeft deelgenomen aan Essential Rewards. Distributeurs kunnen per maand tot 375 punten inwisselen. Punten verlopen na 12 maanden, dat betekent dat je ze kunt gebruiken tot 12 maanden na het moment waarop je ze verdiend hebt. Wanneer je niet meer deelneemt aan het Essential Rewards-programma, komen alle punten te vervallen. Over het algemeen staat één punt gelijk aan €0.84.

Overige regels en regelgeving
Elke ontvanger van een beloning is aansprakelijk voor alle van toepassing zijnde belastingen op zijn/haar beloning, ongeacht of de beloning wordt gebruikt, tenzij hij/zij weigert om de beloning in ontvangst te nemen als deze wordt aangeboden. Indien van toepassing dient de ontvanger de eerlijke marktwaarde van de ontvangen beloning aan te geven voor van toepassing zijnde belastingen. Indien sommige aspecten van een beloning buiten de controle van Young Living vallen of als de beloning of een deel ervan om de een of andere reden onbeschikbaar wordt, is Young Living niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke veranderingen en behoudt het recht om naar eigen goeddunken een andere beloning van dezelfde of hogere waarde aan te bieden. Overdragen van beloningen aan derden is niet toegestaan. Er wordt geen geldelijke vergoeding geboden voor beloningen in natura. Door een beloning te accepteren, gaan ontvangers ermee akkoord dat Young Living niet aansprakelijk zal zijn voor letsel, schade of verlies van welke aard ook, resulterend uit of in verband met het toekennen, accepteren, bezitten of gebruiken van een beloning of aspecten of delen daarvan. Young Living zal de eindbeoordelaar zijn van alle regelinterpretaties en kwalificatiebepalingen en dergelijke besluiten zijn definitief. Indien van toepassing, zullen kwalificatiesubsidies worden vermeld als inkomen op het jaarlijkse formulier van de ontvanger. Ontvangers van beloningen zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen op subsidies die door Young Living worden toegekend. Het Elite Express programma wordt ongeldig verklaard daar waar dit verboden is bij wet. Puntentotalen van alle distributeurs die deelnemen en zich kwalificeren zullen worden onderzocht of gecontroleerd.
Door deelname aan het Elite Express programma (i) erken je dat je de Elite Express programmaregels zult naleven, met inbegrip van alle toelatingsvoorwaarden; (ii) je garandeert dat alle informatie die je in verband met het Elite Express programma doorgeeft waar en juist is; en (iii) gaat ermee akkoord om gebonden te zijn door de beslissingen van Young Living, die definitief en bindend zullen zijn in alle zaken in verband met het Elite Express programma. Distributeurs die de programmaregels van Elite Express en het Beleid en Procedures van Young Living niet naleven, zullen worden gediskwalificeerd. Young Living behoudt het recht naar eigen inzicht op enig moment het Elite Express programma te annuleren, te wijzigen of op te schorten, met of zonder melding, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief wanneer fraude, technische problemen, virussen, bugs, programmeerfouten of andere oorzaken de administratie, veiligheid of integriteit van het Elite Express programma in het gedrang brengen.
Het Elite Express programma valt onder de van toepassing zijnde federale, regionale, provinciale en plaatselijke wetten. Alle problemen en vragen over de constructie, geldigheid, interpretatie en implementatie van dit Elite Express programmaregels, of de rechten en plichten van deelnemer en Young Living in verband met het Elite Express programma, worden beheerd door en begrensd in overeenstemming met, de van toepassing zijnde lokale wetten en reguleringen ongeacht tegenstrijdigheden in wetsprincipes. Alle deelnemers gaan akkoord met de jurisdictie en locatie van alle van toepassing zijde lokale wetten en reguleringen. Bij tegenstrijdigheden tussen programmadetails van Elite Express in deze programmaregels van Elite Express en de programmadetails van Elite Express in andere materialen (inclusief, zonder beperking, verkooppunten, online of gedrukte advertenties), dan zijn de gegevens over het Elite Express programma in deze programmaregels van Elite Express leidend.
De ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van deze programmaregels van Elite Express heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien een bepaling ongeldig, of anderszins niet afdwingbaar of onwettelijk zou zijn, blijven deze programmaregels van Elite Express anderszins geldig en in overeenstemming met hun voorwaarden alsof ze de ongeldige of onwettelijke bepaling niet bevatten.