Elite Express

FAQ
V. Hoe kan Elite Express gecombineerd worden met het traditionele erkenningsprogramma van Young Living?
A. Deelname aan het Elite Express programma is vrijwillig en stimuleert diegenen die op succesvolle wijze hun bedrijf opbouwen. Deelname wordt niet geëist of verwacht. Wanneer een lid een andere rang buiten het Elite Express programma bereikt, wordt hij/zij nog steeds gefeliciteerd en ontvangt hij/zij erkenning volgens het traditionele erkenningsporgramma. Het enige verschil is dat hij/zij de aanvullende Elite Express beloningen niet ontvangt.
V. Ontvang ik een boete als ik niet deelneem aan Elite Express?
A. Nee. Deelname aan Elite Express is een aanvullende motivatie en is niet nodig om te kunnen profiteren van het compensatieplan van Young Living.
V. Wanneer begint de kwalificatieperiode?
A. De kwalificatieperiode(s) begint/beginnen in de maand nadat voor het eerst een prekwalificatierang van een bepaalde status behaald wordt. Bijvoorbeeld: de kwalificatieperiode voor Executive in 2 (E2) begint een maand nadat een lid voor het eerst Senior Star behaald. Dat betekent dat wanneer een lid in januari Senior Star behaalt, de kwalificatieperiode voor E2 in februari begint en hij/zij Executive voor het einde van maart moet behalen.
V. Wie kan deelnemen aan het programma?
A. Alle leden van Senior Star tot Platinum mogen deelnemen aan het programma.
V. Kunnen leden nog steeds in aanmerking komen voor het oorspronkelijke Elite Express programma?
A. Leden die op of voor 31 maart 2018 Star, Senior Star, Silver of Gold behalen, hebben recht op deelname aan het oorspronkelijke Elite Express programma voor de volgende rang. Deze leden ontvangen de van toepassing zijnde beloningen als zij aan alle geldende voorwaarden hebben voldaan.
Dat betekent dat een lid dat op of voor 31 maart 2018 Star of Senior Star bereikt in aanmerking komt voor het oorspronkelijke Executive in 3 programma en beloningen. Hij/zij moet dan deelnemen aan het nieuwe Elite Express programma om door te groeien naar hogere niveau’s.
V. Wanneer ontvang ik de beloning voor mijn kwalificatie?
A. Express Reward punten en Essential Reward punten worden over het algemeen 5 tot 6 dagen na bevestiging van kwalificatie toegekend. Bevestiging gebeurt rond de 20e van de maand na kwalificatie.
V. Moet ik mijn prekwalificatierang behouden gedurende de kwalificatieperiode zoals in het vorige Elite Express programma?
A. Ja. Leden moet hun prekwalificatierang behouden om in aanmerking te komen voor de beloningen van iedere status in Elite Express.
V. Wat gebeurt er als ik in slechts één maand van de kwalificatieperiode onder mijn prekwalificatierang zak?
A. Prekwalificatierangen op elk niveau moeten behouden worden in alle maanden van de kwalificatieperiode. Wanneer een deelnemend lid in een bepaalde maand van de kwalificatieperiode onder de prekwalificatierang zakt, komt het lid niet meer in aanmerking voor de beloningen van de betreffende Elite Express status. Echter, het lid kan wel deelnemen aan andere beloningsprogramma’s. Bijvoorbeeld: wanneer een lid zich niet kwalificeert voor Silver in 4, kan hij/zij wel deelnemen aan en zich kwalificeren voor Gold in 8, Platinum in 8 of Diamond in 8.
V. Moet ik belasting betalen voor mijn beloningen?
A. Ja. De waarde van de ontvangen beloning(en) wordt door Young Living opgegeven aan de belasting voor het jaar waarin de beloning(en) ontvangen zijn. Voor beloningen in de vorm van producten wordt de groothandelswaarde berekend. Voor beloningen niet bestaande uit producten wordt de aanschafwaarde voor Young Living berekend.
V. Wat gebeurt er als ik al de status van Platinum of hoger heb?
A. Wanneer u acht maanden of langer de Platinum status of een hogere status heeft, kunt u niet deelnemen aan het Elite Express programma. Reclame maken voor het programma kan echter een positief effect hebben op de groei van uw team en op het succes van uw bedrijf.
V. Zijn de beloningen overal hetzelfde?
A. Beloningen zijn overal hetzelfde.
V. Wat zijn Express Reward punten?
A. Express Reward punten worden toegekend bij elk niveau van het Elite Express programma. Deze punten kunnen op de Young Living Rewards website voor diverse producten ingewisseld worden. Express Reward punten verlopen 36 maanden na ontvangst van de eerste punten.
V. Wat is de Young Living Rewards site?
De Young Living Rewards website is een externe website waar leden hun punten in kunnen wisselen tegen diverse producten waaronder elektronica, producten voor in huis, mode, cadeaubonnen, enzovoort. De website verschijnt in het Virtuele Kantoor wanneer u zich kwalificeert voor een rang in Elite Express.