Elite Express

Regels van het programma:

Young Living (Europe) Ltd, gevestigd op de derde verdieping, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, Verenigd Koninkrijk (“Young Living”) lanceert op 21 maart 2016 het ELITE EXPRESS programma (“Aanvangsdatum van het programma”). Distributeurs die de rang van Star bereiken, komen in aanmerking voor deelname aan het ELITE EXPRESS programma. Het ELITE EXPRESS programma bestaat uit vier prijzenroutes en één bonusroute dat distributeurs een extra stimulans biedt om de leiderschapsrangen in het compensatieplan van Young Living te bereiken en te behouden, zoals beschreven in het betreffende plan. Distributeurs krijgen prijzen en erkenning voor het bereiken van specifieke leiderschapsrangen binnen een specifiek omschreven termijn vanuit een prekwalificatierang. Er zijn geen extra aankopen of betaling nodig voor deelname, tenzij de aankoop om de rang te behouden of op te klimmen.

Het ELITE EXPRESS programma is een extra stimulans om sterk presterende elite-distributeurs te motiveren en te belonen. Hoewel alle distributeurs worden aangemoedigd om deel te nemen, is het belangrijk om te onthouden dat het niet bedoeld is als vervanging van andere kwalificaties of stimulansen die aan de basis van de Young Living distributeurs wordt geboden, met inbegrip van compensatie en bonussen in het kader van het compensatieplan van Young Living. Vanaf de aanvangsdatum zal ELITE EXPRESS echter het bestaande Si6 programma vervangen voor de aanvangsdatum van het programma. Distributeurs die tegen 29 februari 2016 in aanmerking komen voor de rang van Executive zullen nog steeds gekwalificeerd zijn voor het bestaande Si6 programma voor die, hieronder beschreven Silver route van het ELITE EXPRESS programma.

Programmaregels:
1. Een deelnemende distributeur moet een prekwalificatierang behalen voor elk specifieke prijsroute (hieronder beschreven) om het begin van de kwalificatieperiode te laten beginnen.
2. De distributeur moet de vooraf bepaalde rang de hele kwalificatieperiode behouden.
3. De distributeur moet de kwalificatierang voor elke prijsroute bereiken binnen de kwalificatieperiode die voor elke prijs is aangegeven.
4. De kwalificatieperiode van elke prijsroute begint op de 1e van de maand nadat een distributeur voor het eerst de prekwalificatierang heeft bereikt.
Deelnamerestrictie:
Het ELITE EXPRESS programma staat open voor Young Living distributeurs ('Distributeurs') die actief zijn, minstens de rang van Star hebben behaald, als betrouwbaar bekend staan, minstens 18 jaar zijn, en een primair facturatieadres hebben in Europa. Deze promotie is niet bedoeld voor distributeurs buiten Europa. Nietig waar verboden. Actieve distributeurs zijn distributeurs die een aankoop van ten minste 50 PV hebben gedaan in de afgelopen 12 maanden en die de Young Living Distributeursovereenkomst hebben ondertekend. Distributeurs die als betrouwbaar bekend staan, leven alle voorwaarden na van de distributieovereenkomst en het Beleid en Procedures van Young Living.
Kwalificatie en eisen van het programma:
Dit zijn de prijzenroutes en bonusroutes waarvoor ELITE EXPRESS stimulansen worden aangeboden.
Ei3: Deze prijs wordt verdiend door de Executive rang te behalen binnen de 3 maanden nadat de Star rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatierang: Star
2. Kwalificatieperiode: 3 maanden na de eerste kwalificatie als Star
3. Eis tot behoud: Star of Sr. Star behouden in elk van de kwalificatiemaanden
Si6: Deze prijs wordt verdiend door de Silver rang te behalen binnen de 6 maanden nadat de Executive rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatierang: Executive
2. Kwalificatieperiode: 6 maanden na de eerste kwalificatie als Executive
3. Eis tot behoud: Executive behouden in elk van de kwalificatiemaanden
Gi6: Deze prijs wordt verdiend door de Gold rang te behalen binnen de 6 maanden nadat de Silver rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatierang: Silver
2. Kwalificatieperiode: 6 maanden na de eerste kwalificatie als Silver
3. Eis tot behoud: Silver behouden in elk van de kwalificatiemaanden
Pi5: Deze prijs wordt verdiend door de Platinum rang te behalen binnen de 5 maanden nadat de Gold rang voor het eerst werd behaald.
1. Prekwalificatierang: Gold
2. Kwalificatieperiode: 5 maanden na de eerste kwalificatie als Gold
3. Eis tot behoud: Gold behouden in elk van de kwalificatiemaanden
BONUS Elite 20: Deze bonusroute en -prijs worden verdiend door elk van de 4 prijzenroutes (Ei3, Si6, Gi6, en Pi5) af te leggen in 20 maanden.
1. Prekwalificatierang: Star
2. Kwalificatieperiode: 20 maanden na de eerste kwalificatie als Star
3. Behoud: Moet zich kwalificeren voor alle vier de prijzenroutes (Ei3, Si6, Gi6, en Pi5) om in aanmerking te komen
Distributeurs op weg naar de vroegere Si6 (Silver in 6) prijs:
Als een distributeur reeds op weg is naar Si6 en Executive voor het eerst op of voor 29 februari 2016 bereikt, kwalificeert de distributeur zich nog steeds voor het bestaande Si6 programma en krijgt hij/zij de kans om zich te kwalificeren voor de Premier Aroma Collection op Silver niveau.
Prijzen en erkenning:
De volgende tabel toont de prijzen van elke prijs - en bonusroute in het ELITE EXPRESS programma:
NiveauBeloning
Ei3

Seed to Seal® Collection

Een (met een Aria Ultrasonic Diffuser, en een Farm Bundle etherische oliën, namelijk een 5-ml Peppermint etherische olie, een 5-ml Idaho Blue Spruce etherische olie, een 5-ml Ylang Ylang etherische olie en een koffertje voor deze flesjes etherische oliën).

Een Red Padfolio

Totale kleinhandelsprijs van de prijs ongeveer: $424,00 USD

Si6

30 OIL COLLECTION

Een 30-Oil Collection (met een 15-ml flesje Frankincense, Peppermint, Lavender, PanAway, Lemon, Orange, Cypress, DiGize, Balsam Fir, Grapefruit, Oregano, Thyme, Tea Tree, Aroma Siez, Marjoram, Ylang Ylang, Basil, Purification, Sacred Frankincense, Wintergreen, Lemongrass, en Cedarwood etherische oliën; twee 15-ml flesjes Citrus Fresh, Joy, Thieves, en Copaiba etherische oliën; en een bijpassend koffertje).

Een Fitbit Charge HR

Totale kleinhandelsprijs: $1.650,00 USD
Gi6

VOLLEDIGE SET THIEVES

Een jaarvoorraad NingXia Red – (met 24, 750-ml flesjes NingXia Red). Een volledige Thieves set (met 2 Thieves Laundry Soap, 2 Thieves Foaming Hand Soap 3-pk., 2 Thieves Foaming Hand Soap Refill 32 oz., 2 Thieves Household Cleaner 64 oz., en 2 Thieves etherische oliemengsel 15 ml)

Een Gold iPad Mini 64GB

Een Padfolio tussenzetsel

Totale kleinhandelsprijs: $1.850,00 USD

Pi5

PREMIER AROMA COLLECTION

Een Premier Aroma Collection (met een 5-ml flesje van 120 unieke soorten etherische olie in een Premium Display Case).

DIFFUSER COLLECTION

Een Diffuser Collection (met een AromaLux Diffuser, een Dewdrop Diffuser, een USB Diffuser – White, een Rainstone Diffuser, en een Dino Land Ultrasonic Diffuser).

Een aktetas van Tumi of andere merkbagage

Totale kleinhandelsprijs: $4.265,00 USD

Bonus Elite20

1000 prijspunten

1 registratievergoeding betaald voor de internationale Young Living Grand Convention van volgend jaar

Totale kleinhandelsprijs: $1.300,00 USD

Annulering en terugbetaling; overmacht:
Een distributeur die zich kwalificeert voor een stimulansprijs en dan probeert om de bestelling(en) te annuleren, krijgt geen terugbetaling voor die bestelling(en). Young Living is niet aansprakelijk als de prijs niet of te laat wordt afgeleverd door een van de volgende oorzaken: niet in voorraad, stakingen, piketposten, pogingen tot een boycot, overstromingen, ongevallen, oorlog (al dan niet verklaard), revolutie, rellen, opstanden, overmacht, initiatieven van de overheid (met inbegrip van, zonder beperking, agentschappen of ministeries van de Verenigde Staten), daden van de publieke vijand, schaarste of rantsoenering van benzine of andere brandstof of essentiële producten, onmogelijkheid om materiaal of arbeidskrachten te vinden, of andere oorzaken die redelijk gezien buiten de controle van Young Living vallen.
Licentie:
Door zijn/haar deelname aan het ELITE EXPRESS programma en aanvaarding van een stimulans en/of prijs, gaat een lid ermee akkoord dat zijn/haar naam, privéadres, (stad en provincie), stem en uitspraken in verband met het ELITE EXPRESS programma en Young Living en foto's of andere gelijkenissen zonder verdere compensatie, kennisgeving of toelating gebruikt worden in reclame of advertenties van Young Living of door andere verwante entiteiten in alle media zonder beperkingen inzake grondgebied of tijd, tenzij het wettelijk verboden is.
Beperkte aansprakelijkheid:

Young Living is niet aansprakelijk voor het verschil tussen de feitelijke waarde van een prijs op het moment van de toekenning en de totale kleinhandelsprijs vermeld in deze officiële regels of in briefwisseling in verband met promotie of materialen en de winnaars zullen het verschil, als er een is, niet ontvangen. Young Living en haar filialen, dochterondernemingen, moederbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden in informatie die eventueel gebruikt wordt in het ELITE EXPRESS programma, voor technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen tijdens verwerking van de bestellingen, inclusief gegevens ingevoerd door distributeurs, miscommunicatie zoals technische storingen met betrekking tot computer, telefoon, kabel en onbeschikbare netwerk- of serververbindingen, of andere technische storingen die te maken hebben met hardware, software of virus, of onvolledige, late of verkeerd geadresseerde bestellingen. Belemmeringen van het eerlijk en juist handelen van het ELITE EXPRESS programma vanwege een computervirus of vergelijkbaar type technische beschadiging die van invloed kan zijn op de juistheid, veiligheid en administratie van het ELITE EXPRESS programma kan naar goeddunken van Young Living leiden tot beëindiging, aanvulling, of aanpassing van het programma of een deel daarvan. Young Living behoudt het recht om bestellingen of distributeurs naar eigen goeddunken te diskwalificeren wanneer Young Living vermoedt dat ze geprobeerd hebben om te knoeien met de administratie, beveiliging, eerlijkheid van het ELITE EXPRESS programma of om het te beschadigen, of om een distributeur te diskwalificeren die niet sportief handelt of met de intentie anderen te bedreigen of te pesten.

Door deel te nemen aan het ELITE EXPRESS programma staat elke distributeur alle rechten af om boetes, ongevallen of vervolgschade, juridische kosten of overige schade te eisen, anders dan directe kosten of verlies in verband met zijn/haar deelname aan het ELITE EXPRESS programma, aanvaarding, bezit en gebruik van een prijs.

Alle gronden voor rechtszaken die voortkomen uit of verband houden met het ELITE EXPRESS programma of toegekende Prijzen zullen individueel worden opgelost, zonder een beroep te doen op groepsvorderingen. Sommige jurisdicties staan mogelijk niet alle beperkingen op schadeclaims toe of op de mogelijkheid schadeclaims via een groepszaak in te dienen, dus sommige van deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Overige regels en regelgeving:

Elke prijsontvanger is aansprakelijk voor alle toepasselijke belastingen op zijn/haar prijs, ongeacht of de prijs wordt gebruikt, tenzij hij/zij weigert om de prijs in ontvangst te nemen als hij wordt aangeboden. Waar toepasselijk zal de ontvanger de eerlijke marktwaarde van de aanvaarde prijs vermelden op de toepasselijke belastingaangifte. Indien sommige aspecten van een prijs buiten de controle van Young Living om veranderen of als de prijs of een deel ervan om de een of andere reden onbeschikbaar worden, is Young Living niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke veranderingen en behoudt het recht om naar eigen goeddunken een andere prijs van dezelfde of hogere waarde aan te bieden. Overdragen van prijzen aan derden is niet toegestaan. Er wordt geen geldelijke vergoeding geboden voor prijzen in natura. Door een prijs te accepteren, gaan prijswinnaars ermee akkoord dat Young Living niet aansprakelijk zal zijn voor letsel, schade of verlies van welke aard ook, resulterend uit of in verband met het toekennen, accepteren, bezitten of gebruiken van de Prijs of aspecten of delen daarvan.

Young Living is niet aansprakelijk voor het verschil tussen de feitelijke waarde van een prijs op het moment van de toekenning en de totale kleinhandelsprijs vermeld in deze officiële regels of in briefwisseling in verband met promotie of materialen en de winnaars zullen het verschil, als er een is, niet ontvangen. Als er zijn, behoren alle nationale, plaatselijke belastingen (met inbegrip van inkomstenbelasting en het inhouden van belastingen) en alle andere kosten en uitgaven in verband met het aanvaarden en gebruiken van de prijs die hier niet gespecificeerd zijn als zijnde voorzien, tot de verantwoordelijkheid van de winnaar, ongeacht of de prijs in zijn geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. In geen geval zal Young Living verantwoordelijk zijn voor het toekennen van meer dan de hier vermelde prijs.

Door je deelname aan het ELITE EXPRESS programma (i) erken je dat je de programmaregels van het ELITE EXPRESS programma zult naleven, met inbegrip van alle kwalificatie-eisen; (ii) garanderen dat alle informatie die je in verband met het ELITE EXPRESS programma doorgeeft waar en juist is; en (iii) gaat ermee akkoord om gebonden te zijn door de beslissingen van Young Living, die definitief en bindend zullen zijn in alle zaken in verband met het ELITE EXPRESS programma. Distributeurs die de programmaregels van ELITE EXPRESS en het Beleid en Procedures van Young Living niet naleven, zullen worden gediskwalificeerd.

Young Living behoudt het recht naar eigen inzicht op enig moment het ELITE EXPRESS programma te annuleren, te wijzigen of op te schorten, met of zonder melding, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief wanneer fraude, technische problemen, virussen, bugs, programmeerfouten of andere oorzaken de administratie, veiligheid of integriteit van het ELTIE EXPRESS programma in het gedrang brengen.

Deze stimulans is onderworpen alle van toepassing zijnde Europese federale, nationale, provinciale en lokale wetten. Alle problemen en vragen over de constructie, geldigheid, interpretatie en implementatie van de criteria van deze stimulans, of de rechten en plichten van deelnemer en Young Living in verband met de stimulans worden geregeld door – en begrensd in overeenstemming met - de betreffende wetten van elk Europees land, ongeacht tegenstrijdigheden in rechtssbeginselen. Alle gekwalificeerden van de stimulans gaan akkoord met de rechtsmacht en locatie van hun respectieve nationale rechtsbeginselen.

Bij tegenstrijdigheden tussen details van de stimulans in de criteria van deze stimulans en details over de stimulans in andere materialen over de stimulans (inclusief, zonder beperking, verkooppunten, online of gedrukte advertenties), dan zijn de gegevens over de stimulans zoals in de criteria van de stimulans vermeld, leidend.

Bij tegenstrijdigheden tussen programmadetails van ELITE EXPRESS in deze programmaregels van ELITE EXPRESS en de programmadetails van ELITE EXPRESS in andere materialen (inclusief, zonder beperking, verkooppunten, online of gedrukte advertenties), dan zijn de gegevens over het ELITE EXPRESS programma in deze programmaregels van ELITE EXPRESS leidend.

De ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van deze programmaregels van ELITE EXPRESS heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien een bepaling ongeldig, of anderszins niet afdwingbaar of onwettelijk zou zijn, blijven deze programmaregels van ELITE EXPRESS anderszins geldig en in overeenstemming met hun voorwaarden alsof ze de ongeldige of onwettelijke bepaling niet bevatten.