Veelgestelde Vragen over Speciale Elite

VGV
Q. Vervangt Elite Express het erkenningsprogramma van Young Living?
A. Nee We hebben het Elite Express (EE) programma ontworpen om de best presterende distributeurs extra stimulansen te geven en het is volledig vrijwillig. Deelname van distributeurs die een organisatie aan het opbouwen zijn, wordt niet verwacht of geëist. Elke distributeur die deze geavanceerde rangen bereikt buiten de kwalificatietijdframes van EE wordt nog steeds gefeliciteerd en net als tevoren erkend; het enige verschil is dat ze niet de extra prijzen ontvangen die als een onderdeel van het EE-programma worden aangeboden.
Q. Zijn er boeten als ik niet deelneem aan Elite Express?
A. Nee Deelname aan Elite Express is een toegevoegde stimulans en is niet vereist om te genieten van het volledige potentieel van het compensatieplan van Young Living.
Q. Wanneer begint mijn kwalificatieperiode?
A. De kwalificatieperiode(n) begint(en) in de maand nadat een prekwalificatierang van een bepaalde prijslaag voor het eerst werd bereikt. De Executive in 3 (Ei3) kwalificatieperiode begint bijvoorbeeld in de maand nadat een lid voor het eerst Star bereikt. De Silver in 6 (Si6) kwalificatieperiode begint bijvoorbeeld in de maand nadat een lid voor het eerst Executive bereikt.
Q. Wie kan deelnemen aan het programma?
A. Het Elite Express programma biedt extra stimulansen aan distributeurs in de rangen van Star tot Platinum. Ieder lid dat momenteel Silver of lager is, heeft vanaf de lancering van het programma op 1 maart 2016 de kans om een prijs te winnen op een of meer van de beschikbare prijsniveaus Ei3, Si6, Gi6, Pi5. Elke distributeur die momenteel de Silver rang heeft, kan nog altijd de Pi5 prijs winnen zodra hij/zij de prekwalificatierang Gold voor het eerst bereikt.
Q. Wanneer ontvang ik mijn prijs voor kwalificatie?
A. Prijzen voor elk niveau van Elite Express worden ongeveer 30 dagen nadat de prijskwalificatie is bevestigd verstuurd. Bevestiging gebeurt rond de 10e van de maand na de kwalificatie.
Q. Moet ik mijn prekwalificatierang behouden gedurende de kwalificatieperiode zoals in het vorige Si6 programma?
A. Ja Om in aanmerking te komen voor de prijs op het succesniveau van Elite Express moeten deelnemende distributeurs hun prekwalificatierang behouden. Distributeurs die bijvoorbeeld voor het eerst Silver bereiken, moeten de rang van Silver alle 6 maanden van de Gi6 kwalificatieperiode behouden.
Q. Wat gebeurt er als ik slechts één maand van de kwalificatieperiode onder mijn prekwalificatierang zak?
A. Prekwalificatierangen van elk prijsniveau moeten elke maand van de kwalificatieperiode behouden blijven. Indien de deelnemende distributeur in een bepaalde maand onder de prekwalificatierang zakt, komt die distributeur niet meer in aanmerking voor de prijs in die specifieke prijsroute van Elite Express. De distributeur komt echter nog wel in aanmerking voor andere prijsroutes. Als een distributeur bijvoorbeeld de kwalificatie voor Si6 mist, komt die distributeur nog steeds in aanmerking voor deelname aan Gi6 en Pi5.
Q. Moet ik belasting betalen over de prijzen?
A. De distributeur is persoonlijk verantwoordelijk voor wettelijk vereiste taksen of rechten, waaronder maar niet beperkt tot inkomstenbelasting, contributies voor ziekteverzekering en de correcte inning en betaling van BTW op verkopen en commissies. De distributeur houdt zijn eigen dossiers bij zoals dat noodzakelijk is om de juiste evaluatie en betaling van taksen en/of rechten te garanderen.
Q. Wat gebeurt er als ik al een rang als Gold of hoger heb?
A. Als een Gold of hoger van meer dan vijf maanden kom je persoonlijk niet in aanmerking voor deelname aan Elite Express; maar, als je dit programma in je team promoot heeft dat misschien een zeer gunstig effect op de groei van je team en het toekomstige succes van je organisatie.
Q. Wat gebeurt er als ik historische rechten heb op het vorige Si6 programma en ik zowel Si6 als Pi5 bereik, krijg ik dan twee Premier Aroma collections?
A. Ja Distributeurs met historische rechten in het vorige Si6 programma hebben de gelegenheid om de grootste prijs te winnen, een Premier Aroma collection zowel op de Si6 als op de Pi5 prijslagen. Op het Silver niveau vervangt de Premier Aroma collection de 30-Oil collection en Fitbit HR.
Q. Zijn de prijzen dezelfde voor alle globale markten?
A. De prijzen in goederen zijn dezelfde in alle markten maar sommige productprijzen zijn uniek, afhankelijk van de markt. Alle unieke producten hebben een vergelijkbare waarde.