Penghargaan Global

Diamond Leaders

Leader Diamond kami terdiri daripada tiga pangkat paling elit dalam Young Living, iaitu Diamond, Crown Diamond dan Royal Crown Diamond. Berlian dikatakan terhasil daripada tekanan yang tinggi. Perjalanan untuk menjadi leader Diamond Young Living bukanlah sesuatu yang mudah dan Diamond kami mencapai tahap kejayaan mereka dengan menghadapi cabaran kepimpinan yang unik setiap masa dan membuktikan keupayaan mereka untuk menjadi pemimpin, pendidik, ahli filantrofi dan contoh yang lebih baik kepada pasukan mereka daripada sebelum ini. Leader Diamond kami bersinar dengan terang melambangkan usaha dan dedikasi mereka sepenuhnya dalam memperbaiki kehidupan mereka melalui faedah daripada Young Living.

Kenaikan Pangkat


Dengan berakhirnya setiap bulan kelayakan, ahli kami memaju dan mengembangkan pengaruh Young Living di pentas antarabangsa. Melalui usaha dan dedikasi ahli kami yang berkongsi kebaikan minyak pati yang tulen dan asli, kami telah memberi kesan yang positif terhadap jutaan kehidupan di seluruh dunia. Sertai kami dalam meraikan usaha gigih dan kejayaan ahli kami!

Konvensyen Antarabangsa 2019

Kami akan menyambut ulangtahun kelahiran yang ke-25 di Konvensyen Antarabangsa 2019! Sertai ahli Young Living di seluruh dunia dan menyambut acara yang bersejarah ini. Marilah kita bersama-sama meraikan satu detik sejarah dan terus menuju ke arah masa depan yang penuh gemilang!