Acara

Peraturan Percutian Umum:

Pengekalan dan peningkatan kedudukan yang diperoleh tidak boleh dibawa dari satu tempoh kelayakan ke tempoh seterusnya. Kelayakan bermula semula pada permulaan setiap tempoh kelayakan.
Perkhidmatan penterjemahan akan disediakan di acara percutian jika bersesuaian untuk bahasa berikut: Sepanyol, Sweden, Jepun, dan Jerman.
Jika pengedar mencapai dua atau lebih peningkatan kedudukan dalam satu tahun, mereka akan dijemput menghadiri setiap acara percutian yang mana mereka layak.
Semua kos acara berkaitan percutian adalah mengikut setiap seorang.
Mestilah pengedar yang aktif untuk menebus perjalanan hadiah.