„Elite Express“

Programos taisyklės
Norint dalyvauti, nereikia nieko įsigyti ar mokėti
Informacija apie programą
„Young Living Essential Oils“, LC, būstinė įsikūrusi adresu: 566 Chiswick high Road (11 pastatas, 3 aukštas), London W4 5YS („Young Living“), pristato „Elite Express“ programą nuo 2018 m. balandžio 1 d., 12 val. MT („Programos pradžios data“). „Elite Express“ programoje dalyvauti gali platintojai, pasiekę „Senior Star“ pakopą. „Elite Express“ programą sudaro 5 pakopos ir 1 papildoma pakopa, kaip skatinamoji priemonė platintojams, norintiems pasiekti ir išlaikyti „Young Living“ kompensavimo plane nurodytus lyderystės statusus. Platintojams, atsidūrusiems išankstinėje kvalifikacinėje pakopoje, už kiekvieną per nustatytą laikotarpį pasiektą lyderystės statusą suteikiami specialūs apdovanojimai.
„Elite Express“ programa - tai papildoma paskata ypač gerų rezultatų siekiantiems mūsų platintojams. Visi platintojai kviečiami dalyvauti, tačiau svarbu atminti, kad ši programa nėra skirta pakeisti kitų kvalifikacijų pasiekimų ar skatinamųjų priemonių, siūlomų „Young Living“ platintojams, įskaitant į „Young Living“ kompensavimo planą įtrauktus uždarbius ir premijas. Tačiau nuo 2018 m. balandžio 1 d. naujoji „Elite Express“ programa pakeis anksčiau buvusią „Elite Express“ programą (taikytą iki naujosios programos pradžios datos). Platintojai, iki 2018 m. kovo 31 d. pasiekę atitinkamus reikalavimus, jog atsidurtų „Star“ pakopoje, pagal tęstinumo principą toliau dalyvaus senojoje „Elite Express“ programoje. Šie platintojai galės siekti kitos pakopos senojoje „Elite Express“ programoje, o ją pasiekę, bus perkelti į naująją „Elite Express“ programą. Naujosios „Elite Express“ programos detales rasite žemiau.
Programos taisyklės
1. Kvalifikacinis laikotarpis skaičiuojamas nuo to laiko, kai programoje dalyvaujantis platintojas, norintis įgyti naują kvalifikacinį statusą (apibrėžta toliau), įgyja išankstinį kvalifikacinį statusą.
2. Platintojas turi išlaikyti įgytą išankstinį kvalifikacinį statusą per visą kvalifikacinį laikotarpį.
3. Platintojas per kvalifikacinį laikotarpį turi pasiekti aukštesnę kvalifikacinę pakopą, jog gautų atitinkamą apdovanojimą.
4. Kvalifikacinis laikotarpis kiekvienai naujai pakopai pasiekti prasideda 1-ąją mėnesio dieną po to, kai platintojui buvo suteiktas išankstinis kvalifikacinis statusas.
5. Pasibaigus komisinių laikotarpiui, pridedami „Express Reward“ ir „Essential Reward“ taškai.
Sąlygos
„Elite Express“ programoje gali dalyvauti „Young Living“ platintojai (toliau - platintojai), kurie yra aktyvūs, pasiekę „Senior Star“ pakopą, geros reputacijos, ne mažiau nei 18 metų amžiaus, ir kurių pagrindinis adresas, naudojamas sąskaitoms siųsti, yra: JAV, Australijoje, Kanadoje, Indonezijoje, Europoje, Honkonge, Japonijoje, Malaizijoje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, Ekvadore, Taivane ar Singapūre. Šioje kampanijoje negali dalyvauti platintojai, gyvenantys šalyse, kuriose nėra galima perparduoti produktų (NFR rinkose). Aktyvūs platintojai - tai platintojai, kurie per pastaruosius 12 mėnesių įsigijo prekių už mažiausiai 50 PV bei yra pasirašę „Young Living“ platinimo sutartį. Geros reputacijos platintojai - tai platintojai, kurie laikosi „Young Living“ platinimo sutarties, taikomų taisyklių ir procedūrų.
Programos kvalifikacija ir reikalavimai
Programos „Elite Express“ kvalifikacijos ir reikalavimų detalės:
E2: šis uždarbis gaunamas per 2 mėnesius pasiekus „Executive“ pakopą po to, kai pirmą kartą buvo pasiekta „Senior Star“ pakopa.
1. Išankstinė kvalifikacinė pakopa: „Senior Star“
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 2 mėnesiai nuo to laiko, kai pasiekta „Senior Star“ pakopa
3. Išlaikymas: išbūkite „Senior Star“ pakopoje abu kvalifikacinius mėnesius
S4: šis uždarbis gaunamas per 4 mėnesius pasiekus „Silver“ pakopą po to, kai pirmą kartą atsidūrėte „Executive“ pakopoje.
1. Išankstinė kvalifikacinė pakopa: „Executive“
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 4 mėnesiai nuo to laiko, kai pasiekta „Executive“ pakopa
3. Išlaikymas: išbūkite „Executive“ pakopoje visus kvalifikacinius mėnesius
G8: šis uždarbis gaunamas per 8 mėnesius pasiekus „Gold“ pakopą po to, kai pirmą kartą pasiekta „Silver“ pakopa.
1. Išankstinė kvalifikacinė pakopa: „Silver“
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 8 mėnesiai nuo to laiko, kai pasiekta „Silver“ pakopa
3. Išlaikymas: išbūkite „Silver“ pakopoje visus kvalifikacinius mėnesius
P8: šis uždarbis gaunamas per 8 mėnesius pasiekus „Platinum“ pakopą po to, kai pirmą kartą pasiekta „Gold“ pakopa.
1. Išankstinė kvalifikacinė pakopa: „Gold“
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 8 mėnesiai nuo to laiko, kai pasiekta „Gold“ pakopa
3. Išlaikymas: išbūkite „Gold“ pakopoje visus kvalifikacinius mėnesius
D8: šis uždarbis gaunamas per 8 mėnesius pasiekus „Diamond“ pakopą po to, kai pirmą kartą pasiekta „Platinum“ pakopa.
1. Kvalifikacinė pakopa: „Platinum“
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 8 mėnesiai nuo to laiko, kai pasiekta „Platinum“ pakopa
3. Išlaikymas: išbūkite „Platinum“ pakopoje visus kvalifikacinius mėnesius
BONUS Elite 30: šį papildomą uždarbį gausite tuomet, jei per 30 mėnesių sėkmingai pasieksite visas 5 pakopas (E2, S4, G8, P8 ir D8).
1. Išankstinė kvalifikacinė pakopa: „Senior Star“
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 30 mėnesių nuo to laiko, kai pasiekta „Senior Star“ pakopa
Platintojai, siekiantys apdovanojimų ankstesnėje „Elite Express“ programoje
Jei platintojas jau siekia Ei3, Si6, Gi6 ar Pi5 pakopos, ir iki 2018 m. kovo 31 d. suspėjo pirmą kartą pasiekti „Star“, „Senior Star“, „Executive“, „Silver“ ar „Gold“ pakopą, jis ir toliau galės tęsti savo dalyvavimą senojoje „Elite Express“ programoje ir turės šansą gauti ankstesnius apdovanojimus pagal senąsias sąlygas, kol pasieks kitą platintojo statusą.
Pavyzdžiui, jei platintojas iki 2018 m. kovo 31 d. pasiekė „Silver“ pakopą, jis turės šansą pagal senąsias taisykles per 6 mėnesius pasiekti „Gold“ pakopą. Praėjus 6 mėnesiams, nesvarbu, ar platintojas pasiekė „Gold“ pakopą ar ne, jis bus automatiškai perkeltas į naująją „Elite Express“ programą.
Apdovanojimai ir kvalifikacijos suteikimas
Žemiau esančioje lentelėje galite matyti, kokius apdovanojimus ir premijas galite gauti dalyvaudami „Elite Express“ programoje:
LAIKOTARPISUŽDARBIS
„Executive“ per 2 mėn.2,000 „Express Reward“ taškų ir 100 „Essential Reward“ taškų
„Silver“ per 4 mėn.4,000 „Express Reward“ taškų ir 200 „Essential Reward“ taškų
„Gold“ per 8 mėn.10,000 „Express Reward“ taškų ir 300 „Essential Reward“ taškų
„Platinum“ per 8 mėn.16,000 „Express Reward“ taškų ir 800 „Essential Reward“ taškų
„Diamond“ per 8 mėn.20,000 „Express Reward“ taškų
„Elite“ per 30 mėn.20,000 „Express Reward“ taškų
Atšaukimas ir grąžinimas; Nenumatytos aplinkybės
Platintojas, kuris atitinka reikalavimus, jog gautų skatinamąjį apdovanojimą, tačiau vėliau bando atšaukti užsakymą (-us), už šį užsakymą negaus grąžinimo. „Young Living“ neprisiima atsakomybės, jei dovanojamų prekių pristatymas užlaikomas ar nevykdomas dėl šių priežasčių: prekių nebėra sandėlyje, vyksta streikai, piketai, bandymai boikotuoti, gaisrai, potvyniai, nelaimingi atsitikimai, karai (paskelbti ar nepaskelbti), revoliucijos, riaušės, sukilimai, neįveikiamos aplinkybės, vyriausybės veiksmai (įskaitant, bet neapsiribojant bet kuriuo JAV departamentu ar įstaiga), valstybės priešų veiksmai, benzino ar kitų degalų ar gyvybiškai svarbių produktų stygius ar ribojimas, nesugebėjimas aprūpinti materialiaisiais ar žmogiškaisiais ištekliais, ar kitos priežastys, kurios nepriklauso nuo kompanijos „Young Living“.
Licencija
Dalyvaudamas „Elite Express“ programoje ir priimdamas skatinamąsias priemones ir/ar apdovanojimus, platintojas sutinka, jog jo vardas, pavardė, adresas (gyvenamasis miestas ir valstija/provincija), balsas, teiginiai, susiję su „Elite Express“ programa ir „Young Living“ kompanija bei nuotraukos ar kita vaizdinė medžiaga būtų naudojami be papildomų kompensacijų, perspėjimų ar leidimo viešumoje, „Young Living“ ar susijusių subjektų reklamose, bet kokiose informacijos skleidimo priemonėse, nepaisant teritorinių ar laiko ribojimų, išskyrus tuos atvejus, kuriais tai daryti draudžiama pagal įstatymus.
Atsakomybės ribojimas
„Young Living“ nėra atsakinga, ir apdovanojimų gavėjai negaus skirtumo (jam esant) tarp tikrosios apdovanojimo vertės jo suteikimo metu ir apytikrės mažmeninės vertės, kuri nurodyta oficialiose taisyklėse arba reklaminiuose laiškuose ar kitoje medžiagoje. „Young Living“ kompanija ir susijusios, dukterinės ar pagrindinės bendrovės neatsako dėl bet kokių informacijos netikslumų „Elite Express“ programoje; dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų, galimų vykdant užsakymus, įskaitant platintojų įvedamus duomenis; dėl bet kokio nesusikalbėjimo, įskaitant techninius nesklandumus, susijusius su kompiuterių, telefonų, laidinių tinklų, neveikiančiais ryšiais ar serverių jungtimis; dėl techninių nesklandumų ar kitų trikdžių, susijusių su technine įranga, programomis ar virusais, arba nesuderinamų, vėluojančių ar neteisingai nukreiptų užsakymų. Bet koks sąžiningo ir teisingo „Elite Express“ programos vykdymo sutrikdymas, susijęs su kompiuteriniais virusais ar panašaus tipo techniniais nuostoliais, galinčiais paveikti „Elite Express“ programos teisingą taikymą, saugumą ir administravimą, gali lemti programos ar jos dalies nutraukimą, keitimą ar papildymą, išskirtinai „Young Living“ nuožiūra.

​ ​„Young Living“ pasilieka teisę, savo sprendimu, anuliuoti bet kokį„Young Living“ platintojų užsakymą, jei „Young Living“ manymu, buvo bandoma manipuliuoti ar kenkti „Elite Express“ programos administravimui, saugai ir sąžiningumui, taip pat diskvalifikuoti bet kurį platintoją, besielgiantį netinkamai bei bandantį grasinti ar trukdyti kitiems asmenims. Dalyvaudamas „Elite Express“ programoje, kiekvienas platintojas atsisako teisių reikalauti atlyginti baudžiamąją, atsitiktinę ar pasekminę žalą, advokato išlaidas ar bet kokią žalą, išskyrus mokėjimus iš savo lėšų ar nuostolius, kurie gali atsirasti dalyvaujant „Elite Express“ programoje, priimant, turint ar naudojant apdovanojimus. Bet kokios priežastys pateikti ieškinį, dėl priežastinių ar susijusių ryšių su „Elite Express“ programa ar bet kokiu gautu apdovanojimu, turi būti sprendžiamos individualiai, nekeliant grupinio ieškinio. Kai kurios jurisdikcijos gali neleisti tam tikrų apribojimų žalai ar galimybei siekti žalos atlyginimo keliant grupinį ieškinį, taigi, kai kurie apribojimai gali būti jums netaikomi.
Lojalumo programa „Essential Rewards“
Norint dalyvauti, per „Young Living“ automatinio siuntimo programą kas mėnesį būtina užsisakyti prekių už mažiausiai 50 PV (programos taškų).
„Young Living“ pasilieka teisę neįtraukti prekių, kurių neturima. Jūs negalite gauti PV už produktus, įsigytus už „Essential Rewards“ taškus. Taškus galima panaudoti, apmokant visą produkto vertę PV taškais. Kai kurių produktų, pvz., tų, kuriems taikomos nuolaidos, negalima įsigyti už „Essential Rewards“ taškus. Gali būti taikomos ir kitos išimtys. Platintojai yra atsakingi už bet kokius prekių pristatymo ir tvarkymo mokesčius. Bet kokio „Essential Rewards“ užsakymo atšaukimas lems visų turėtų lojalumo programos taškų anuliavimą, o jūsų mėnesinis dalyvavimas programoje prasidės nuo nulio. Taškai, kuriuos uždirbote už įsigytą, tačiau grąžintą produktą, bus anuliuoti.

1. Mokesčiai taikomi tik siuntimui (žeme) Europoje. Kaina su nuolaida netaikoma, jei ši prekė įtraukta į lojalumo programos taškų užsakymą.

2. Dalyvavimas „Essential Rewards“ programoje turi būti tęstinis, be pertraukų. Pirmasis mėnuo skaičiuojamas nuo to laiko, kai prisijungėte prie programos. Taškus galite panaudoti bet kuriuo metu, kai jau būsite dalyvavę programoje du mėnesius iš eilės. Per mėnesį galite panaudoti iki 375 taškų. Nepanaudoti taškai galioja 12 mėnesių, t. y. galite juos panaudoti per 12 mėnesių nuo dienos, kai juos uždirbote. Jei pasitrauksite iš „Essential Rewards“ programos, neteksite visų sukauptų taškų. Bendrąja prasme, 1 taškas atitinka 0.84 euro centų.

Kitos taisyklės ir nurodymai
Kiekvienas apdovanojimo gavėjas atsakingas už taikomų mokesčių sumokėjimą, nepaisant to, ar apdovanojimu bus naudojamasi, nebent, jei jis ar ji atsisako priimti apdovanojimą jo suteikimo metu. Taikytinais atvejais, gavėjas bus informuotas apie apdovanojimo realią rinkos vertę atitinkamoje mokesčių deklaracijos formoje. Jei apdovanojimo veiksniai kinta už „Young Living“ kontrolės ribų arba dėl kokių nors priežasčių apdovanojimas ar jo dalis tampa neprieinami, „Young Living“ neprisiima atsakomybės už bet kokius pakeitimus ir pasilieka teisę vienašališkai pakeisti apdovanojimą į kitą, tokios pačios ar didesnės vertės. Apdovanojimo perleidimas trečiajai šaliai yra draudžiamas. Nepiniginiai apdovanojimai negali būti keičiami į piniginius. Priimdamas apdovanojimą, jo gavėjas sutinka, kad „Young Living“ nėra atsakinga už bet kokią žalą, sugadinimą ar kitus bet kokio pobūdžio nuostolius, atsiradusius dėl ar susijusius su apdovanojimu (ar jo dalimi), jo įteikimu, priėmimu, turėjimu ar naudojimu. Dėl taisyklių išaiškinimo ir kvalifikacijų nustatymo paskutinį sprendimą priima „Young Living“ kompanija, šis sprendimas - galutinis. Jei taikytina, bet koks kvalifikacinis uždarbis turi būti užfiksuotas gavėjo metinėje pajamų formoje. Apdovanojimų gavėjai yra atsakingi už bet kokių mokesčių, taikomų uždarbiui (-iams) iš „Young Living“, mokėjimą. „Elite Express“ programa gali tapti negaliojančia tais atvejais, kai tai numato įstatymas. Visiems nariams, dalyvaujantiems ir atitinkantiems reikalavimus, gali būti taikomos patikros ir vertinimas dėl bendros taškų sumos.
Dalyvaudami „Elite Express“ programoje, jūs (i) patvirtinate šių „Elite Express“ programos taisyklių, įskaitant sąlygų atitikimo reikalavimus, laikymąsi; (ii) garantuojate, kad bet kokia jūsų suteikta informacija, susijusi su „Elite Express“ programa, yra teisinga ir tiksli; (iii) sutinkate, kad esate susaistyti „Young Living“ nutarimų, kurie yra galutiniai ir įpareigojantys visuose programos „Elite Express“ etapuose. Platintojai, nesilaikantys šių „Elite Express“ programos taisyklių ir „Young Living“ taisyklių ir procedūrų, gali būti diskvalifikuoti. „Young Living“ kompanija, vadovaudamasi savo nuožiūra, pasilieka teisę atšaukti, keisti ar laikinai sustabdyti „Elite Express“ programą bet kuriuo metu, perspėjusi ar neperspėjusi, dėl bet kokios priežasties ar be priežasties, įskaitant sukčiavimo atvejus, techninius sutrikimus, virusus, gedimus, programavimo klaidas ar bet kokias kitas priežastis, kurios gali pakenkti „Elite Express“ programos administravimui, saugumui ar integralumui.
„Elite Express“ programai taikomi visi valstybių, valstijų, provincijų ir savivaldybių įstatymai. Visos problemos ir klausimai, susiję su „Elite Express“ programos taisyklių ar platintojų ir „Young Living“ teisių bei įsipareigojimų, susijusių su „Elite Express“ programa, nustatymu, galiojimu, išaiškinimu ir veikimu, turi būti sprendžiami ir sudaromi vadovaujantis Europos valstybėse galiojančiais materialiniais įstatymais, neatsižvelgiant į prieštaraujančius įstatymo aspektus. Visi platintojai sutinka su vietiniuose Europos įstatymuose numatyta jurisdikcija ir bylų nagrinėjimo vieta. Atsiradus netikslumams tarp „Elite Express“ programos detalių, nurodytų šiose „Elite Express“ programos taisyklėse ir „Elite Express“ programos detalių, pateiktų kitoje medžiagoje (įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo ir internetines vietas ar spaudą), pirmenybė teikiama informacijai, pateiktai šiose taisyklėse.
Bet kokios iš šių „Elite Express“ programos taisyklių nuostatų negaliojimas ar ieškininės galios neturėjimas niekaip nepaveikia kitų nuostatų galiojimo ir ieškininės galios turėjimo. Tuo atveju, jei nustatoma, kad bet kuri nuostata yra negaliojanti, neturinti ieškininės galios, ar nelegali, šios „Elite Express“ programos taisyklės vis tiek išliks veiksmingos ir aiškinamos pagal nurodytas sąlygas, neįtraukiant išvardintų negaliojančių ar nelegalių nuostatų.