Elite Express

Programos taisyklės:

Young Living (Europe) Ltd, būstinės adresas Third Floor, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londonas, W4 5YA, Jungtinė Karalystė (Young Living), pristatys savo ELITE EXPRESS programą 2016 m. kovo 21 d. („Programos pradžios diena“). ELITE EXPRESS programoje gali dalyvauti Star rango platintojai. ELITE EXPRESS programą sudaro keturi lojalumo etapai ir vienas premijų etapas, kurio tikslas yra papildomai paskatinti platintojus siekti ir išlaikyti lyderių reitingus, kaip numatyta Young Living kompensavimo plane. Platintojai sulauks atitinkamų apdovanojimų ir pripažinimo, jei per numatytą laiką pereis iš tarpinės kvalifikacijos į nurodytus lyderių rangus. Siekiant išsaugoti atitinkamą rangą arba įgyti aukštesnį, tereikia pirkti, o norint dalyvauti programoje nereikia nieko papildomai pirkti ar mokėti.

ELITE EXPRESS programa – tai papildoma paskata, kuria siekiama motyvuoti ir apdovanoti elitinius, aukštais rezultatais išsiskiriančius platintojus. Mes kviečiame dalyvauti visus platintojus, bet atsiminkite, kad ši programa nepakeičia kitų kvalifikacijų ar skatinamųjų priemonių, siūlomų Young Living platintojams, įskaitant kompensavimą ir premijas pagal Young Living kompensavimo planą. Tačiau, nuo programos pradžios dienos ELITE EXPRESS pakeis iki programos pradžios dienos vykusią Si6 programą. Iki 2016 m. vasario 29 d. Executive rango platintojai tebegalės dalyvauti Si6 programoje vietoj ELITE EXPRESS programos sidabrinio etapo pagal toliau pateiktas taisykles.

Programos taisyklės:
1. Kad galėtų pradėti kvalifikacinį laikotarpį, dalyvaujantis platintojas privalo pasiekti tarpinės kvalifikacijos rangą kiekvienam konkrečiam apdovanojimo etapui (apibrėžta toliau).
2. Platintojas privalo palaikyti tarpinės kvalifikacijos rangą viso kvalifikacinio laikotarpio metu.
3. Platintojas privalo gauti kvalifikacinį rangą kiekvienam apdovanojimo etapui per konkretų kvalifikacinį laikotarpį, kuris yra nurodytas kiekvienam apdovanojimui.
4. Kvalifikacinis kiekvieno apdovanojimo etapo laikotarpis prasideda nuo mėnesio, einančio po to, kai Platintojui buvo pirmą kartą suteiktas tarpinės kvalifikacijos rangas, 1-os dienos.
Teisė dalyvauti:
ELITE EXPRESS programa yra atvira visiems Young Living platintojams („toliau – Platintojai“), kurie yra aktyvūs, turi ne žemesnį kaip Star rangą, yra geros reputacijos, yra sulaukę ne mažiau kaip 18 metų amžiaus ir kurių pirminis adresas, naudojamas sąskaitoms siųsti, yra Europoje. Šioje kampanijoje negali dalyvauti jokie ne Europos šalyse gyvenantys platintojai. Jiems šios sąlygos negalioja. Aktyvieji platintojai – tai platintojai, kurie pirko bent už 50 PV per paskutiniuosius 12 mėnesių ir yra pasirašę Young Living platinimo sutartį. Geros reputacijos platintojai laikosi visų Young Living platintojų sutarties bei politikos ir procedūrų sąlygų.
Programos kvalifikacijos ir reikalavimai:
Toliau nurodyti apdovanojimo ir premijų etapai už kuriuos skiriamos ELITE EXPRESS skatinamosios priemonės.
Ei3: Šis apdovanojimas uždirbamas pasiekus Executive rangą per 3 mėnesius po to, kai pirmą kartą buvo suteiktas Star rangas..
1. Tarpinės kvalifikacijos rangas: Star
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 3 mėnesiai po pirmojo Star kvalifikacijos suteikimo
3. Palaikymo reikalavimai: Kiekvieną kvalifikacinį mėnesį išlaikykite Star arba Sr. Star rangą.
Si6: Šis apdovanojimas uždirbamas pasiekus Silver rangą per 6 mėnesius po to, kai pirmą kartą buvo suteiktas Executive rangas.
1. Tarpinės kvalifikacijos rangas: Executive
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 6 mėnesiai po pirmojo Executive kvalifikacijos suteikimo
3. Palaikymo reikalavimai: Išlaikykite Executive rangą kiekvieną kvalifikacinį mėnesį
Gi6: Šis apdovanojimas uždirbamas pasiekus Gold rangą per 6 mėnesius po to, kai pirmą kartą buvo suteiktas Silver rangas.
1. Tarpinės kvalifikacijos rangas: Silver
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 6 mėnesiai po pirmojo Silver rango suteikimo
3. Palaikymo reikalavimai: Išlaikykite Silver rangą kiekvieną kvalifikacinį mėnesį
Pi5: Šis apdovanojimas uždirbamas pasiekus Platinum rangą per 5 mėnesius po to, kai pirmą kartą buvo suteiktas Gold rangas.
1. Tarpinės kvalifikacijos rangas: Gold
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 5 mėnesiai po pirmojo Gold kvalifikacijos suteikimo
3. Palaikymo reikalavimai: Išlaikykite Gold rangą kiekvieną kvalifikacinį mėnesį
BONUS Elite 20: Šis premijos etapas pasiekiamas ir apdovanojimas gaunamas užbaigus visus 4 apdovanojimo etapus (Ei3, Si6, Gi6 ir Pi5) per 20 mėnesių.
1. Tarpinės kvalifikacijos rangas: Star
2. Kvalifikacinis laikotarpis: 20 mėnesiai po pirmojo Star kvalifikacijos suteikimo
3. Palaikymas: Turite išlaikyti visų keturių apdovanojimo (Ei3, Si6, Gi6, and Pi5) etapų kvalifikaciją, kad gautumėte įgyti reikiamą kvalifikaciją.
Platintojai, siekiantys ankstesnio Si6 (Silver in 6) apdovanojimo:
Jeigu Platintojas jau siekia Si6 apdovanojimo ir pirmą kartą pasiekė Executive rangą prieš 2016 m. vasario 29 d., Platintojas vis tiek turi galimybę dalyvauti veikiančioje Si6 programoje ir turi galimybę Silver lygyje pelnyti Premier Aroma kolekciją.
Apdovanojimai ir kvalifikacijos suteikimas:
Toliau esančioje lentelėje išvardinti apdovanojimai už kiekvieną apdovanojimo ir premijų etapą ELITE EXPRESS programoje:
LygisApdovanojimas
Ei3

Seed to Seal® Collection

Vienas (rinkinyje yra vienas Aria Ultrasonic difuzorius ir vienas Farm Bundle eterinių aliejų rinkinys, t. y. vienas 5 ml eterinis aliejus Peppermint , vienas 5 ml eterinis aliejus Idaho Blue Spruce, vienas 5 ml eterinis aliejus Ylang Ylang ir dėklas visų šių eterinių aliejų buteliukams laikyti).

Vienas raudonos spalvos Padfolio

Visa apytikslė mažmeninė apdovanojimo vertė (ARV): 424,00 $

Si6

30 ALIEJŲ KOLEKCIJA

Viena 30 aliejų kolekcija (ją sudaro 15 ml buteliukai su Frankincense, Peppermint, Lavender, PanAway, Lemon, Orange, Cypress, DiGize, Balsam Fir, Grapefruit, Oregano, Thyme, Tea Tree, Aroma Siez, Marjoram, Ylang Ylang, Basil, Purification, Sacred Frankincense, Wintergreen, Lemongrass ir Cedarwood eteriniais aliejais; du 15 ml buteliukai Citrus Fresh, Joy, Thieves ir Copaiba eterinių aliejų; ir jų dėklas).

Viena FitBit Charge HR.

Iš viso ARV: 1 650,00 $
Gi6

VISAS RINKINYS THIEVES

Vienas vienerių metų NingXia Red tiekimas – (komplekte yra 24 vnt. 750 ml talpos buteliukų NingXia Red). Vienas Thieves Complete rinkinys (rinkinį sudaro 2 vnt. Thieves Laundry Soap, 2 vnt. Thieves Foaming Hand Soap 3 pak., 2 vnt. Thieves Foaming Hand Soap Refill 32 oz., 2 vnt. Thieves Household Cleaner 64 oz. ir 2 vnt. Thieves eterinių aliejų mišinio, 15 ml).

Vienas Gold iPad Mini 64 GB

Vienas Padfolio įdėklas

Iš viso ARV: 1 850,00 $

Pi5

PREMIER AROMA KOLEKCIJA

Viena Premier Aroma kolekcija (kolekciją sudaro 120 unikalių rūšių eterinių aliejų buteliukų po 5 ml, sudėtų į Premium Display dėklą).

DIFUZORIŲ KOLEKCIJA

Viena difuzorių kolekcija (sudėtyje yra AromaLux difuzorius, vienas Dewdrop Diffuser, vienas USB difuzorius – baltas, vienas Rainstone difuzorius ir vienas Dino Land Ultrasonic difuzorius).

Vienas Tumi portfelis arba kitas ženklintas lagaminas

Iš viso ARV: 4 265,00 $

Bonus Elite20

1 000 apdovanojimo taškų

1 sumokėtas registracijos mokestis į kitų metų Young Living Didįjį tarptautinį susirinkimą.

Iš viso ARV: 1 300,00 $

Atšaukimas ir grąžinimas. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
Platintojas, siekiantis skatinamojo apdovanojimo, bet atšaukiantis užsakymą(-us), neatgaus pinigų už tokį užsakymą(-us). Young Living neprisiima atsakomybės jei apdovanojimo pristatymas vėluoja ar neįvyksta dėl bet kurios iš toliau išvardintų aplinkybių: prekė išparduota, streikas, piketas, boikotas, gaisrai, potvyniai, nelaimingi atsitikimai karas (paskelbtas arba ne), revoliucija, riaušės, sukilimas, stichinės nelaimės, vyriausybės veiksmai (įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kuria Jungtinių Amerikos Valstijų agentūra ar departamentu), valstybės priešo veiksmai, benzino ar kito kuro ar kitų gyvybiškai reikalingų produktų ribojimas ar trūkumas, negalėjimas gauti medžiagų ar darbo jėgos, ar kitos priežastys, kurios logiškai nėra pavaldžios Young Living.
Licencija:
Dalyvaudamas programoje ELITE EXPRESS ir priimdamas paskatinimą ir (arba) apdovanojimą, narys sutinka leisti Young Living ar kitoms susijusioms institucijoms, naudoti savo vardą, pavardę, adresą (gyvenamasis miestas ir valstija/provincija), balsą ir teiginius susijusius su ELITE EXPRESS ir Young Living bei fotografijas ar kitus atvaizdus be tolimesnio kompensavimo, įspėjimo ar leidimo bet kur viešumoje ar reklamos tikslais bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, netaikant teritorinių ar laiko apribojimų, išskyrus įstatymuose numatytus apribojimo atvejus.
Atsakomybės apribojimai
Young Living neprisiima atsakomybės ir laimėtojui nebus išmokėtas skirtumas, jei toks būtų, tarp realios prizo vertės įteikimo metu ir ARV, minimo oficialiose taisyklėse ar bet kurioje kitoje reklaminėje medžiagoje ar laiškuose. Young Living ir jos filialai, dukterinės ir pagrindinės bendrovės nėra atsakingos už bet kokį informacijos, naudojamos ELITE EXPRESS programoje neatitikimą, už bet kokias technines ar žmogiškas klaidas, galinčias įvykti apdorojant užsakymus, įskaitant platintojų įvestus duomenis ir nesėkmingą komunikaciją, pavyzdžiui, techninės problemos susijusios su kompiuteriais, telefonais, kabeliais ir neveikiančiu tinklu ar prisijungimu prie serverio, susijusius techninius nesklandumus, ar kitus nesklandumus, susijusius su technine įranga, programine įranga ar virusus, ar nepilnus, vėluojančius, klaidingai adresuotus užsakymus. Nutraukus, pakeitus ar papildžius ELITE EXPRESS programą ar jos dalį Young Living nuožiūra, gali kilti programos nesklandumų, susijusių su kompiuterių virusų ar panašaus tipo techniniais sutrikimais, kurie gali neigiamai paveikti ELITE EXPRESS programos tikslumą, saugumą ar administravimą. Young Living pasilieka teisę savo nuožiūra anuliuoti bet kokį platintojų užsakymą, jei Young Living mano, kad šie platintojai siekė sąmoningai kenkti ELITE EXPRESS programos tikslumui, saugumui ar administravimui, ar diskvalifikuoti bet kokį platintoją, kuris veikia nesąžiningai arba bando grasinti kitam asmeniui.


Kiekvienas platintojas, dalyvaudamas ELITE EXPRESS programoje, atsisako savo teisių reikalauti atlyginti baudžiamąją, atsitiktinę ar pasekminę žalą, išlaidas advokatui, ar bet kokią kitą žalą, išskyrus tiesiogines išlaidas ar nuostolius, atsiradusius dėl dalyvavimo ELITE EXPRESS programoje, apdovanojimo įgijimo, turėjimo ir (arba) naudojimo.


Bet kokios priežastys pateikti ieškinį, kylančios iš ar susijusios su ELITE EXPRESS programa ar bet kuriuo suteiktu apdovanojimu, turi būti sprendžiamos individualiai, nekeliant grupinio ieškinio. Kai kurios jurisdikcijos gali neleisti tam tikrų apribojimų žalai ar galimybei siekti žalos atlyginimo keliant grupinį ieškinį, taigi kai kurie apribojimai gali būti Jums netaikomi.

Kitos taisyklės ir nurodymai:

Kiekvienas apdovanojimo gavėjas yra atsakingas už taikomų mokesčių už apdovanojimą sumokėjimą, neatsižvelgiant į tai, ar apdovanojimas bus naudojamas, nebent jis ar ji atsisakytų priimti apdovanojimą jo įteikimo metu. Tais atvejais, kai tai taikoma, gavėjas bus informuotas apie priimto apdovanojimo realią rinkos vertę atitinkamoje mokesčių deklaracijos formoje. Jei apdovanojimo aspektai kinta ir nėra pavaldūs Young Living arba, jei dėl kokios nors priežasties visas ar dalis apdovanojimo tampa negalimas, Young Living neprisiima atsakomybės ir nėra laikoma atsakinga už bet kokius tokius pokyčius ir pasilieka teisę vienašališkai pakeisti apdovanojimą jam lygiaverčiu ar didesnės vertės apdovanojimu. Apdovanojimo perleidimas trečiajai šaliai yra draudžiamas. Apdovanojimai ne grynaisiais pinigais į grynuosius pinigus nebus keičiami. Priimdamas apdovanojimą gavėjas sutinka, kad Young Living nėra atsakinga už bet kokį sužalojimą, sugadinimą ar kitus bet kokio pobūdžio nuostolius, atsiradusius dėl ar susijusius su apdovanojimu ar jo dalimi, jo įteikimu, priėmimu, turėjimu ar naudojimu.

Young Living neprisiima atsakomybės ir laimėtojui nebus išmokėtas skirtumas, jei toks būtų, tarp realios apdovanojimo vertės įteikimo metu ir ARV, minimo oficialiose taisyklėse ar bet kurioje kitoje reklaminėje medžiagoje ar laiškuose. Laimėtojas yra atsakingas, neatsižvelgiant į tai, ar apdovanojimas bus naudojamas visas ar tik jo dalis, už visus federalinius, valstijos ar vietos mokesčius (įskaitant pajamų mokestį ir pajamų mokestį išskaitomą iš atlyginimo) bei kitas išlaidas ir nuostolius, susijusius su apdovanojimo priėmimu ir čia nenurodytu naudojimu. Young Living nėra įpareigota įteikti daugiau, negu čia nurodytas apdovanojimas.

Dalyvaudami ELITE EXPRESS programoje, Jūs (i) sutinkate laikytis ELITE EXPRESS programos taisyklių, įskaitant visų teisės dalyvauti reikalavimų; (ii) užtikrinti, kad visa informacija, kurią pateikėte norėdami dalyvauti ELITE EXPRESS programoje, yra teisinga ir tiksli; ir (iii) sutinkate paklusti Young Living sprendimams, kurie yra galutiniai ir įpareigojantys visais klausimais, susijusiais su ELITE EXPRESS programa. Platintojai, nesilaikantys ELITE EXPRESS programos taisyklių ir Young Living politikos ir procedūrų, bus diskvalifikuoti.

Young Living pasilieka teisę bet kokiu metu be išankstinio įspėjimo dėl bet kokios priežasties ar be priežasties, įskaitant sukčiavimo atvejus, techninius sutrikimus, virusus, gedimus, programavimo klaidas ar bet kokias kitas priežastis, kurios gali pakenkti ELITE EXPRESS programos administravimui, saugumui ar integralumui, atšaukti, keisti ar suspenduoti ELITE EXPRESS programą.

Skatinamosioms priemonėms yra taikomi visi Europos valstybių, valstijų, regionų ir savivaldybių įstatymai. Visos problemos ir klausimai, susiję su skatinamosios priemonės kriterijų nustatymu, galiojimu, interpretavimu, veikimu ar teisėmis ir įsipareigojimais, susijusiais su skatinamąja priemone, tarp Young Living ir dalyvio, turi būti sprendžiami ir sudaromi vadovaujantis galiojančiais kiekvienos Europos šalies įstatymais, neatsižvelgiant į prieštaraujančius įstatymo aspektus. Visi skatinamosios priemonės siekiantys nariai sutinka su jų atitinkamos šalies įstatymuose numatyta jurisdikcija ir bylų nagrinėjimo vieta.

Bet kokio informacijos apie skatinamąją priemonę, pateikiamos šiuose Skatinamosios priemonės kriterijuose, ir informacijos apie skatinamąją priemonę, pateikiamos kitoje medžiagoje apie skatinamąją priemonę (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia pardavimo vieta, internetinę ar spausdintinę reklamą), neatitikimo atveju, viršenybę turi šiuose skatinamosios priemonės kriterijuose pateikta informacija.

Esant bet kokiam neatitikimui tarp ELITE EXPRESS programos informacijos, pateikiamos šiose ELITE EXPRESS programos taisyklėse, ir ELITE EXPRESS programos informacijos, pateikiamos kitoje medžiagoje (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia pardavimo vieta, internetinę ar spausdintinę reklamą), viršenybę turi šiose ELITE EXPRESS programos taisyklėse pateikiama informacija apie ELITE EXPRESS programą.

Bet kokios iš šių ELITE EXPRESS programos taisyklių nuostatų negaliojimas ar ieškininės galios neturėjimas niekaip nepaveikia kitų nuostatų galiojimo ir ieškininės galios turėjimo. Tuo atveju, jei nustatoma, kad bet kuri nuostata yra negaliojanti ar kitaip neturinti ieškininės galios, ar nelegali, šios ELITE EXPRESS programos taisyklės vis tiek išliks veiksmingos ir sudarytos bei galios be negaliojančių ar nelegalių nuostatų.